www.boswachtersblog.nl/ Texel

Berichten met de tag:
duinvallei

Texel

Details die er toe doen

Wie over het eiland gaat ziet in en langs de duinen activiteiten met machines. Staatsbosbeheer is vanaf half augustus begonnen met de laatste maairondes van het seizoen. Het gaat om locaties in de binnenduinrand, natte duinvalleien en open landschappen rondom de Roggesloot en Dorpzicht. Door te maaien zorgen we voor behoud van het open landschap vol flora met insecten en vogels. We letten op details en we doen het bijna nergens hetzelfde. In dit verhaal wil ik jullie uitleggen waar we op letten. Soms op hele kleine details! Details die er toe doen voor de biodiversiteit.

lees meer
Texel

Meld je aan: Excursie inrichting natuurgebied Hanenplas Texel

De werkzaamheden in natuurgebied Hanenplas zijn al een tijdje in volle gang. Wil je meer weten over de inrichting van het gebied en zien hoe daaraan gewerkt wordt? Meld je dan aan voor de excursie op dinsdag 13 februari.

lees meer
Texel

Ontginning tot grasland in de duinen en weer terug naar duinvallei op Texel

Grote delen van de duinvalleien zijn in het verleden ontgonnen tot grasland. Kort na de oprichting in 1899 is dit werk nog voortgezet door Staatsbosbeheer. Voor een landbouwtentoonstelling in 1908 schreef de Inspecteur der Staatsbosschen en Ontginningen E.D. van Dissel de brochure “Vastlegging en ontginning der duinen speciaal in Schoorl en op Texel”. Het gaat vooral over de bosaanleg in de duinen, maar er is ook een hoofdstuk “Ontginning tot grasland op het eiland Texel”. Ondertussen heeft Staatsbosbeheer van veel van deze graslanden weer zo ingericht dat de natuur haar gang kan gaan.

lees meer
Texel

Oeverkruid, onopvallende bijzonderheid in Duinen van Texel

Bij uitzondering beschrijf ik deze oeverkruid, een plant die u niet makkelijk zelf buiten kunt opzoeken en wanneer u hem tegenkomt is de kans groot dat u dit ondanks foto’s en beschrijving niet opvalt. Oeverkruid, lid van de weegbreefamilie, is een erg kleine plant van plaatsen de een grootdeel van het jaar of zelfs permanent onder water staan.

lees meer
Texel

Wintergroen in het Nationaal Park Duinen van Texel

Er groeien veel bijzondere planten in het Nationaal Park Duinen van Texel enkele hebben het zelfs tot straatnaam op Texel gebracht, zo is in De Koog het Wintergroen te vinden. Op Texel komen twee soorten wintergroen voor; rond wintergroen en klein wintergroen.

lees meer
Texel

Op De Hors op Texel ontstaan nieuwe natte duinvalleien

Op de brede strand vlakte van De Hors laat de natuur nieuwe duinen groeien. Tussen deze duinen ontstaan nieuwe natte duinvalleien. In deze tijd van het jaar is het grondwaterpeil zo hoog dat het meertjes zijn. Het grondwater dat hier omhoog kwelt zorgt dat hier bijzonder planten kunnen gaan groeien. Maar eerst moeten er algenmatten […]

lees meer
Texel

Overgangen en open landschap krijgen meer ruimte in De Muy @NPTexel

Staatsbosbeheer laat een deel van de wilgensingel die bij de herinrichting van De Muy was blijven staan naast de Zilte Vlakte alsnog weg halen. De positieve reactie van de natuur op de herinrichting tijdens het project De Nederlanden Natuurlijker geven hier aanleiding voor. Planten van natte duinvalleien (parnassia, moeraswespenorchis, waterpunge, harlekijnorchis, verfbrem, enz.) komen nu […]

lees meer
Texel

Horspolderwandeling 3,8km door het jongste duingebied van Texel

De rondwandeling (blauwe markering) door het Nationaal Park Duinen van Texel waar langs de meeste orchideeën te bewonderen zijn. is de Horspolderwandeling. Dit is een rondje van 3,8km over ruige paden met enkele pittige hellingen. Langs deze wandeling zijn in het voorjaar verschillende soorten orchideeën te zien: vleeskleurige, gevlekte, moeraswespen orchis en voor de mensen […]

lees meer
Texel

Texel belangrijk voor behoud van de groenknolorchis in Europa

De groenknolorchis is een in heel Europa sterk bedreigde soort die het vooral op de Waddeneilanden wel goed doet. Dit komt vooral doordat er regelmatig nieuwe natte duinvalleien ontstaan gedurende de laatste twintig jaar. Het behoud van kleine oude groeiplaatsen van de groen knolorchis komt vooral door beheer in de vorm van maaien en plaggen. […]

lees meer
Texel

Het Grote Vlak op Texel, een van de grootste natte duinvalleien

In het zuidelijk deel van het Nationaal Park Duinen van Texel ligt misschien wel de grootste natte duin-vallei van Nederland, de naam Grote Vlak is dan ook niet zo vreemd voor dit gebied. De naam wordt wel afgekort tot ’t Vlak, maar ook Hoorn-der Vlak of Hoornsche Vlak, naar het dorp Den Hoorn worden wel […]

lees meer
Rottum

Meer dan honderdvijftig plantensoorten

Velden met geel rolklaver, zilvergrijs zeealsum, rood en wit prikneus: de planten van Rottumerplaat geven het eiland kleur. De afgelopen weken steken overal planten de kop op die zand en zout kunnen verdragen. Rottumerplaat barst van de bijzondere planten. Dat komt omdat alle kwelderplanten – bij gebrek aan kwelders in Nederland – zeldzaam zijn. Edwin van Hooff en Roos Veeneklaas, twee dierbare vrienden, helpen ons om de planten van Rottumerplaat in kaart te brengen.

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog