www.boswachtersblog.nl/ Texel

Berichten met de tag:
dynamisch kustbeheer

Texel

Storm en zand

De afgelopen jaren is door veranderende inzichten meer ruimte voor dynamisch kustbeheer. In dit blog meer over storm en zand. Belangrijke elementen voor een afwisselend , mooi en veilig duingebied.

lees meer
Terschelling

Speeltuin voor wind en zand

Beweeglijk ruig en tegelijk poëtisch verstild liggen ze in het landschap: de duinen tussen paal 16 en 18. Een doolhof van inhammen om te verdwalen voor de wandelaar die zich in zijn eigen verbeelding klein maakt in dit gangenstelsel, spelend als een kind.

lees meer
Terschelling

Unieke eilandcolleges

Zondag 1 november houden we samen met Rijkswaterstaat de Doe & Kennisdag bij Ieders Plak. Een belangrijk onderdeel van het programma zijn acht colleges, die verspreid over de dag meerdere keren worden gegeven. We organiseren deze dag om mensen te betrekken bij ons werk en om de kennis van het waddenlandschap te vergroten. Alles wat Staatsbosbeheer of Rijkswaterstaat […]

lees meer
Terschelling

Doe & Kennisdag Terschelling

Op zondag 1 november 2015 organiseren we samen met Rijkswaterstaat een publieksdag voor eilanders en liefhebbers van het eiland: ‘de Doe & Kennisdag Terschelling’. We doen dit vooral om mensen te betrekken bij het beheer van Terschelling, als aftrap van het nog op te stellen nieuwe Beheerplan. De festiviteiten vinden plaats bij Ieders plak, in […]

lees meer
Terschelling

Dynamiek op de Noordsvaarder

Toen Staatsbosbeheer zo’n 100 jaar geleden het beheer van de duinen van Terschelling op zich nam was één van de hoofdtaken het ten gelde maken van de woeste gronden. Met andere woorden: het vastleggen van de stuivende duinen. Er werd bos geplant voor de mijnen en duinvalleien werden ontgonnen voor veeteelt. Hiermee verdween langzaamaan het […]

lees meer
Terschelling

Gevolgen voorjaarsstorm: groei en afslag

Zoals na iedere storm is iedereen op Terschelling benieuwd wat er op het strand en de Boschplaat allemaal weer veranderd is. Jan en ik zijn net terug van een rondje strand. Langs de gehele kust zijn de gevolgen goed zichtbaar. Dat betekent niet dat deze negatief zijn, voor het grootste deel zelfs juist positief. Laat […]

lees meer
Terschelling

Voorjaarsstorm op Terschelling

De bomen op Terschelling zijn wel wat wind gewend. Zolang er geen blad aan zit is er weinig aan de hand, hoewel er op de hoofdweg toch een flinke populier omver werd geblazen. In de bossen is alles blijven staan. De vogelwachters op de Boschplaat hadden een winderige eerste nacht en zijn vanochtend door collega Anne uit voorzorg […]

lees meer
Terschelling

Oeverzwaluwen profiteren van stuivende duinen

Het eiland zit vol verrassingen, dat bleek vorige week maar weer eens. In de stuivende duinen achter Hoorn en Oosterend vonden medewerkers van Floron, die bezig waren met een planteninventarisatie, 33 nestgaten van oeverzwaluwen. De kolonie zit in een steile duinwand van meer dan 8 meter hoog die in de loop der jaren is uitgesleten […]

lees meer
Terschelling

Terschellinger duinen natuurlijker en sterker

De Terschellinger gemeenteraad heeft in januari zijn bezorgdheid geuit over de toestand van de zeereep ter hoogte van paal 16 na de ‘Sinterklaasstorm’. Staatsbosbeheer, Vitens en Rijkswaterstaat hebben op verzoek van het College van B&W gezamenlijk een analyse van het gebied uitgevoerd. In de notitie zijn de ontwikkelingen van de Terschellinger kust tussen paal 15 […]

lees meer
Terschelling

Storm biedt kansen voor Boschplaat

Het was een flinke storm afgelopen donderdag en vrijdag, gecombineerd met springtij. Niet vaak gebeurt het dat het zeewater zo hoog wordt opgestuwd in de Waddenzee. Op de Boschplaat, aan de oostkant van Terschelling, zijn de effecten van het hoge water en de harde wind spectaculair en goed zichtbaar. Stukken duin zijn afgeslagen en hebben […]

lees meer
Terschelling

Een weekje vogelwachter, deel 1

Net als vorig jaar wordt de vogelwachterskeet bij het Amelandergat op de Boschplaat bemand door vrijwilligers. van 25 mei tot en met 1 juni heeft, net als vorig jaar, Gert Jan Blankena hier een week doorgebracht en een dagboek bijgehouden. Hierbij deel 1. Vrijdag, 25 mei. Exact om 13.30 u opgehaald door Jan Huneman. Alles […]

lees meer
Terschelling

De dynamische kust van Terschelling

Afgelopen dagen verschenen er enkele berichten in de media over kustafslag op Terschelling als gevolg van de januaristormen. Rijkswaterstaat bepaalt het beleid en de maatregelen ten aanzien van de kustveiligheid. Zij garandeert dat de zeekeringen op Terschelling in stand blijven en voert hiervoor geregeld metingen uit. Staatsbosbeheer volgt in haar beheer van het natuurlijke duingebied […]

lees meer
Terschelling

Rokende loopduinen op Terschelling

Tijdens de stormen van de afgelopen weken (en vandaag) is de dynamiek op Terschelling spectaculair zichtbaar. Aan de oostkant zorgt de zeestroming voor afslag en wordt het eiland korter. Maar op andere plekken zorgt die stroming er juist voor dat er veel zand bij komt. Via het strand stuift dit zand ver de duinen in. […]

lees meer
Terschelling

Dennen tegen het stuivende zand, net als vroeger!

Van paal 16 tot paal 20 kan het zand in de duinen weer haar eigen gang gaan. De duinen verstuiven en verplaatsen zich naar het zuid-oosten, uniek in Europa! Begin dit jaar werden de duinen bij paal 18 alleen wel erg laag vonden bewoners van Oosterend. Samen met hen en Rijkswaterstaat hebben we toen twee rijen […]

lees meer
Terschelling

Field-trip ‘HOPE-university’ op Terschelling

Afgelopen week, van maandag 9 mei tot vrijdag 13 mei, was een aantal studenten milieubeheer en medewerkers van de ‘HOPE University’ uit Liverpool, op Terschelling voor een (lange) excursie. Ze verbleven in het Stayokay in West. Mooi om te zien hoe mensen met een hele andere achtergrond het landschap en de natuur op Terschelling beleven! Er […]

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog