www.boswachtersblog.nl/ Texel

Boeren, vissers en buitenlui; Waddenfondsaanvraag uit Texels Gouden Driehoek toegekend

5 juni 2019 Boswachter Anna Sprenkeling in Texel

De Waddenfondsaanvraag die Staatsbosbeheer namens verschillende Texelse partijen indiende bij het Waddenfonds is toegekend. Het project richt zich op het versterken van de kwaliteit van de Gouden Driehoek: het gebied gelegen tussen de haven van Oudeschild, fort De Schans en de top van de Hoge Berg. De verschillende deelprojecten zijn aan elkaar verbonden door de historische inwoner Leendert den Berger.

Leendert den Berger

De 18de-eeuwse landmeter Leendert den Berger beheerde, beschermde en ontwikkelde een groot deel van het Waddengebied, en Texel in het bijzonder. Met name in de Gouden Driehoek liet hij zijn sporen na. Met de toegekende subsidie vanuit het Waddenfonds kunnen de samenwerkende projectpartners dit unieke gebied een impuls geven door de cultuurhistorie te versterken en het natuurbeheer te innoveren.

Deelprojecten

Het project bestaat uit verschillende deelprojecten waaronder het herstel en openstelling van de historische tuin van Brakestein en een kwaliteitsimpuls voor het Doolhof. Een aantal eerste ideeën voor het Doolhof werden onlangs besproken tijdens onze omgevingsavond en zullen in een volgende bijeenkomst verder worden uitgewerkt. Een ander deelproject richt zich op natuur inclusief boeren op de Hoge Berg, bijvoorbeeld door het uitvoeren van experimenten met waterstand en het monitoren van insectenpopulaties. Om het visserswerk en –leven zichtbaar te maken, ook wanneer de kotters op zee zijn, worden fotopanelen geplaatst in de haven van Oudeschild. Daarnaast zal het verbindende verhaal van de Gouden Driehoek toegankelijk worden gemaakt voor bezoekers die dit unieke gebied wandelend en fietsend ontdekken.

Samenwerking

Het project is een samenwerking tussen Stichting Buitenplaats Brakestein, Stichting Marien Texel, Stichting Texels Museum, Schapenbedrijf De Waddel, ANLV De Lieuw en Staatsbosbeheer. Het project wordt door 9 andere partijen ondersteund: Historische Vereniging Texel, de dorspcommissies van Oudeschild en Den Burg, ANV De Hoge Berg, Natuurmonumenten, Ondernemersvereniging Oudeschild, CIV Texel, Visserijvereniging DETV en Het Scheepvaartmuseum.

Hoe nu verder?

Naar verwachting wordt er eind van de zomer een informatieavond georganiseerd om de projecten  toe te lichten. Bij bepaalde deelprojecten, zoals de invulling van Het Doolhof, willen we de plannen vervolgens samen met de omgeving verder vormgeven en uitvoeren.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog