www.boswachtersblog.nl/ Texel

Unieke groene routes op Texel nog twee weken open!

17 februari 2022 Boswachter Mariette Smit in Texel

Groene route in de Muy

Had je al een tijdje het voornemen om één van de groene routes te verkennen en kwam het er niet van?
Doe het nu, tot 1 maart kun je nog even heerlijk van deze unieke routes door de duinen genieten.

Groene routes tijdelijk dicht

Aan de Westkust van Texel lopen door de duinen een aantal paden die extra speciaal zijn. Dit zijn onze groene routes, gemarkeerd door paaltjes met een groene kop of een groen pictogram. Deze paden lopen door bijzondere gebieden, die in het broedseizoen van speciaal belang zijn voor een aantal kwetsbare vogelsoorten. Om deze vogels de nodige rust te bieden om te broeden en hun kroost groot te brengen zijn de groene paden alleen in het naseizoen en de winter opengesteld. Van 1 maart tot 1 september zijn ze niet toegankelijk. Daarmee zorgen we voor een groter aaneengesloten rustgebied.

Lentebodes

De dagen lengen, de sneeuwklokjes en wilgenkatjes kondigen de start van de lente aan. Als je er op gaat letten kun je ook aan het gedrag van vogels zien en horen dat het broedseizoen er weer aankomt. In de tuin laten de zangvogels volop van zich horen en bij Waalenburg zag ik al kieviten baltsend mooie buitelingen maken in de lucht.

Straks is het in het luchtruim een drukte van belang met trekvogels die vanuit overwinteringsgebieden deze kant op komen om te broeden. Lepelaars zijn er vaak als eerste bij, al in februari komen ze vanaf o.a. de West-Afrikaanse kust, Spanje en Portugal weer retour naar ons eiland. Binnen enkele weken zullen zij een goede nestplek op gaan zoeken, bijvoorbeeld bij een duinmeer in de Geul. Daar broeden ze met aalscholvers, meeuwen en vele andere vogelsoorten.

Lepelaars in de Geul

Honden aan de lijn

Samen kunnen we een bijdrage leveren aan een succesvol broedseizoen voor de vogels op Texel en aan het behoud van de unieke Texelse natuur. Respecteer de afgesloten gebieden, wandel en fiets alleen op de daarvoor bestemde paden en zorg dat de hond is aangelijnd, zodat deze geen nesten of vogels verstoort. Binnen Nationaal Park Duinen van Texel mogen honden alleen op de paden in het Krimbos en in De Dennen loslopen. In de folder ‘Texel ontdekken met uw hond’ staan de aanlijnregels op het eiland aangegeven.

Uit de actie Leukste Texelse hond aan de lijn 2020

Rondzwervende huiskatten en verwilderde zwerfkatten

In deze kwetsbare tijd voor broedende vogels en nog niet vliegvlugge jongen is het extra belangrijk dat katten zoveel mogelijk binnen blijven. Katten zijn goede jagers en ze leggen grote afstanden af. Een kat kan vanuit elk dorp op het eiland makkelijk een natuurgebied bereiken waar ze een bedreiging vormen voor de dieren die daar leven. Ook een knusse huiskat kan zich buiten als een heus roofdier gedragen.

Voorafgaand aan het broedseizoen is er als natuurbeschermende maatregel in de duinen een vangactie gehouden van verwilderde zwerfkatten. In twee maanden tijd werd er het indrukwekkende aantal van vijftig rondzwervende katten gevangen. De gevangen verwilderde zwerfkatten worden waar mogelijk geresocialiseerd en herplaatst of krijgen als dat niet mogelijk is een vaste plaats in een kattenopvang.

Er kwamen ook enkele gechipte huiskatten in de vangkooien terecht, die waren dus flink ver van huis geraakt. De gechipte katten zijn allemaal weer terug bij hun baasje. In een aantal gevallen was dat ondanks de chip nog een hele zoektocht. Het blijkt dat niet iedereen er bij stilstaat dat na het chippen de registratie van de chip ook nog geactiveerd dient te worden. Bij twijfel kun je via chipnummer.nl checken of de registratie van jouw kat voltooid is.

Zwervende kat met buitgemaakt konijn, Foto Klaas de Jong

Op pad!

Een goed overzicht van alle paden geeft de Falkkaart van Texel. Op deze kaart staat bij de groene routes ook aangegeven in welke periode ze toegankelijk zijn. Informatie over alle paden op Texel kun je ook vinden op o.a. de websites van Staatsbosbeheer, Nationaal Park duinen van Texel en VVV Texel.

Op sommige plaatsen kunnen de wandelpaden in het bos en in de duinen in de winter flink nat zijn, in deze periode is het verstandig op stap te gaan met laarzen of stevige wandelschoenen.

 

Onderstaand twee voorgaande berichten: over een chipactie in 2020 en de aankondiging van de vangactie van zwerfkatten in december 2021.

Texel verder met diervriendelijke vangacties om zwerfkattenprobleem op te lossen

Vis & Chip voor Texelse katten

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog