www.boswachtersblog.nl/ Texel

Grutto’s en watergruwel

9 juni 2022 Boswachter Mariette Smit in Texel

Grutto's (Foto: Thomas van der Es)

Waar je maar kijkt op Dorpzicht zie je weidevogels.
Dorpzicht is een bijzonder natuurgebied vlakbij De Cocksdorp. Het waterrijke open polderlandschap in dit gebied heeft een grote aantrekkingskracht. Grutto’s, tureluurs, kieviten, scholeksters, kluten en vele andere vogels weten het gebied goed te vinden.

Plas-dras

Het gebied rondom Dorpzicht werd in 2016 flink uitgebreid en heringericht. Door nieuwe kreken te graven en oude te herstellen is een drassig gebied geschapen, precies zoals de grutto dat zoekt. Als de grutto’s in het voorjaar na een lange reis uit Afrika in Nederland aankomen rammelen ze van de honger. Op het vochtige grasland en aan de oevers van de kreken vinden de volwassen vogels de wormen die ze nodig hebben om weer op conditie te komen voor het broedseizoen. De grutto is niet voor niets onze nationale weidevogel. Deze fiere maar kwetsbare vogel is een goede graadmeter voor een levensvatbaar platteland.

Bomvol insecten

In deze tijd kun je bij Dorpzicht genieten van één grote bloemenzee. De velden zijn geel van de boterbloemen en de kleine en grote ratelaar. Tussen het geel straalt de prachtige rode gloed van veldzuring en kun je verschillende soorten orchideeën tegenkomen.
In dit kruidenrijke grasland vinden weidevogelkuikens volop insecten als spinnen, pissebedden, duizendpoten, vliegjes en kevers. Als nestvlieder verlaten de kuikens al snel nadat ze uit het ei zijn gekropen het nest, ze moeten gelijk zelf hun kostje bij elkaar scharrelen. Om uit te groeien tot een volwassen sterke vogel heeft een gruttokuiken duizenden prooidieren per dag nodig.

Bloemenzee met rietorchis  (Foto: Thomas van der Es)

Kruidenrijk grasland

Dorpzicht wordt als natuurgebied beheerd. Alles is gericht op rust en ruimte voor de vogels. Slechts een deel van het jaar grazen er koeien. Om te voorkomen dat er nesten met eieren vertrapt worden gaan de koeien pas het gebied in als het merendeel van de vogels klaar is met broeden. Er wordt laat gemaaid zodat verschillende planten elkaar in bloei op kunnen volgen. Hierdoor is er een lange periode voedsel beschikbaar. Door na het maaien het maaisel af te voeren ontstaat er schraal kruidenrijk grasland. De weidevogelkuikens kunnen zich hier tussen de bloemstengels makkelijk bewegen. Dat scheelt een hoop energie die ze goed kunnen gebruiken om te groeien. Ook vinden ze er beschutting tegen roofvogels die loeren op een makkelijke prooi.

Een toename van achttien naar dertig broedparen grutto’s is een hoopgevend resultaat van deze gebiedsontwikkeling.

Gevreesde gast in de kreek

Mooie resultaten, maar helaas is er ook slecht nieuws te melden over dit natuurgebied. In één van de kreken blijkt zich watercrassula te hebben gevestigd, een ongewenste en gevreesde gast. Watercrassula is een aquarium- en vijverplant die van oorsprong niet in Nederland voorkomt en zich makkelijk kan verspreiden via bijvoorbeeld vogels of maaimachines. Deze invasieve exoot heeft het vermogen razendsnel te groeien en dikke matten te vormen. Zo kan het al het overige leven in het water verstikken en ernstige problemen met doorstroming van waterlopen veroorzaken. In de strijd tegen watercrassula werd op Texel in 2019 de waterpartij van het poldertje van Ceres gedempt. Ook elders in Nederland worstelt men met deze agressieve groeier. Op Terschelling zijn er recent stevige beheersmaatregelen genomen nadat de watercrassula in de natte duinvalleien was opgedoken.

Om te voorkomen dat deze watergruwel zich verder over het eiland kan verspreiden is er maar één remedie en dat is het dempen van de besmette kreek. Een enorme domper voor dit gebied. Met de bestrijding van de watercrassula op Dorpzicht zal gelijk na het broedseizoen worden gestart. De meeste grutto’s zijn dan alweer onderweg naar het zuiden.

De met watercrassula besmette kreek (Foto: Mariette Smit)

Blik op Dorpzicht

Vanaf de vogelkijkwand Dorpzicht aan de Hoofdweg heb je goed zicht op het vogelrijke weidegebied. Met een verrekijker kun je de vogels van heel dichtbij bewonderen. Wie weet zie je zelfs de vale gier die even op Texel is komen buurten nog boven het gebied rondcirkelen.

Wandelliefhebbers kunnen genieten van een mooie wandeling van ongeveer 5 kilometer door De Cocksdorp en natuurgebied Dorpzicht. De wandelroute begint bij de hoek Postweg/Hollandseweg.

 

https://www.boswachtersblog.nl/texel/2019/03/19/geen-exoten-in-de-sloten-strijd-tegen-woekerplant-begint/

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=27440

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog