www.boswachtersblog.nl/ Texel

Natuurontwikkeling op het Alloo

20 oktober 2022 Mariette in Texel

De Koog krijgt er een stukje natuur bij! Nu de pacht van de landbouwgronden tussen de Pelikaanweg, Ruijslaan en het Maartenhuis is afgelopen worden deze gronden van Staatsbosbeheer weer omgezet naar natuur. Deze gronden maken onderdeel uit van het Alloo. Omdat ze in de binnenduinrand liggen lenen ze zich goed om te ontwikkelen tot bijzondere natuur.

Natuurdoelen

Onderdeel van het N2000-beheerplan is om het areaal kalkrijke natte duinvallei en natte heide uit te breiden. Om dit te realiseren zijn er aanpassingen in het gebied nodig. Het voormalige landbouwgebied zal afgeplagd worden. Plaggen is een middel om de ontwikkeling naar natte duinhabitat mogelijk te maken. Hier is deze maatregel extra belangrijk omdat de bodem jarenlang intensief bewerkt is voor bollenteelt en gewassen. Het afplaggen van de voedselrijke toplaag zorgt ervoor dat de oorspronkelijke (zand)bodem weer aan de oppervlakte komt, waardoor de van nature voorkomende vegetatie zich weer kan vestigen.

Gevlekte orchis. Foto: boswachter Thomas van der Es

Naast (dop) heidevegetatie is de verwachting dat karakteristieke plantensoorten zich hier in de toekomst kunnen ontwikkelen. Soorten als gevlekte orchis, kleine zonnedauw, ronde zonnedauw, moeraswolfsklauw en veenpluis komen al voor in het aangrenzende Alloo gebied. Veenmosontwikkeling behoort ook tot de mogelijkheden.

Dit soort vegetatie zal o.a. het leefgebied van de noordse woelmuis ten goede komen, één van de habitatdoelsoorten en tegelijk ook een belangrijke voedselbron voor veel roofvogelsoorten. De vernatte en bloemrijke omstandigheden bieden bovendien kansen voor libellen, dagvlinders, sprinkhanen en nieuwe broedvogels.

Orchideeën pracht op het aangrenzende zuidelijke Alloo gebied

Een corridor langs het water

Bestaande watergangen zullen worden doorgetrokken en verbonden met het kwelwater dat uit de duinen in dit gebied aan de oppervlakte komt. Langs de watergangen worden natuurvriendelijke oevers gerealiseerd. Deze natuurvriendelijke oevers zijn een soort snelweg voor vlinders en libellen die zo in een vrije baan langs het water kunnen vliegen van het ene naar het andere gebied.

Tegelijkertijd zullen in de bosrand inhammen gemaakt worden. Door een meanderende rand te creëren ontstaat er in de bosrand meer afwisseling tussen zon en schaduw, droge en natte plaatsen en wind en luwte. Met deze variatie krijgen meer soorten kans om een geschikt leefgebied te vinden, waardoor de biodiversiteit kan toenemen.

Ecologische verbindingszone

Voor sommige insecten is bos een barrière waar zij niet doorheen of omheen kunnen. In het bos achter het Huussie van Hannes wordt daarom een stuk beplanting verwijderd. Hierdoor ontstaat er tussen het noordelijke en het zuidelijke deel van het gebied een optimale ecologische verbindingszone. Hoe groter het aaneengesloten natuurgebied, hoe groter de kans dat soorten overleven.

Start van de eerste fase van de herinrichting van het Alloo gebied

Tijdelijk een gedeeltelijke afsluiting van het Alloopad

Komende maanden zal er gewerkt worden aan de herinrichting van het Alloo, de eerste fase van het werk is deze week van start gegaan. Gedurende de werkzaamheden is het deel van het Alloopad dat door dit gebied loopt uit veiligheidsoverwegingen afgesloten. Het eerste deel van het Alloopad, met een start vanaf de parkeerplaats bij Ecomare, zal gewoon open blijven. Door af te buigen bij de Ruijslaan kan er toch een ronde gelopen worden langs deze rode wandelroute. Als het werk in het Alloo gebied afgerond is kan de volledige ronde weer in gebruik genomen worden.

reageren

geef een reactie

 • HGM Rovers
  5 december 2022 om 14:28

  Hopelijk ook een “stijl” wandje coor de ijsvogel die er al regelmatig gesignaleerd wordt..Succes Huub

 • Axel Bak
  22 oktober 2022 om 12:23

  Nice! Succes!

  Is er ergens nog een pdf’je te downloaden met een kaartje van hoe het gaat worden????

  • Boswachter publiek Mariette Smit
   1 november 2022 om 10:44

   Beste Axel,
   Er is geen PDF te downloaden, maar als je wilt kun je een afspraak met me maken om de bestektekening in te zien.
   Met vriendelijke groet,
   Mariette Smit
   Boswachter Publiek
   06-29639855

  • Axel Bak
   3 november 2022 om 18:24

   Beste Mariette,

   leuk! Ik meld me binnenkort voor een afspraak. Top!

   Groet
   Axel en Annette

 • Hans Zuidema
  20 oktober 2022 om 18:47

  Ja,.. toppie.. het wordt vast een prachtig stukje!

 • Francis
  20 oktober 2022 om 18:11

  Fantastisch leefgebied voor planten en dieren mag dit worden

 • Frans
  20 oktober 2022 om 17:51

  Geweldig! Goed dat er meer natuurgebied bijkomt. Het Alloopad is altijd een leuke afwisselende wandeling. We zijn benieuwd naar de ontwikkelingen in de toekomst in dit gebied. Even wachten dus.

  • Annelies Etienne
   20 oktober 2022 om 17:56

   Geweldig dat zal wel prachtig worden

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog