www.boswachtersblog.nl/ Texel

Input vanuit omgeving verwerkt in beheerplan

2 juni 2019 Boswachter Anna Sprenkeling in Texel

Bij Staatsbosbeheer wordt er gewerkt met beheerplannen, deze plannen bevatten de uitwerking van onze ambities en doelen. Een beheerplan is niet het einddoel maar eerder het startpunt van een nieuwe periode van beheer. Op Texel hebben we twee beheerplannen: het beheerplan Nationaal Park Duinen van Texel en het beheerplan Oude & Nieuwe Land. Belangrijke input voor onze beheerplannen zijn o.a. diverse inventarisaties (die laten zien hoe het met de natuur gaat) en provinciaal natuurbeleid. Daarnaast vinden we de inbreng vanuit de Texelse samenleving van groot belang. In April werd een omgevingsavond gehouden om het beheerplan Oude & Nieuw Land toe te lichten en met de omgeving in gesprek te gaan. Hierbij lag de focus op twee gebieden: Het Doolhof op de Hoge Berg en het Waalenburgerdijkje.

Het Doolhof

Het doolhof (’t bossie) is een gebied met een hoge cultuurhistorische waarde. De vormkenmerken en inrichting van het oorspronkelijke ontwerp zijn vervaagd. Een kwaliteitsimpuls voor het doolhof is opgenomen als onderdeel van de Waddenfondsaanvraag ‘boeren, vissers en buitenlui’. Een eerste brainstormsessie over de mogelijkheden voor Het Doolhof vond plaats tijdens de omgevingsavond. Er werd gesproken over het herstel van de zeven pannenkoeken (de grote treden van de ‘trap’ om het heuveltje te beklimmen) en het aanvullen van de stinsenflora. Het idee om de doolhof structuur te herstellen met buxus of stinsenplanten kwam ook naar voren. Daarnaast werd er gesproken over het maken van zichtlijnen en hoe autoverkeer in het gebied ontmoedigd kan worden. Het Doolhof wordt gezien als een unieke plek waar het verhaal van de Hoge Berg op een creatieve manier verteld kan worden. Als de Waddenfonds aanvraag wordt toegekend zal er een bijeenkomst worden georganiseerd om de ideeën voor Het Doolhof verder uit te werken.

Hoge berg

Het Waalenburgerdijkje

Het Waalenburgerdijkje is een van de bekendste fietspaden van het eiland. Delen van de dijk horen bij de oudste dijken uit de 14e eeuw. Veel van de oorspronkelijke dijk is afgegraven, deze delen zijn zichtbaar gemaakt door aanplant van een boomsingel.  Het beheer van de boomsingel en de begrazing van de dijk waren twee onderwerpen die tijdens de omgevingsavond werden besproken. Er werd over het algemeen positief gereageerd op het idee om de bossingels om te zetten naar hakhout beheer (waarbij een deel wordt gekapt en niet alles in een keer). Op deze manier ontstaan er doorzichten en meer afwisseling in de begroeiing. Daarnaast heeft een kalere dijk een positief effect op de weidevogels in de polder naast de dijk. Wel vond men het belangrijk dat op bepaalde stukken bomen blijven staan en dat er niet te grote stukken per keer worden gekapt. Wat betreft de begrazing kwam naar voren dat jaarrond of op zijn minst voor- en najaars begrazing door schapen gewenst is. Met alleen voor- en najaar begrazing kunnen tijdens de zomermaanden de bloemen op de dijk blijven staan.

Vervolg


De boodschap vanuit de aanwezigen was vooral: communiceer proactief, dus ook al in het voortraject. Bij het maken van het nieuwe beheerplan voor het Nationaal Park Duinen van Texel krijgt participatie vanuit de omgeving daarom een grotere rol. We zullen alle geïnteresseerden uitnodigen om samen met ons de gebieden in te gaan. Er zijn een aantal thema’s waar we de focus op leggen: bosbeheer, begrazing en recreatie. Mochten er nog andere thema’s naar voren komen dan organiseren we nieuwe excursies om ook deze te bespreken.

Vragen voor Staatsbosbeheer?

Tijdens de avond merkten we dat er veel vragen waren vanuit de omgeving. Vanaf deze week is er daarom elke woensdagochtend van 09:30 – 10:30 gelegenheid om vragen te stellen bij Staatsbosbeheer ( Molenstraat 83 in Den Burg). Tijdens dit uur is er zeker iemand aanwezig om je te woord te staan. Uiteraard kun je ook contact met ons opnemen via texel@staatsbosbeheer.nl.

reageren

geef een reactie

 • Annelies Schoo
  5 juni 2019 om 22:09

  Ik word zo verdrietig van het feit dat ik helemaal geen vertrouwen meer kan vinden in wat jullie dan ook maar zeggen. ‘We vinden de inbreng van de Texelse samenleving van belang’. Mijn keel zit dicht. Lang geleden was ik op een samenkomst over plannen in de Dennen. Het fietspad van Jan Ayeslag tot Hotel Bos en Duin verbreden? Nee, zei de meerderheid. Inmiddels is het fietspad verbreed. Het Lange Stuk teruggeven aan de natuur? Nee, zei de meerderheid. Inmiddels is het speeltuig weggehaald en het veld grotendeels verwilderd. Niemand viert daar nu nog zijn/haar kinderverjaardag.
  Nu kun je zelfs naar een vragenuur komen. Waarom? De antwoorden liggen al klaar voordat de vragen gesteld worden. En zo niet dan houdt SBB zich op de vlakte. Hoe dan ook. We hebben niets in te brengen. Een ding wordt wel bereikt. De meeste mensen denken dat SBB heel transparant is en open staat voor wat de mensen willen. Zij weten niet dat aan de andere kant van dat luisterend oor een oor zit waardoor alles weer naar buiten gaat.

  • Boswachter Anna Sprenkeling
   12 juni 2019 om 14:38

   Hoi Annelies,

   Bedankt voor je bericht. Ik begrijp je frustratie en ben mij ervan bewust dat er op het gebied van communicatie en participatie vanuit de omgeving nog stappen te zetten zijn en dat dit in het verleden niet altijd goed is gegaan. Bij de omgevingsavond merkten we dat er veel vragen zijn voor Staatsbosbeheer. Ook n.a.v. recente vandalisme in onze gebieden leek het ons daarom een goed idee om een inloopuur te organiseren. Op deze manier kunnen we garanderen dat er iemand aanwezig is om in gesprek te gaan met mensen die vragen of opmerkingen hebben. Daarnaast zijn wij natuurlijk ook via e-mail en telefonisch te bereiken. We proberen de omgeving steeds beter te betrekken bij wat we doen en zien dit ook als een van onze prioriteiten voor de komende tijd. Bij het actualiseren van het beheerplan Duinen van Texel willen we daarom samen met geïnteresseerden de gebieden ingaan om verschillende onderwerpen te bespreken. Ik hoop van harte dat je dan ook aansluit om met ons mee te denken. Ik zou het ook fijn vinden om je voor die tijd een keer te spreken, ik hoor graag of je hiervoor open staat.

   Met vriendelijke groet,

   Anna Sprenkeling (boswachter publiek)
   06-10203149
   a.sprenkeling@staatsbosbeheer.nl

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog