www.boswachtersblog.nl/ Texel

Zoet, zout en zilt

11 mei 2023 Boswachter Mariette Smit in Texel

Zo divers als het beheergebied van Staatsbosbeheer Texel is, zul je het misschien wel nergens in Nederland treffen. Zoet, zout en zilt, we hebben het op het eiland allemaal en dat brengt een ongekend rijke en bijzondere flora en fauna met zich mee.

Staatsbosbeheer beheert op Texel gevarieerde bossen, de uitgestrekte duinstrook van de Geul tot aan de vuurtoren, natte duinvalleien, duinrellen en het zilte kweldergebied van De Slufter met een open verbinding met de zee. Maar binnen ons beheergebied vallen ook het prachtige, over het eiland meanderende Waalenburgerdijkje, het Skillepaadje met bloemrijke bermen, een groot deel van de Hoge Berg met zijn bijzondere cultuurhistorische landschap, het kustvogelparadijs bij de Prins Hendrik Zanddijk, orchideeën- en kruidenrijk weidevogelland én zelfs een unieke buitendijkse polder.

Gevlekte orchissen in Polder Wassenaar. Foto Marco van de Burgwal

Polder Wassenaar, natuurgebied en onderzoekslocatie

Aan de noordoostelijke Waddenkant van het eiland ligt Polder Wassenaar, omsloten door de Waddendijk en een binnendijk. Het is een natuurgebied met (nat) grasland, waarvan een klein deel tijdelijk gebruikt wordt voor onderzoek naar innovatieve aquacultuur. Er bevind zich een buitenlaboratorium met kweekvijvers, waarin wetenschappers van Wageningen Marine Research [WMR] en ondernemers samen de mogelijkheid onderzoeken om een natuurlijke kweekmethode op te zetten waarin kokkels, garnalen en zeewier elkaar versterken. Via een hevelinstallatie op de dijk worden de waterlopen [raceways genoemd], op het ritme van het getij ververst met zout water uit de Waddenzee, vol natuurlijke voedingsstoffen.

Onderzoek naar alternatieve kweekmethoden is van groot belang. De Waddenzee staat onder druk en door zeespiegelstijging en bodemdaling is een toename van verzilting van landbouwgronden te verwachten. Alternatieve natuurinclusieve kweekmethoden kunnen mogelijk een goed toekomstperspectief bieden aan vissers en boeren.

De raceways in Polder Wassenaar. Foto Marco van de Burgwal

Natuurontwikkeling, van grasland naar zoute kwelder

Polder Wassenaar is eigendom van Staatsbosbeheer, het buitenlaboratorium wordt beheerd door Stichting Zilte Zones. Samen met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hebben deze organisaties de ambitie om van Polder Wassenaar, na afloop van de onderzoeksperiode, een aantrekkelijk natuurgebied te maken met een open doorgang naar de Waddenzee. Door de natuurlijke werking van eb en vloed zal het grasland in de polder veranderen in een voedselrijk kweldergebied voor vogels als de scholekster, tureluur en lepelaar en een interessante broedplaats voor eidereenden, visdiefjes en bontbekplevieren. Het zilte water zorgt ook voor een bloemrijk overstromingsgrasland met planten als lamsoor, zeeaster en Engels gras. Er liggen mooie kansen om Polder Wassenaar tot een nog rijker natuurgebied te maken.

Ontwikkeling naar een rijk kweldergebied (Artist impression)

Boswachter Mariette duikt in het zilte nat

Als boswachter publiek zal ik niet meer betrokken zijn bij deze toekomstige natuurontwikkeling, daar ik Staatsbosbeheer binnenkort ga verlaten. Toch blijf ik nauw met het onderwerp verbonden. Ik ga verder als zelfstandig ondernemer met ‘Zeevonk, verlichtend werk’. Onder die noemer ga ik onder meer aan de slag als projectondersteuner voor Stichting Zilte Zones bij het project voor innovatieve aquacultuur in Polder Wassenaar.

De sollicitatieprocedure voor een nieuwe boswachter publiek is in volle gang. Tot er een opvolger is aangesteld vervult Louise van der Sluis de rol van waarnemend boswachter publiek: l.vdsluis@staatsbosbeheer.nl. Mijn collega-boswachter Thomas van der Es [ecologie] blijft jullie via de boswachtersblogs en social media meenemen in prachtige natuurbelevenissen en nieuwe ontwikkelingen in onze natuurgebieden.

Aan het eind van dit laatste blog wil ik graag mijn collega’s, de vrijwilligers en alle samenwerkingspartners bedanken voor de fijne samenwerking. Ik heb als boswachter publiek een hoop geleerd, mijn blik is verbreed. Het werk voor Staatsbosbeheer en de natuur heeft me enorm geïnspireerd.

Volg Staatsbosbeheer Texel op de voet

Je kunt ons volgen door je aan te melden voor een abonnement op dit boswachtersblog, maar ook via Facebook  Staatsbosbeheer Texel en Boswachter Thomas van der Es en Instagram @BoswachterThomas

Kijk hier voor meer informatie over Stichting Zilte Zones  de innovatieve aquacultuur in Polder Wassenaar.

Bontbekplevier met jong in kweldergebied. Foto Aaldrik Pot
reageren

geef een reactie

  • Axel Bak
    12 mei 2023 om 14:30
  • Alice Van Diepen
    12 mei 2023 om 06:17

    Een mooie laatste blog met zout, zoet en zilt. Veel succes met je eigen bedrijfje. Mariette. Ik blijf op Texel komen.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog