www.boswachtersblog.nl/ Texel

De seizoenen van de boswachter

24 november 2022 Boswachter Mariette Smit in Texel

Het lijkt nog maar zo kort geleden dat we genoten van de lente en de zomer, voor flora en fauna een tijd van topactiviteit. Voor de boswachters óók, maar tegelijk is het een periode waarin we genoodzaakt zijn wat betreft bepaalde werkzaamheden pas op de plaats te maken.

Het broedseizoen is voor een groot deel bepalend voor waar we ons mee bezig houden. Tussen maart en augustus ligt de focus op zorgen voor rust in het gebied. In deze periode draaien de boswachters zeven dagen in de week vogelwacht. Hierbij richten ze zich op toezicht en handhaving, informeren van recreanten, monitoren van broedvogels en het inventariseren van vlinders, bijen en bijzondere plantensoorten. Om de natuur niet onnodig te verstoren staan beheer- en onderhoudswerkzaamheden op een laag pitje. Alleen urgente of gevaarlijke zaken worden aangepakt. Als dat het geval is moet er in het kader van de wet natuurbescherming een natuurtoets aan de werkzaamheden vooraf gaan.

Nieuwe projecten worden alvast uitgewerkt, benodigde materialen besteld, vergunningen aangevraagd en afspraken met aannemers gemaakt, zodat de uitvoering na het broedseizoen van start kan gaan.

Van broedseizoen naar winterrustgebied

Inmiddels is het kroost van de vogels op eigen wieken en is de vogeltrek in volle gang. Het bos ruikt naar herfst, de bladeren waaien van de bomen en de eerste tekenen van de winter dienen zich alweer aan. In het najaar en de winter zijn de boswachters druk met beheer- en onderhoudswerk zoals botanisch maaibeheer, snoeiwerk, de boomveiligheidscontrole, werk aan paden, rasters, draad, slagbomen, hekken en bosparkeerplaatsen, plaatsen van borden en onderhoud aan de recreatieve voorzieningen.

Maar ook in de winter kunnen we niet zomaar overal uitvoerend werk doen. In deze tijd zijn er honderdduizenden vogels op Texel als overwinterende gast of doortrekker. Voor hen is winterrust van levensbelang.

De paden op, de lanen in

In het gebied van Staatsbosbeheer Texel bevindt zich een uitgebreid wandelpadennetwerk waar Texelaars en toeristen dankbaar gebruik van maken. Dit netwerk vraagt natuurlijk terugkerend om aandacht en onderhoud. Paden dreigen soms dicht te groeien en moeten dan open worden gesnoeid. Op de paden en rondom de bankjes ontstaan regelmatig kuilen die weer worden opgevuld. Een klus met een grote verantwoordelijkheid is de jaarlijks terugkerende boomveiligheidscontrole. Met het stormseizoen in aantocht wordt langs de paden en wegen gecheckt op gevaar van loshangende takken of bomen die op omvallen staan, zodat deze preventief kunnen worden weggehaald.

Boswachter Jeroen en ik zijn aan de slag gegaan met de routing van de paden. In de loop der jaren is de route-aanduiding her en der verouderd of verloren gegaan. We lopen de routes stap voor stap na, vervangen oude palen en kijken nog eens kritisch of de route-aanduiding beter kan. Daarbij helpt de feedback die we van onze wandelaars binnen hebben gekregen. Bij sommige routes kun je onderweg kiezen voor een korte of een langere variant, dat blijkt wel eens verwarring op te leveren. Om dat op te lossen laten we nu speciale kilometer-pictogrammen maken, die we op cruciale kruispunten aan gaan brengen.

In het verleden zijn de wandelpaden aangelegd als eenrichtingsverkeer. Met strategische plaatsing van de palen en pijltjespictogrammen maken we het nu zo dat je de routes zowel links- als rechtsom kunt wandelen. Een erg leuke klus, waar we gaande het werk al positieve reacties op krijgen, maar nog wel een weg te gaan! We hopen vóór het volgende broedseizoen van start gaat een heel eind te kunnen komen.

Ben je nieuwsgierig naar mijn favoriete wandelroutes in De Dennen? Lees het prachtige artikel op wandel.nl

Meer informatie over Texelse wandelpaden kun je vinden op o.a. de websites van Staatsbosbeheer, Nationaal Park duinen van Texel en VVV Texel.
Op sommige plaatsen kunnen de wandelpaden in het bos en in de duinen in de winter flink nat zijn, in deze periode is het verstandig op stap te gaan met laarzen of stevige wandelschoenen.

 

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog