www.boswachtersblog.nl/ Texel

Vrijwilligersgroep voor 19e keer op Texel: kom ook helpen!

22 maart 2019 Boswachter Anna Sprenkeling in Texel

We kunnen inmiddels niet meer zonder ze, de vrijwilligers van de werkgroep Kwadijkervlot uit Purmerend, die elk voorjaar naar het eiland komen om Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten een handje te helpen. Ook dit jaar gaan ze weer aan de slag: op zaterdag 23 maart herstellen ze, samen met IVN StrunerKids, een tuunwal op de Hoge Berg. Op zondag 24 maart is het tijd voor de jaarlijkse opknapbeurt van insectenreservaat De Zandkuil. Vrijwilligers die ook willen helpen, zijn welkom.

Tuunwallen zijn typisch Texelse perceelscheidingen, gemaakt van opgestapelde graszoden uit naastgelegen weilanden. In andere delen van Europa worden meestal houtwallen of stenen muurtjes gebruikt; tuinwallen zie je bijna alleen op Texel. Vroeger hadden tuinwallen vooral een praktische functie, inmiddels weten we dat ze ook van grote ecologische waarde zijn. Op de tuinwallen groeien plantensoorten zoals biggenkruid, muizenoor, grasklokje en soms het zeldzame Engels gras. Tijdens het restaureren van een tuinwal wordt de bovenste, bloemrijke laag apart gehouden en opnieuw bovenaan geplaatst. De plantensoorten zijn belangrijk voor verschillende insecten, waaronder wilde bijensoorten. Naast insecten zijn ook kleine zoogdieren zoals de Noordse woelmuis dol op tuinwallen, ze vinden er voedsel en beschutting.


Sjouwers en bouwers gezocht


Dit jaar organiseert de natuurvereniging IVN Texel elke maand een activiteit voor kinderen onder de naam IVN StrunerKids, waaronder lezingen en excursies. Op 23 maart zijn alle kinderen welkom om te komen helpen bij het bouwen van tuinwallen op de Hoge Berg. Ondertussen leren we wat tuinwallen zijn en waarom we ze vooral in het Hoge Berg-gebied zien. We ontdekken samen wat er allemaal groeit, bloeit en leeft in, op en rond een tuinwal. 

Zondag in De Zandkuil 


De Zandkuil geniet landelijke faam onder insectenliefhebbers. De kuil is, met zijn beschutte en op het zuiden gelegen zandwanden, een uitgelezen plek voor graafwespen en zandbijen om hun nestholtes in te graven. Er komen ruim veertig soorten voor, uniek in Nederland. Begin jaren tachtig groeide de kuil echter steeds meer dicht. Met hulp van vrijwilligers kwam daar verandering in. De werkgroep Kwadijkervlot zorgt dat De Zandkuil geschikt blijft voor de Texelse zandbij en andere soorten zandbijen en graafwespen. Er wordt jaarlijks kleinschalig geplagd en gemaaid en zandige en lemige randjes worden afgestoken zodat de beestjes weer nestholtes kunnen maken.


Help je mee?


Aanmelden om zaterdag (vanaf 9.30 uur tegenover Pontweg 77) en/of zondag (vanaf 10.00 uur in De Zandkuil) te helpen, kan door een mail te sturen naar bbrugge@xs4all.nl. Neem zelf eventueel werkhandschoenen, een lunchpakket en stevige schoenen mee. 
Aanmelden voor de kinderactiviteit (zaterdag vanaf 11.00 uur tegenover Pontweg 77) kan via texelsenatuurstruners@gmail.com. Lunch voor de kinderen wordt geregeld. Er is geen parkeerruimte dus kom lekker op de fiets als dat kan. Doe kleren aan die vies mogen worden en als je thuis een schep(je) hebt, neem die dan mee om extra goed te kunnen bouwen. 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog