www.boswachtersblog.nl/ Texel

Welkom in de kooi

29 augustus 2022 Boswachter Mariette Smit in Texel

Ten noordoosten van De Koog bevindt zich in het Kooibos de Korverskooi. Deze bijzondere eendenkooi is een goed verborgen pareltje in het beheergebied van Staatsbosbeheer Texel.

Van eendenkooi naar natuurgebied

Van oorsprong werden in een eendenkooi wilde eenden gevangen voor consumptie. Inmiddels is de Korverskooi niet meer als eendenkooi in gebruik, maar heeft het zich ontwikkeld tot een gebied met bijzondere natuurwaarden. Het is een oase van rust, met bijzondere plantensoorten en een grote aantrekkingskracht op insecten en vogels. Voor de Texelse Vogelwerkgroep is het een belangrijke plek om onderzoek te doen naar vogels. Er staat een val voor het vangen en ringen van zangvogels. Om de rust in dit gebied zo min mogelijk te verstoren is de kooi normaal gesproken niet open voor publiek. Speciaal voor de Open Monumentendag op 10 september a.s. maken we een uitzondering.

Korverskooi

In 1842 werd, op initiatief van Nicolaas de Cock, rond de restanten van een kreek in de Eyerlandse polder een eendenkooi aangelegd. In 1931 kocht Dirk Korver de eendenkooi. Met vernieuwende ideeën maakte hij als kooiker de eendenkooi tot één van de modernste van het land. De kooi is naar hem vernoemd. Hij was de laatste particuliere eigenaar van het terrein, Staatsbosbeheer kocht de Korverskooi in 1961.

Nadat de kooi niet meer actief als eendenkooi in gebruik was kwam in de loop der jaren het structurele onderhoud in het gedrang. De vangpijpen groeiden dicht en de oorspronkelijke duinheide werd overwoekerd door bomen en struiken.

Kooiker Dirk Korver met Tel en Puk

Vrijwilligersgroep in actie

In september 2019 is een enthousiaste groep vrijwilligers gestart met een grootscheepse onderhoudsbeurt van de Korverskooi. Wandelpaden werden toegankelijk gemaakt, oude rietmatten weggehaald, de vangpijpen uitgebaggerd en de tegelranden vervangen. Ook zijn er sneeuwklokjes geplant en werd er een boomgaard aangelegd met oudhollandse fruitrassen.

Naast het uitvoeren van herstelwerkzaamheden zijn een paar vrijwilligers in de geschiedenis van de kooi gedoken. Met oude kaarten en beeldmateriaal uit verschillende archieven puzzelen ze het verhaal van de Korverskooi aan elkaar. De rijke geschiedenis van de 180 jaar oude kooi bevestigt wat een bijzonder onderdeel van het Nederlandse culturele erfgoed eendenkooien zijn. Dat willen we graag in ere houden.

Vrijwilligers Hans, Han en Dick aan de slag met waterwerk in de Korverskooi

Versterking gezocht

Er is hard gewerkt, maar er is nog een hoop te doen! Naast de reguliere onderhoudswerkzaamheden staan voor de komende tijd het vernieuwen van een vangpijp en het vervangen van kijkhutten op het programma. Pittige klussen! De vrijwilligersgroep is daarom op zoek naar versterking. De groep bestaat op het moment uit 8 vrijwilligers en is elke woensdagochtend in de kooi actief. Heb je tijd en zin om mee te werken op deze unieke plek en ben je handig? Als je interesse hebt om je aan te sluiten kun je contact opnemen met boswachter Edwin van Egmond: e.egmond@staatsbosbeheer.nl of 06-22568058 óf kom een kijkje nemen op Open Monumentendag.

Welkom in de kooi op Open Monumentendag

Op de Open Monumentendag van zaterdag 10 september stellen we de Korverskooi open voor publiek, een unieke kans om er eens een kijkje te nemen. Tussen 10.00 en 15.30 uur zijn er vrijwilligers en boswachters van Staatsbosbeheer aanwezig om rondleidingen te geven en te vertellen over de historie en over het werk in de eendenkooi.

Locatie: Ruigendijk, 1796 MP De Koog. Ingang via de onverharde weg.
Let op: er is geen parkeerruimte bij de Korverskooi, kom met het openbaar vervoer, lopend of op de fiets. Honden kunnen helaas niet mee.

Wil je bijdragen aan het behoud en herstel van dit bijzondere stuk Texels cultureel erfgoed? Je kunt het project Eerherstel voor de Korverskooi steunen door een donatie te doen via deze link naar het Buitenfonds.

Vervanging van de rietschermen van de vangpijp
reageren

geef een reactie

  • Benno Bakker
    29 augustus 2022 om 15:52

    Even ter aanvulling ik mis een naam in dit artikel nl die van Leo Daalder , hij heeft jarenlang ongelofelijk veel werk verricht om Korverskooi in ere te houden.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog