www.boswachtersblog.nl/ Texel

Op het randje

31 januari 2023 Boswachter Mariette Smit in Texel

De blauwe kiekendief scheert langs het randje. Foto: Thomas van der Es

Op de rand van bos en duin staat in De Dennen op verschillende delen een afbakening om ongewenste betreding van het duin via het bos tegen te gaan. De draad langs de bosrand vanaf Paadje 14 richting het Jan Ayeslag was in de loop der jaren flink in verval geraakt en wordt momenteel vernieuwd.

Beschermen versus beleven

Met de toegenomen recreatiedruk is het voor natuur beherende organisaties een steeds grotere uitdaging om de natuurbeschermingsdoelstellingen te combineren met de recreatiewensen. In sommige gebieden is dit extra complex. De drang van mensen om de rand van het bos op te zoeken is groot, het heeft een welhaast onweerstaanbare aantrekkingskracht. Even een kijkje op die hoge duintop, tegen beter weten in toch dat struinpaadje op en af met de mountainbike, de hond die even zijn neus achterna gaat en zigzaggend een spoor trekt…
We weten allemaal waar het over gaat en ook dat het eigenlijk niet de bedoeling is.

Langs de bosrand zijn allerlei inlooppaadjes ontstaan die helaas een groot verstorend effect hebben. Het treft juist een aantal kwetsbare [grondbroedende] vogelsoorten, waar dit een belangrijk leefgebied voor is en die er ook nog eens niet al te best voor staan. Rust in het overgangsgebied tussen bos en duin is van groot belang voor onder andere de nachtzwaluw, houtsnip, boompieper, wulp en de blauwe kiekendief.

De wulp, broedvogel in open duin.

In Nederland waren er vorig jaar nog maar vijf nesten van blauwe kiekendieven, waarvan drie in de Texelse duinen. Dat geeft ons een extra grote verantwoordelijkheid om hen bescherming te bieden. De blauwe kiekendief scheert letterlijk en figuurlijk langs het randje!

Broedseizoen in aantocht

Nu het broedseizoen weer voor de deur staat en vogels binnenkort hun broedgebied gaan verkennen willen we er voor zorgen dat de rust er gewaarborgd is. De firma Zuidema is vorige week gestart met het weghalen van oude creosootpalen en loshangende draad. Als de restanten van de oude afrastering zijn opgeruimd zal er gelijk weer een nieuwe gladde draad geplaatst worden.

De aangegeven wandelroutes blijven vrij toegankelijk

Vanaf het Jan Ayeslag loopt een officiële wandelroute door een prachtig stukje duin het bos in, waar het via een leuk kronkelpaadje aansluit op het bredere Knobbelpad richting het Turfveld. Op dit stuk kom je naast de bekende Staatsbosbeheer paaltjes ook een markering tegen met geel-rode strepen. Dit is de aanduiding van het Texelpad, een afwisselende route over Texel langs duin, bos, strand, kwelder, weides en dorpjes. Ook Paadje 14, een veel bewandelde doorsteek van het bos vanaf de Nattevlakweg richting Strandpaal 14 blijft gewoon toegankelijk.

Door alleen op de aangegeven paden te recreëren en de hond niet de vrije loop te laten draag je bij aan het behoud van de biodiversiteit in de Texelse natuur. Zo kunnen we ook in de toekomst blijven genieten van het bos en duin, rijk aan bijzondere soorten!

reageren

geef een reactie