www.boswachtersblog.nl/ Texel

Loop je mee het nieuwe jaar in?

5 januari 2023 Boswachter Mariette Smit in Texel

Een nieuw jaar strekt zich voor ons uit, vol verwachting kijken we uit naar wat het ons brengen zal. Als natuurbeheerder weten we maar al te goed dat het leven zich niet laat voorspellen. Soms zijn er teleurstellingen te verwerken, maar gelukkig weet de natuur ons ook vaak met haar veerkracht te verrassen.

Wow, nieuwe natuur op het Alloo!

Aan de binnenduinrand ten zuiden van De Koog ligt het Alloo, een prachtige natte duinvallei. In de laatste maanden van 2022 is er een berg werk verzet om hier een groter aaneengesloten natuurgebied te realiseren en de kansen voor bijzondere flora en fauna te versterken. Inmiddels zijn de werkzaamheden afgerond en is ook het wandelpad weer opengesteld. Ruim baan in dit gebied voor de natuur én voor wandelaars! Vanaf het pad is goed te zien welke maatregelen er zijn genomen. Het is reuze interessant om van zo dichtbij te kunnen volgen hoe het gebied zich zal gaan ontwikkelen.

Gevlekte orchis Foto: Thomas van der Es

Wij kijken er met grote nieuwsgierigheid naar uit. Zullen de libellen, vlinders en andere insecten de ‘snelweg’ langs de verbrede natuuroevers weten te benutten? Zien we dit voorjaar ook in het vernieuwde deel al een roze gloed van gevlekte orchissen?

Op 13 januari geven we tijdens een publiekswandeling graag een toelichting op dit natuurherstelproject. Loop je mee?

Het Groentje, een schaarse dagvlinder die leeft in bosranden nabij vochtige heide. Foto: Thomas van der Es

Uitdagingen op Dorpzicht

Aan het eind van het jaar reden dumpers af en aan richting het vogelkijkscherm op de kruising Hoofdweg-Stengweg. Ze brachten schelpen, veel schelpen. Dit had alles te maken met de akelige woekerplant watercrassula. Een exotische aquariumplant uit Australië die veel kwaad doet in natuurgebieden. Deze woekeraar kan in korte tijd zorgen voor een eentonige bedekking en daarmee vele inheemse soorten verdringen.

In de zomer van 2022 werd er helaas opnieuw watercrassula aangetroffen op Dorpzicht, nu in het vogelrijke plasje voor het populaire vogelkijkscherm. Om de plant niet verder te laten uitbreiden zou het dichtschuiven met schone grond de meest efficiënte uitvoeringsvorm zijn. Het zou echter opnieuw verlies van water betekenen in dit natuurgebied. Daar kregen boswachter Thomas en Marc Plomp van het Vogelinformatiecentrum toch een erg slecht gevoel bij. Er was namelijk net een grote kreek met zand gedicht, omdat deze volledig met watercrassula bezaaid was.

Een spannend jaar

Op advies van experts en met ondersteuning van de provincie Noord-Holland is nu in de plas bij het Vogelkijkscherm een proef gedaan om de watercrassula te verdringen door langs de oever een dik schelpenpakket aan te brengen. Het wordt een boeiend en spannend jaar. Zal het enorme schelpenpakket de watercrassula in bedwang houden?

Een indrukwekkend schelpenpakket op de oever van de kreek bij het Vogelkijkscherm op Dorpzicht. Luchtfoto: Martijn van der Loo, Soontiens Ecology

Het mooie bijeffect waar we op hopen is de vestiging van vogels die het moeilijk hebben op Texel. Het gaat om kustbroedvogels zoals de kluut, bontbekplevier, scholekster en visdief. Die zijn te verleiden met een schelpenlaagje. Ze broeden namelijk gewoon op de grond. De afgelopen jaren bleek de aanleg van schelpeneilandjes in gebieden van Natuurmonumenten uiterst succesvol. De hoop is dat zich ook op deze oeverzone met schelpen vogels gaan nestelen.

Visdiefje met jong. Foto: Vogelinformatiecentrum Texel

Loop je met ons mee het nieuwe jaar in?

Om meer te kunnen vertellen over deze projecten en over de ontwikkelingen en kansen op Dorpzicht en het Alloo nodigen we je van harte uit voor een wandeling. Je kunt je aanmelden via de mail: mc.smit@staatsbosbeheer.nl

Wandeling: Wow, nieuwe natuur op het Alloo
Vrijdag 13 januari 10.00-11.00 uur
Parkeren ter hoogte van het Sommeltjespad aan de Pelikaanweg.

Wandeling: Een blik vooruit op Dorpzicht
Woensdag 18 januari 14.00-15.00 uur
Parkeren bij de brug naar natuurgebied Dorpzicht aan de Stengweg nabij De Cocksdorp.

Ga je liever zelf op pad?
Klik hier voor de wandelroute van het Alloo.
De rondwandeling op Dorpzicht kun je starten vanaf de Stengweg of vanaf de Hollandseweg. Bij de vogelkijkwand aan de Hoofdweg heb je goed zicht op het vogelrijke weidegebied. Met een verrekijker kun je de vogels van heel dichtbij bewonderen.

Volg ons op de voet
We nemen je in het nieuwe jaar graag mee met nieuwe natuurontwikkelingen en prachtige natuurbelevenissen. Je kunt ons volgen door je aan te melden voor een abonnement op dit boswachtersblog, maar ook via Facebook en Instagram:
Instagram: @BoswachterMariette en @BoswachterThomas
Facebook: Staatsbosbeheer Texel en Boswachter Thomas van der Es

Natuurontwikkeling op het Alloo

Schelpen om waterplant watercrassula in te dammen

Grutto’s en watergruwel

 

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog