www.boswachtersblog.nl/ Texel

Vogelgriep in kolonie grote sterns op Texel?

3 juni 2022 Mariette in Texel

Stervende grote stern (Foto: Martien van den Boomen)

Sinds deze week worden er op Texel opvallende aantallen ernstig verzwakte en dode grote sterns gesignaleerd. Op het zuidelijke deel van het eiland zijn reeds meer dan 100 dode sterns aangetroffen. Mogelijk is er sprake van een uitbraak van vogelgriep in de kolonie bij de Petten. Rondom de kolonie van de grote sterns bij het Wagejot zijn er gelukkig nog geen signalen van ongewone sterfte.

Voor de op Texel gevonden dode sterns is er nog geen bevestiging dat vogelgriep de oorzaak is van de sterfte. Afgelopen maandag [30-05] is een aantal vogels ingestuurd voor onderzoek, De uitslag hiervan is nog niet bekend. Of de gevonden grote sterns getroffen zijn door vogelgriep is tot op heden speculatie.

Verschijnselen van vogelgriep

Het vogelgriepvirus H5N1 waart al een tijd rond in Nederland. Deze vogelgriep is voor vogels zeer besmettelijk. Bij vogelgriep kunnen bij de vogels verschijnselen waargenomen worden als versuft liggen, ongecontroleerde bewegingen, met de kop knikken of rondjes draaien met de kop scheef. De verzwakte grote sterns die we aantreffen liggen voornamelijk heel stil weggedoken en zijn ernstig vermagerd. Hier zien we dus niet zozeer de kenmerkende vogelgriepverschijnselen die onder bijvoorbeeld door vogelgriep getroffen ganzen worden gezien. Of de deze week op Texel dood gevonden grote sterns getroffen zijn door vogelgriep is nog niet zeker. We verwachten binnenkort de uitslag binnen te krijgen van het onderzoek op de ingestuurde vogels.

Risico’s voor de mens

Het risico dat mensen worden besmet met het vogelgriepvirus is klein. Personen die intensief en/of langdurig contact hebben gehad met besmette dieren lopen een groter risico op het oplopen van vogelgriep. Aan de buitenkant kun je nooit weten waar een dier aan gestorven is. Dieren kunnen soms een voor mens of huisdier besmettelijke ziekte bij zich dragen [zoönose]. Om het risico op besmetting zo klein mogelijk te houden is daarom het dringende advies dode of zieke vogels niet zelf aan te raken en op te rapen.

Melden van dode of stervende vogels

Stervende of dode vogels kunnen gemeld worden bij het Dutch Wildlife Health Centre [DWHC] en de NVWA.
Raak de vogel(s) niet aan, maar meld ze volgens deze richtlijnen:

 • Meld één of twee watervogels met vogelgriepverschijnselen via Dutch Wildlife Health Centre (DWHC)
 • Bij drie of meer dode watervogels: bel de NVWA via 045 54 63 188. Afhankelijk van de aard van de melding besluit de NVWA of kadavers worden opgehaald voor nader onderzoek.

Rust in de vogelgebieden

We proberen zo veel mogelijk rust te bewaren in gebieden waar veel vogels zijn. Mocht er in deze gebieden vogelgriep heersen, dan voorkom je door rust te bewaren de verdere verspreiding van vogelgriep. Blijf dus op de paden en houd honden aangelijnd.

De verschillende natuur- en onderzoeksorganisaties hebben nauw contact met elkaar en houden de ontwikkelingen scherp in de gaten.

Meer weten?

Meer informatie over vogelgriep is de te vinden op de website van de NVWA, de website van de Rijksoverheid en de website van SOVON.

reageren

geef een reactie

 • K Zingel
  29 juli 2022 om 10:50

  En met alle macht de overduidelijke correlatie van de giga plaatsing van zendmasten en daaruit vloeiende Vogelsterfte niet noemen {laat staan klachten van Mensen}.
  Misdadig of oerdom?…………………allebeide neem ik aan.
  Corrupte regering,corrupte ambtenaren.gaat u schamen!

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog