www.boswachtersblog.nl/ Texel

Onderhoud boomsingel Waalenburgerdijkje

4 december 2019 Boswachter Anna Sprenkeling in Texel

Staatsbosbeheer is deze week gestart met onderhoud van de boomsingel langs het Waalenburgerdijkje. Delen van de boomsingel zullen worden teruggezet. Het beheer van de boomsingel werd in April besproken tijdens een omgevingsavond over het nieuwe beheerplan. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden wordt rekening gehouden met de wensen vanuit de omgeving die tijdens de bijeenkomst naar voren kwamen. De omvorming naar “hakhoutbeheer”, waarbij een deel van de boomsingel tot op 20 a 30 cm. boven de grond wordt afgezaagd, heeft een aantal voordelen.

Zo ontstaan er doorzichten en meer afwisseling in de begroeiing. Daarnaast heeft een lagere boomsingel een positief effect op de weidevogels in de polder ernaast. Aannemers Tatenhove en Hooijschuur Groen zullen het werk de komende weken in opdracht van Staatsbosbeheer uitvoeren. Tijdens de werkzaamheden worden delen van het fietspad tijdelijk afgesloten. 

Het Waalenburgerdijkje

Het Waalenburgerdijkje is een van de bekendste fietspaden van het eiland. Delen van de dijk horen bij de oudste dijken uit de 14e eeuw. Veel van de oorspronkelijke dijk is afgegraven, deze delen zijn zichtbaar gemaakt door aanplant van een boomsingel.  Het bij de grond afzagen is een normale manier van singelonderhoud. Boomsingels worden op deze manier verjongd en binnen de gewenste omvang gehouden. Vanuit de afgezaagde stobbe lopen de bomen weer uit en zo blijft de singel een singel.

Omgevingsavond

Het beheer van de boomsingel langs het dijkje werd besproken tijdens de omgevingsavond in April. Er werd over het algemeen positief gereageerd op het voorstel om de boomsingels om te zetten naar hakhoutbeheer. De aanwezigen op de avond vonden het belangrijk dat er langs bepaalde delen bomen blijven staan en dat er niet te grote stukken per keer worden gekapt. Met deze wensen wordt rekening gehouden bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Uit veiligheidsoverwegingen wordt er op één stuk wel een groter deel teruggezet, hier was de singel aangetast door essentaksterfte, een agressieve schimmelziekte waarvan de bomen niet herstellen. Om veiligheid voor wandelaars en fietsers te waarborgen was dit nodig.

 

reageren

geef een reactie

 • Froukje Klomp
  10 december 2019 om 21:42

  Beste boswachter, is er ook onderzoek gedaan naar de negatieve effecten van het hakhoutbeheer? Denk daarbij aan rustplaatsen en uitkijkposten voor roofvogels in grote bomen. En ook aan schuilplaatsen en broedgelegenheid voor zangvogels in struiken. Voor weidevogels zal de ingreep weinig effect sorteren omdat die te lijden hebben onder het intensief landbouwbeheer.

  • Boswachter Anna Sprenkeling
   22 december 2019 om 20:42

   Beste Froukje,

   Elk beheer, ook niets doen, heeft ook negatieve gevolgen. Bij het beheer van het Waalenburgerdijkje is niet alleen gekeken naar het dijkje zelf, maar ook naar de natuur in de omgeving. Het dijkje grenst aan het door de provincie mede voor weidevogels ingerichte natuurgebied Waalenburg, maar ook aan de door de provincie aangewezen agrarische weidevogelgebieden in het Kogerveld, Waalenburg en Burgenieuwland. In het Duurzaam Door deelproject Naar een beter weidevogelbeheer op Texel, is een van de beschreven maatregelen het verwijderen van opgaande beplanting in weidevogelgebied of dit zo beheren dat het minder geschikt is als broedplaats en/of uitkijkpunt voor predatoren. Hakhout beheer op het Waalenburgerdijkje is een maatregel die de beplanting minder geschikt maakt voor predatoren van weidevogels. Daarnaast wordt door anderen aan andere maatregelen die de situatie minder ongunstig door weidevogels gemaakt worden gewerkt. Het hakhoutbeheer kan tot een verschuiving in de zangvogel populatie leiden, soorten die van jong bos houden worden bevoordeeld ten opzichte van soorten die oudere bomen hoger waarderen.

   Als er nog vragen zijn dan hoor ik het graag.

   Met vriendelijke groet,

   Anna

 • Slosser
  6 december 2019 om 03:39
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog