www.boswachtersblog.nl/ Texel

Berichten met de tag:
HHNK

Texel

De Slufter, een prachtige mislukte polder 5, kwispelen

Een kenmerkend element van De Slufter is dat de loop van de hoofdkreek, vooral bij de monding, steeds verplaatst. Het effect van dit kwispelen van noord naar zuid en weer om is dicht bij zee het sterkste. Daar beslaat het een gebied van ruim twee kilometer, verder het gebied in neemt dit snel af. Tussen de Hoge Dam en de Lange Dam is het nog ruim 800m.

lees meer
Texel

Onderzoeken in De Slufter op Texel, welke invloed hebben voedselbronnen op de aanwezigheid van vogels?

Er valt in De Slufter veel te onderzoeken, zo is er in 2016 gekeken naar de invloed van de verschillende voedselbronnen in de hoofdkreek van De Slufter. Informeel is de samenwerking tussen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Staatsbosbeheer als beheerders en de Vrije Universiteit en de Hoge School Van Hall Larenstein al eerder begonnen en zijn de eerste resultaten van onderzoek al binnen.

lees meer
Texel

Samenwerkingsovereenkomst onderzoek De Slufter getekend

Kan de Slufter natuurlijker? Onder toeziend oog van een aantal geïnteresseerde studenten, ondertekenden op 3 april Staatsbosbeheer en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een convenant in de Slufter met de Vrij Universiteit en de Hoge School Van Hall Larenstein. Dit convenant onderstreept de meerjarige samenwerking om onderzoek en opleiding van de vier betrokken partijen in de Slufter op Texel te combineren voor het verbreden van de kennis van een sluftersysteem.

lees meer
Texel

Het gaat goed met de lepelaar in Nationaal Park Duinen van Texel

Ook dit jaar gaat het goed op Texel, het aantal broedparen (696) is hoger dan ooit eerder vastgesteld. Er zijn nu veel jongen in de kolonies. Het lijkt er op dat er door het gunstige weer daarvan veel gaan uitvliegen en dan is ook het broedresultaat goed.

lees meer
Texel

Hoe zout is Texel? Bericht van @WaterschapHHNK

Dit bericht van waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gaat over een project op Texel waaraan ook Staatsbosbeheer meewerkt: Sinds enkele maanden meten tien agrariërs, natuurorganisaties Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier samen hóe zout het oppervlaktewater op Texel is. Samen vergaren ze meer kennis over de zout- en zoetverdeling in het oppervlaktewater van Texel. […]

lees meer
Texel

De Slufter op Texel stond vandaag weer lekker vol water

Gisteravond liep De Slufter al lekker vol. ’s Avonds is op verzoek van het waterschap de extra dichting in de duiker van het Slufterdijkje gedicht.Mocht de klepduiker die normaal voorkomt dat zeewater vanuit De Slufter naar De Muy stroomt niet goed werken dan moet deze schuif het water tegenhouden en voorkomen dat het dijkje beschadigd. […]

lees meer
Texel

Mag De Slufter straks weer kwispelen?

Wanneer je naar oude kaarten kijkt wil de monding van De Slufter kwispelen, verschuiven van zuid naar noord en weer terug. Sinds de jaren negentig mag dit niet meer. Rijkswaterstaat had berekend dat wanneer de opening tussen de duinen breder zou worden dan 500 meter de Zanddijk bij een superstorm niet veilig genoeg zou kunnen […]

lees meer
Texel

Duinbeheer, type duin en suppletie in Nederland

In 1990 is de basiskustlijn vastgesteld, wanneer de zee deze lijn dreigt te overschrijden door kustafslag wordt daar door Rijkswaterstaat iets tegen gedaan, meestal met een zandsuppletie. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de duinen. Een student heeft op verschillende plaatsen gekeken naar de relatie tussen de duinen en de suppleties. Jammer genoeg niet op Texel, […]

lees meer
Texel

Inloopavond Dorpzicht Texel druk bezocht, levendige gesprekken

De inloopavond over de natuurinrichting op Dorpzicht bij De Cocksdorp op Texel donderdagavond is druk bezocht. Tientallen mensen lieten zich informeren over de plannen en stelden hun vragen. De meeste mensen konden zich goed vinden in de plannen en zien uit naar de realisatie. De avond is georganiseerd door de Provincie Noord-Holland. Vertegenwoordigers van de […]

lees meer
Texel

Inloopavond inrichting natuurgebied Dorpzicht op Texel

PERSBERICHT VAN DE PROVINCIE NOORD-HOLLAND Op donderdag 12 februari vindt een inloopavond plaats over de natuurontwikkeling in Dorpzicht. Dit natuurgebied ten oosten van De Cocksdorp krijgt de komende jaren een impuls, waardoor het leefgebied voor zeldzame orchideeën en weidevogels wordt versterkt. Ook wordt er een wandelroute aangelegd, om een ‘rondje Dorpzicht’ vanuit De Cocksdorp mogelijk […]

lees meer
Texel

Brakke Parel Polder Wassenaar; via kokkelakker naar zilte natuur

Ingeklemd door zoet duinwater en zout zeewater is het zuidelijk deel van Polder Wassenaar een gebied bij uitstek om met relatief beperkte middelen te ontwikkelen tot zilte natuur. Grondeigenaar Staatsbosbeheer zou dit graag verwezenlijkt zien maar heeft echter nu geen mogelijkheden om dit zelfstandig uit te voeren. Dankzij een bijdrage van het Waddenfonds wordt het […]

lees meer
Texel

Texel is anders, landschap, (cultuur)historie, natuur. Prachtig boek is nu te koop.

[slideshow] Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hebben zaterdag het prachtige boek Texel is anders gepresenteerd. 1688 gram kennis over landschap, (cultuur)historie en natuur op en rond Texel. Een paar jaar geleden sprak een vrijwilliger die de uitgave van een boek over de Zuid-Hollandse Plassen had verzorgd Eric Menkveld aan omdat hij dit ook voor Texel wilde doen, […]

lees meer
Texel

Duinrellen, bijzondere en nuttige waterlopen op Texel

caption id=”attachment_3097″ align=”alignright” width=”640″] Duinrel Tureluur met dotterbloem en wilde hyacint[/caption] Zoals de Eskimo’s veel verschillende woorden voor sneeuw hebben, hebben Nederlanders veel verschillende woorden voor waterlopen. De duinrel is er daar één van. Een duinrel is een sloot die water krijgt uit de duinen. In een duingebied kan veel regenwater worden opgevangen, hoe breder […]

lees meer
Texel

Water de meest bepalende factor voor de natuur, ook op Texel

Voor natuurgebieden is water misschien wel de meest bepalende factor voor de leefbaarheid van planten en dieren. Hoeveelheid, kwaliteit en de fluctuatie van het water bepalen met de bodem (grondsoort) en het klimaat wat waar kan leven. Bij dit soort schakels is het altijd lastig om te bepalen welke het belangrijkste is. Zeker in Nederland […]

lees meer
Texel

De kreek van De Slufter op Texel verloopt weer naar het noorden, stuifschermen op de koppen geplaatst

De ligging van de kreek van De Slufter verloopt vlakbij zee nu weer naar het noorden. Na het naar het zuiden verleggen van de kreek afgelopen zomer wandelde kreek hier opeens naar het zuiden in plaats van de weg naar het noorden weer op te pakken. Dit was een verrassende ontwikkeling. Want zolang eerst Rijkswaterstaat […]

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog