www.boswachtersblog.nl/ Texel

Informatiebijeenkomst over bestrijding van watercrassula op Dorpzicht op Texel

8 juli 2022 Boswachter Mariette Smit in Texel

De met watercrassula besmette kreek (Foto: Mariette Smit)

Op woensdagavond 13 juli a.s. organiseert provincie Noord-Holland een informatiebijeenkomst over watercrassula bestrijding op Dorpzicht. Alle geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen.

In het natuurgebied Dorpzicht in het noorden van Texel is in één van de kreken de waterplant watercrassula aangetroffen. Omdat watercrassula een bedreiging vormt voor de natuur en de watersystemen bestrijdt de provincie Noord-Holland samen met de terreinbeherende organisaties de watercrassula op Texel. Op onderstaande kaart is te zien in welke kreek deze invasieve exoot zich bevindt.

Watercrassula

Watercrassula is een aquarium- en vijverplant die van oorsprong niet in Nederland voorkomt. Het is een groene plant met kleine bladeren die zich makkelijk kan verspreiden via bijvoorbeeld vogels of maaimachines. Uit een stukje van slechts een paar millimeter kan al een nieuwe plant groeien.

Deze invasieve exoot heeft het vermogen razendsnel te groeien en dikke matten te vormen. Zo kan het al het overige leven in het water verstikken en ernstige problemen met doorstroming van waterlopen veroorzaken. De plant vormt daarmee een grote bedreiging voor de natte duinvalleien, natte graslanden en zoetwatersystemen op Texel. Omdat de watercrassula zich in de gehele kreek bevindt is besloten om de kreek te dempen. Als boswachters betreuren wij het verlies van deze kreek, maar gezien de grote gevolgen die verdere verspreiding zou kunnen betekenen op het eiland zien we de noodzaak van deze maatregel.

Werkzaamheden

De werkzaamheden starten in augustus onder strikte ecologische en hygiënische begeleiding om schade aan aanwezige soorten en verdere verspreiding van watercrassula te voorkomen. De uitvoering duurt naar schatting twee tot drie maanden. In het najaar van 2021 is al een deel van de benodigde grond naar het terrein gebracht, waardoor het aantal transportbewegingen buiten Dorpzicht beperkt blijft.

Wanneer de kreek gedempt is, wordt het ingezaaid met een voor dit gebied aangepast kruidenzaadmengsel. Het Eierlands kanaal dat aan de kreek grenst wordt verbreed. De grond die daarbij vrijkomt kan ter aanvulling van de benodigde grond bij de demping gebruikt worden.

Informatiebijeenkomst

De informatiebijeenkomst vindt plaats op woensdag 13 juli van 19:00 tot 20:30 uur in het sociaal-cultureel centrum Het Eierlandsche Huis, Klimpstraat 33, De Cocksdorp. Het is niet nodig vooraf aan te melden.

Documentaire over watercrassula

Op deze informatiebijeenkomst geeft Janneke van der Loop van Stichting Bargerveen een presentatie over monitoring en bestrijding van watercrassula. De VPRO is op de bijeenkomst aanwezig om opnamen te maken voor een documentaire over haar werk. Wie niet in beeld wil komen kan dat bij binnenkomst aangeven.

 

Meer lezen over watercrassula? Klik hier

 

Grutto’s en watergruwel

Geen exoten in de sloten: strijd tegen woekerplant begint

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog