www.boswachtersblog.nl/ Texel

Berichten met de tag:
Bollekamer

Texel

Klokjesdikpootbijen hebben een voorpost op Texel

Klokjesdikpootbijen zijn in Nederland op de hoge zandgronden te vinden, op Texel hebben zij een voorpost

lees meer
Texel

Bramen plukken buiten de paden in De Muy en De Bollekamer

In september en oktober mag je weer bramen plukken buiten de paden in de natuurgebieden De Muy en De Bollekamer op Texel.

lees meer
Texel

Wilde koeien en paarden als levend gereedschap

In het Nationaal Park Duinen van Texel kun je op verschillende plekken wilde koeien en paarden tegenkomen. Staatsbosbeheer zet deze indrukwekkende dieren in als levend gereedschap.

lees meer
Texel

Vanaf morgen weer bramen plukken in Muy en Bollekamer Texel buiten de paden

Vanaf 1 september mag er in de natuurgebieden De Muy en Bollekamer op Texel ook buiten de paden gelopen worden om bramen te plukken. Dit mag tot de laatste bramen eind oktober rijp zijn. In de andere delen van het Nationaal Park Duinen van Texel is het plukken van bramen alleen toegestaan als de bramen direct langs het wandelpad groeien.

lees meer
Texel

Bramen plukken in Muy en Bollekamer op Texel mag weer

Bramen plukken buiten de aangegeven paden in Muy en Bollekamer mag weer

lees meer
Texel

Verslag van boswachter Glenn van Ginkel over begin april

Vogels: De Geul Op 1 april zijn de eerste fitissen gehoord tussen de in grote getale aanwezige blauwborsten. Ook zwom er een paartje pijlstaart nu verwacht ik niet dat deze hier gaan broeden maar toch mooi om ze te zien. Op 4 april kwamen we het eerste graspiepernestje tegen. De eerste nachtegaal hoorde ik dit […]

lees meer
Texel

Exmoor een natuurlijke grazer in Nationaal Park Duinen van Texel?

Bij de discussie over begrazing van natuurgebieden gaat het behalve over het effect van begrazing vaak over de (on)natuurlijkheid van de gebruikte diersoorten. Het belang van de natuurlijkheid van de grazer wordt bepaald door de natuurdoelen die er zijn gesteld. Wanneer het doel is om een gebied zo te beheren dat natuurlijke processen zoveel mogelijk […]

lees meer
Texel

Ze zijn schattig die hooglander kalfjes in de Duinen van Texel, maar bekijk en fotografeer ze op afstand

In de Bollekamer in Nationaal Park Duinen van Texel zijn de eerste jonge Schotse hooglanders weer geboren. Elke keer weer een pracht gezicht dat jonge spul. Als wandelaar in het gebied iets extra’s om van te genieten of fotograferen. Houdt wel afstand en kom niet tussen moeder en kind. Wanneer het kalf opeens toch schrikt […]

lees meer
Texel

De Moksloot, van ontwateringsmiddel terug naar 'duinbeek'

Donderdag 15 april 1880 het graven van de Moksloot op Texel aanbesteed. De sloot moest de Rijks Duin- en Mientgronden beter ontwateren dan de duinbeek de Aalloop deed, om de duinvalleien beter als landbouwgrond te kunnen gebruiken. Dit gebeurde in opdracht van het ministerie van Financiën en men verwachte dat dit voor fl. 8.030 mogelijk […]

lees meer
Texel

Herdenken in duin en bos op Texel

Regelmatig vragen mensen vanwege een herdenking medewerking aan Staatsbosbeheer. Het gaat dan meestal om een verzoek as van een naaste op een bepaalde plek te mogen uitstrooien of om het plaatsen van een herdenkingsbank. Bijna altijd kan aan een dergelijk verzoek medewerking worden verleend. Herdenkingsbank Voor het maken en plaatsen van herdenkingsbanken heeft Staatsbosbeheer afspraken […]

lees meer
Texel

Onzichtbaar stromend water is belangrijk voor gevarieerd duinleven op Texel

In de winter stijgt de grondwaterstand in de duinen. Grondwater komt dan op veel plaatsen aan de oppervlakte en verandert dus tijdelijk in oppervlakte water. Grondwater stroomt net als water in rivieren, beken en sloten van hoog naar laag, er zijn zelfs ‘ondergrondse watervallen’. In dit water lossen mineralen op, de stroming zorgt voor verplaatsing […]

lees meer
Texel

Grote of gewone wederik, op Texel niet zo gewoon en de gewone slobkousbij nog minder

Texel is anders, kan op vele manieren aan de orde zijn. Voor de grote of gewone wederik geldt juist dat deze soort op Texel niet gewoon is. Het aantal groeiplaatsen is veel kleiner dan je zou verwachten van deze soort die om groeiplaatsen vraagt die vochtige, matig voedselrijke en of rijk aan organische stof zijn. […]

lees meer
Texel

Grasklokjes, schoonheid op Texel

Het grasklokje is een uitbundige zomerbloeier, die nu langzaam in bloei begint te komen. Net als alle klokjessoorten is het een beschermde plant. De planten zien er zo aantrekkelijk uit dat het plukken een bedreiging vormt. Op Texel zijn grasklokjes vooral bekend van de tuinwallen op de Hoge Berg. Tussen het verdroogde gras vallen de […]

lees meer
Texel

Schotse Hoogelanders op Ploegelanden in @NPTexel

Vanaf vandaag lopen er weer Schotse Hooglanders in de Ploegelanden en op de Blekerij en Het Mientje in De Dennen. Het zijn jonge koeien die eerder in De Geul en De Bollekamer liepen.Ze zijn ook van het bedrijf Gradiënt dat dit jaar de begrazing ook hier regelt nadat Maarten Hoogenbosch er mee is gestopt. Benno […]

lees meer
Texel

Bramenplukken op Texel

Het is nu de tijd dat de bramen rijp worden. Bramen plukken in september en oktober is voor veel Texelaars en gasten een traditie. Emmers vol worden geplukt om direct gegeten te worden, of te worden ver-werkt tot jam of sap en er zijn vast ook mensen die er wijn van maken. De rijpe bramen […]

lees meer
Texel

Broedseizoen in de Duinen van Texel bijna over, meeste 'groene paden' gaan eerder open.

Het broedseizoen 2014 in het Nationaal Park Duinen van Texel zit er weer bijna op. Nog enkele vogels zitten op eieren, nadat een eerdere broedpoging geen succes had, of zijn hun jongen nog aan het voeren. Vorig jaar heeft Staatsbosbeheer gekeken of de regeling van de met groene aanduiding gemarkeerde wandelpaden in het Nationaal Park […]

lees meer
Texel

Slag over de Mient op Texel op Texel is geel verkleurd

Het Slag over de Mient in de Bollekamer is nu met geel gemarkeerd en niet meer met groen. Dit betekend dat dit nu wandelpad het hele jaar beschikbaar is voor wandelaars. Staatsbosbeheer heeft ongeveer 180 kilometer wandelpad, daarvan is 10% tijdens het broedseizoen gesloten om broedvogels die niet dicht bij een pad willen broeden voldoende […]

lees meer
Texel

Vegetatieontwikkeling in De Duinen van Texel, analyse ondersteund keuzes beheer

Om de ontwikkeling van de plantengroei in De Duinen van Texel te volgen, laat Staatsbosbeheer ongeveer eens in de tien jaar een vegetatiekartering uitvoeren. Door de verschillende karteringen met elkaar te vergelijken kan bekeken worden hoe het met de plantengroei gaat. Uiteraard hebben we daar, door onze dagelijkse aanwezigheid in de duinen, ook een beeld […]

lees meer
Texel

Spannende wandeling door de Duinen van Texel van veerhaven naar Ecomare, 20 km

Buiten het broedseizoen stelt Staatsbosbeheer in de Duinen van Texel extra wandelpaden open. Tot 1 maart kunnen er daardoor wandelingen gemaakt worden die niet het hele jaar mogelijk zijn. Deze ongeveer 20km lange wandeling vanaf de veerhaven naar Ecomare maakt van veel van deze met groen gemarkeerde wandelpaden gebruik en laat bijzondere stukken van het […]

lees meer
Texel

Batterij Den Hoorn op Texel, monumentaal vestingwerk #OMD

De bekende ‘bunker’ boven op het Loodsmansduin bij den Hoorn is de commandopost van het Rijks- en provinciaal monument Batterij Den Hoorn. Toen deze kustbatterij in 1939-40 werd aangelegd als onderdeel van de Stelling Den Helder maakte het woord bunker nog geen deel uit van onze woordenschat. De batterij is een van de laatste (gave) […]

lees meer
Texel

Mooi restant natte heidevelden in Duinen van Texel

[slideshow] In de Duinen van Texel zijn nog enkele mooie restanten te vinden van de ooit uitgestrekte natte heidevelden. Dankzij het proefschrift van Franciscus Holkema (1870) weten we redelijk hoe die er bij gelegen moeten hebben, hoewel in zijn tijd al een groot deel van deze gebieden was ontwaterd om ze beter te kunnen benutten. […]

lees meer
Texel

Veel wandelaar profiteren van ‘groene routes’op Texel

Afgelopen weekend maakten veel mensen dankbaar gebruik van de ‘groene routes’ in de Duinen van Texel. Dit zijn wandelpaden die na het broedseizoen beschikbaar zijn, zoals op de foto in de Bollekamer van af het parkeerterrein bij Paal 12, en met een groene markering zijn aangegeven. Heel geschikt voor een rondje duinen en strand, waarbij […]

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog