www.boswachtersblog.nl/ Texel

20 konikpaarden uit Oostvaardersveld naar De Slufter op Texel

15 januari 2019 Boswachter Erik van der Spek in Texel
konik

Foto: (c) José Stiller Konikpaarden in het Oostvaarderveld

In het Oostvaardersveld in Flevoland moet het aantal konikpaarden worden verminderd, daarvoor wordt voorlopig plaats gezocht in andere natuurgebieden in Nederland. In De Slufter heeft Staatsbosbeheer in afwachting van de evaluatie van de begrazing in de Slufter die dit jaar plaats vindt op dit moment geen grazers lopen terwijl begrazing hier wel bij het beheer past en de noodzakelijke afrastering (grotendeels) aanwezig is en snel in orde te maken is.

Begrazing in De Slufter

De Slufter is onderdeel van een Natura 2000 gebied is in het Natura 2000-beheerplan opgenomen als beheermaatregel. Het gebied is eerder begraasd als laatste met Piemontee runderen; de runderen bleken echter te groot en te zwaar voor dit gebied. Konikpaarden zijn wat gewicht betreft vergelijkbaar met de Exmoorpony’s die al jaren met succes in De Bollekamer en De Geul voor een deel van de begrazing zorgen. Nu er in de Slufter even geen dieren lopen leent het gebied zich goed voor opvang van een groep konikpaarden die uitsluitend uit volwassen hengsten bestaat. Van belang is daarbij ook dat deze paarden gewend zijn aan publiek. Plaatsing van deze groep in een gemengde kudde is ongewenst i.v.m. de voortplanting. Het gebied biedt hoogwater opvangplekken.

Evaluatie begrazing in de Duinen van Texel

In het Natura 2000-beheerplan is opgenomen dat alle begrazing in de Duinen van Texel moet worden geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie wordt bekeken of en hoe de begrazing in de Duinen van Texel moet worden aangepast. (waar wel/niet begrazen; welke periode van het jaar; hoe extensief, welk soort dieren en dan welk ras) Dit is onderdeel van de actualisering van het beheerplan van Staatsbosbeheer. Mocht hier uit naar voren komen dat in De Slufter (mede) begrazing met paarden gewenst is, dan wordt vervolgens gekeken naar de soort. Koniks kunnen dan een optie worden. Ook het gedrag t.o.v. recreanten wordt hierbij meegewogen. De ervaring van dit jaar kan dan mooi worden meegenomen.

Betrokkenheid bij herzien beheerplan

De uitkomst van de evaluatie wordt besproken binnen het Nationaal Park Duinen van Texel, zodat dit overlegorgaan advies kan uitbrengen over het vervolg van het gebruik van begrazing als beheerinstrument. Voor het geheel van het betrekken van de omgeving bij de planvorming (2019-2020) van het beheerplan van Staatsbosbeheer voor de terreinen in het nationaal park wordt nog een plan gemaakt. Begrazing is een onderdeel van dit nog te maken beheerplan. Er is contact met andere bij het gebied betrokken partijen die met vergelijkbare planvorming bezig zijn waar betrokkenheid van de omgeving wenselijk is. In de tussentijd geeft de aanwezigheid van een begrazingsgebied zonder grazers de ruimte om collega’s met een teveel aan dieren aan een uitwijkplaats te helpen.

 

reageren

geef een reactie

 • Renée
  30 januari 2020 om 18:08

  Slachten is walgelijk. Er zijn alternatieven!

  Teken ajb de petitie op fb!!

 • Wil
  30 januari 2020 om 17:32

  De leugens vallen over elkaar heen. Van gekkigheid niet meer weten wat je meldt op dit blog. Eerst het getrek met deze destijds graatmagere dieren naar Texel vanuit de OVP. Dan weer een leugen dat ze mensen lastig vallen?? Ja hoe dan als ze er niet eens bij kunnen komen. En ja dan moet je maar geen etenswaren meenemen als het al lukt bij ze te komen. En dan nog iets over een gele weidemier die in de verdrukking komt? Kom op zeg de boswachter kent zijn gebied toch en heeft de paarden laten komen!! Hier zit een luchtje aan…??

 • Jacqueline Risselada
  21 januari 2020 om 22:20

  Wat onmenselijk! Hebben die dieren na alle ellende het naar hun zin en dan dit! Hoe verzin je het!

  • Laura Wong Lun Hing
   28 januari 2020 om 00:01

   Schandalig dat deze konikspaardjes nu weer weg moeten vanwege niet schuw zijn, annex vertrapping gele mieren. Slachten is een betere optie dan plaatsing bij particulieren? Denk dan eerst eens na!

 • Aad
  21 januari 2020 om 14:53

  Naar de slacht, petje af voor Staatsbosbeheer. Krijgen jullie de helft van de “wildernisvleesopbrengst”? Niet naar particulieren omdat het zielig is voor de hengsten, maar naar de slacht is wel diervriendelijk?? . Pfff wat een sneudozen zijn jullie zeg. Koniks zijn zulke makkelijke paarden, maar een beetje paardenmens weet dat ook.

 • F. Van Rossem-Klomp
  22 januari 2019 om 02:21

  Het is te hopen dat de paarden snel weer verdwijnen, en ook niet de tijd krijgen om zich weer voort te planten, want het kwetsbare duingebied op Texel is niet bedoeld voor veeteelt, dacht ik.

  • Jacqueline Risselada
   21 januari 2020 om 22:21

   Wat onmenselijk! Hebben die dieren na alle ellende het naar hun zin en dan dit! Hoe verzin je het!

 • desiree balm
  15 januari 2019 om 19:08

  Hoop dat ze bij jullie een mooi leven krijgen ?
  Durf het haast niet te geloven , maar het is beter het crepeer gebied Oostvaardersplassen !!!
  Weg uit het killing gebied , met giftige sint Jacobs kruid , hier hebben ze mooi groen gras op de menukaart, wat zullen de dieren blij zijn pfff ??

 • Henk Morriën
  15 januari 2019 om 14:30

  Wat een goed idee en een mooie bestemming voor deze paarden!

 • Patty Rikumahu
  15 januari 2019 om 13:45

  Zorg dan wel dat ze zich niet voort kunnen planten, zodat er niet hetzelfde gebeurd als in de OVP.

  • Boswachter Erik van der Spek
   15 januari 2019 om 16:03

   Het zijn alleen mannetjes, dus dat kan niet gebeuren

  • Joke willemse
   17 april 2019 om 18:28

   Ik lees dit allemaal toevallig. En idd goede reacties. De Konikspaardjes zijn mannetjes.
   En ik ben zo blij dat ze een plek hebben op Texel. Kan weer beter slapen want de toestand was vreselijk in de OVP. Slecht beleid. Ik kan alles opnoemen maar zal het niet doen. Dit is zo goed waar ze zijn. Af en toe zie ik foto’s en zie ik hoe ze zijn bijgekomen. Ben er zo blij mee en velen betrokkenen. Dank jullie wel op Texel en hoop dat ze mogen blijven.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog