www.boswachtersblog.nl/ Texel

20 konikpaarden uit Oostvaardersveld naar De Slufter op Texel

15 januari 2019 Boswachter Erik van der Spek in Texel
konik

Foto: (c) José Stiller Konikpaarden in het Oostvaarderveld

In het Oostvaardersveld in Flevoland moet het aantal konikpaarden worden verminderd, daarvoor wordt voorlopig plaats gezocht in andere natuurgebieden in Nederland. In De Slufter heeft Staatsbosbeheer in afwachting van de evaluatie van de begrazing in de Slufter die dit jaar plaats vindt op dit moment geen grazers lopen terwijl begrazing hier wel bij het beheer past en de noodzakelijke afrastering (grotendeels) aanwezig is en snel in orde te maken is.

Begrazing in De Slufter

De Slufter is onderdeel van een Natura 2000 gebied is in het Natura 2000-beheerplan opgenomen als beheermaatregel. Het gebied is eerder begraasd als laatste met Piemontee runderen; de runderen bleken echter te groot en te zwaar voor dit gebied. Konikpaarden zijn wat gewicht betreft vergelijkbaar met de Exmoorpony’s die al jaren met succes in De Bollekamer en De Geul voor een deel van de begrazing zorgen. Nu er in de Slufter even geen dieren lopen leent het gebied zich goed voor opvang van een groep konikpaarden die uitsluitend uit volwassen hengsten bestaat. Van belang is daarbij ook dat deze paarden gewend zijn aan publiek. Plaatsing van deze groep in een gemengde kudde is ongewenst i.v.m. de voortplanting. Het gebied biedt hoogwater opvangplekken.

Evaluatie begrazing in de Duinen van Texel

In het Natura 2000-beheerplan is opgenomen dat alle begrazing in de Duinen van Texel moet worden geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie wordt bekeken of en hoe de begrazing in de Duinen van Texel moet worden aangepast. (waar wel/niet begrazen; welke periode van het jaar; hoe extensief, welk soort dieren en dan welk ras) Dit is onderdeel van de actualisering van het beheerplan van Staatsbosbeheer. Mocht hier uit naar voren komen dat in De Slufter (mede) begrazing met paarden gewenst is, dan wordt vervolgens gekeken naar de soort. Koniks kunnen dan een optie worden. Ook het gedrag t.o.v. recreanten wordt hierbij meegewogen. De ervaring van dit jaar kan dan mooi worden meegenomen.

Betrokkenheid bij herzien beheerplan

De uitkomst van de evaluatie wordt besproken binnen het Nationaal Park Duinen van Texel, zodat dit overlegorgaan advies kan uitbrengen over het vervolg van het gebruik van begrazing als beheerinstrument. Voor het geheel van het betrekken van de omgeving bij de planvorming (2019-2020) van het beheerplan van Staatsbosbeheer voor de terreinen in het nationaal park wordt nog een plan gemaakt. Begrazing is een onderdeel van dit nog te maken beheerplan. Er is contact met andere bij het gebied betrokken partijen die met vergelijkbare planvorming bezig zijn waar betrokkenheid van de omgeving wenselijk is. In de tussentijd geeft de aanwezigheid van een begrazingsgebied zonder grazers de ruimte om collega’s met een teveel aan dieren aan een uitwijkplaats te helpen.

 

reageren

geef een reactie

 • F. Van Rossem-Klomp
  22 januari 2019 om 02:21

  Het is te hopen dat de paarden snel weer verdwijnen, en ook niet de tijd krijgen om zich weer voort te planten, want het kwetsbare duingebied op Texel is niet bedoeld voor veeteelt, dacht ik.

 • desiree balm
  15 januari 2019 om 19:08

  Hoop dat ze bij jullie een mooi leven krijgen 💚
  Durf het haast niet te geloven , maar het is beter het crepeer gebied Oostvaardersplassen !!!
  Weg uit het killing gebied , met giftige sint Jacobs kruid , hier hebben ze mooi groen gras op de menukaart, wat zullen de dieren blij zijn pfff 🙏🏻

 • Henk Morriën
  15 januari 2019 om 14:30

  Wat een goed idee en een mooie bestemming voor deze paarden!

 • Patty Rikumahu
  15 januari 2019 om 13:45

  Zorg dan wel dat ze zich niet voort kunnen planten, zodat er niet hetzelfde gebeurd als in de OVP.

  • Boswachter Erik van der Spek
   15 januari 2019 om 16:03

   Het zijn alleen mannetjes, dus dat kan niet gebeuren

  • Joke willemse
   17 april 2019 om 18:28

   Ik lees dit allemaal toevallig. En idd goede reacties. De Konikspaardjes zijn mannetjes.
   En ik ben zo blij dat ze een plek hebben op Texel. Kan weer beter slapen want de toestand was vreselijk in de OVP. Slecht beleid. Ik kan alles opnoemen maar zal het niet doen. Dit is zo goed waar ze zijn. Af en toe zie ik foto’s en zie ik hoe ze zijn bijgekomen. Ben er zo blij mee en velen betrokkenen. Dank jullie wel op Texel en hoop dat ze mogen blijven.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog