www.boswachtersblog.nl/ Texel

Informatiemarkt visie Noordzeekust Texel

5 april 2023 Mariette in Texel

Een veilige kust die op een natuurlijke wijze wordt beheerd. Dat is de kern van de visie Noordzeekust. Bent u nieuwsgierig over hoe dit gebeurt en wat dit betekent voor nu en in de toekomst? Kom dan naar de informatiemarkt die op vrijdag 14 april plaatsvindt in de Stayokay.

De samenwerkende kustpartijen Provincie Noord-Holland, gemeente Texel, Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Staatsbosbeheer organiseren op vrijdag 14 april een informatiemarkt over de Visie en het Meerjarenprogramma strand en duingebied Noordzeekust.

Alle onderwerpen uit de Kustvisie komen op deze publieksinformatiebijeenkomst aan bod, in presentaties óf in de stands op de informatiemarkt. Laat je informeren, krijg antwoord op vragen en deel eventuele zorgen.

Thema’s Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer is op deze informatiedag aanwezig voor de thema’s:
-dynamisering van de duinen door het bevorderen van verstuiving
-water vasthouden in onze natuurgebieden.

In de presentatie ‘Kerven’ van Staatsbosbeheer geeft Albert Oost een toelichting op dynamiseringsprocessen aan de Nederlandse kust en hoe aan de hand van de ontwikkelde checklist ‘Dynamisering zeereep’ zorgvuldige brede afwegingen gemaakt kunnen worden met betrekking tot het realiseren van kerven en stuifkuilen.
Boswachter ecologie Thomas van der Es vertelt over de unieke natuurwaarden van het Texelse duingebied en hoe meer dynamiek in de duinen er aan kan bijdragen de rijke maar ook kwetsbare biodiversiteit te behouden en te versterken.

Alhoewel er in Nederland al veel mooie voorbeelden zijn van dynamiek in de duinen, zijn veel mensen nog niet echt bekend met dit fenomeen. Programma Rijke Waddenzee heeft samen met Provincie Noord-Holland, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat een korte animatie laten maken over dynamisch kustbeheer. Deze animatie geeft een helder beeld van het belang van meer dynamiek in de duinen en hoe dat gerealiseerd kan worden. Duinen in beweging; voor mens en natuur (met ondertiteling) – YouTube

Water vasthouden

Op de publieksinformatiebijeenkomst kunt u bij de informatiestand van Staatsbosbeheer terecht voor meer informatie en een toelichting over water vasthouden voor de natuur én voor het eiland. Vanwege klimaatverandering wordt het steeds belangrijker om te kijken waar en hoe water langer vastgehouden kan worden voor periodes van droogte.

Waterrijk gebied bij de Ploegelanden nabij de Rovershut

De afgelopen decennia zijn er door Staatsbosbeheer al mooie stappen gemaakt op dit vlak, onder andere rond de Moksloot, de Muy, de Tureluur en de Ploegelanden. We verkennen nu aanvullende mogelijkheden binnen onze natuurgebieden op Texel en lichten de kansen die we zien graag toe.

Vervolgkansen om water langer vast te houden in het gebied van de Tureluur

Presentaties en informatiestands

In de namiddag en vroege avond worden presentaties gegeven door de kustpartijen over een aantal projecten uit het Meerjarenprogramma Noordzeekust. Parallel aan de presentaties kunt u de informatiestands van de verschillende kustpartijen bezoeken.

Blok namiddag Blok vroege avond
16:00 – 16:10 Opening 18:30 – 18:40 Opening
16:10 – 16:30 Dynamisch kustbeheer & variantenstudie Zuidwest kust  door Provincie Noord-Holland 18:40 – 19:00 Dynamisch kustbeheer & variantenstudie Zuidwest kust  door Provincie Noord-Holland
16:30 – 16:50 Suppletieprogramma door Rijkswaterstaat 19:00 – 19:20 Suppletieprogramma door Rijkswaterstaat
16:50 – 17:10 Slufterkwispelen door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 19:20 – 19:40 Slufterkwispelen door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
17:10 – 17:30 Kerven door Staatsbosbeheer 19:40 – 20:00 Kerven door Staatsbosbeheer

Waar en hoe laat?

De markt vindt plaats van 16:00 – 20:00 uur in de Stayokay aan de Haffelderweg 29 in Den Burg.

Let op de aanvangstijd

Bezoekers die een bepaalde presentatie willen bezoeken raden we aan op tijd aanwezig te zijn. Tijdens de lopende presentaties sluiten de deuren zodat storing wordt voorkomen. Ook bij de informatiestands kan men zich laten informeren en vragen stellen.

Alvast meer lezen?

Kustvisie en Meerjarenprogramma strand en duingebied Noordzeekust Texel
https://www.texel.nl/veilige-kust/

https://rijkewaddenzee.nl/nieuws/checklist-en-handleiding-voor-dynamisering-zeereep/index.htm

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog