www.boswachtersblog.nl/ Texel

Berichten met de tag:
Korverskooi

Texel

Welkom in de kooi

Ten noordoosten van De Koog bevindt zich in het Kooibos de Korverskooi. Deze bijzondere eendenkooi is een goed verborgen pareltje in het beheergebied van Staatsbosbeheer Texel.

lees meer
Texel

Update vrijwilligersgroep Korverskooi op Texel

Het was al langere tijd een wens van Staatsbosbeheer Texel om de Korverskooi, de eendenkooi vlakbij De Koog, samen met een vaste groep vrijwilligers te gaan onderhouden. Een aantal maanden geleden deden wij een oproep waar enthousiast op werd gereageerd. De nieuwe vrijwilligersgroep begon in september en sindsdien is er al veel werk verzet, tijd voor een update! 

lees meer
Texel

Afscheid van kooiker Leo Daalder van de Korverskooi op Texel

Van 1993 tot en met 2017 was Leo Daalder de kooiker van de Korverskooi, de eendenkooi van Staatsbosbeheer op Texel. In 2017 was het voor hem tijd om met dit bijzondere werk te stoppen. Vanaf 1970 was Leo in voorjaar en zomer voor Staatsbosbeheer vogelwachter in de Westerduinen en Bleekersvallei.

lees meer
Texel

Ruimte voor fietsers langs de Ruigedijk

De afgelopen dagen is Staatsbosbeheer bezig geweest met het snoeien van de singel langs de Korverskooi. De bomen en struiken waren zo uitgegroeid dat fietsers op het fietspad langs de Ruigedijk er hinder van begonnen te krijgen. Een aantal boswachters van Staatsbosbeheer hebben met hulp van Hans Zuidema en Marc Kooiman er voor gezorgd hier […]

lees meer
Texel

Grote of gewone wederik, op Texel niet zo gewoon en de gewone slobkousbij nog minder

Texel is anders, kan op vele manieren aan de orde zijn. Voor de grote of gewone wederik geldt juist dat deze soort op Texel niet gewoon is. Het aantal groeiplaatsen is veel kleiner dan je zou verwachten van deze soort die om groeiplaatsen vraagt die vochtige, matig voedselrijke en of rijk aan organische stof zijn. […]

lees meer
Texel

Opknappen Korverskooi Texel schiet lekker op

Het werk aan de Korverskooi op Texel schiet lekker op. Het grootste deel van de kooiplas is ondertussen weer op diepte gebracht. De grond die er bij vrijkomt gebruiken we een beschuttende wal rond de kooiplas te maken.Kooiker Leo Daalder heeft daardoor strak veel minder onderhoud aan rietmatten die tot nu toe beschutting gaven. Meer […]

lees meer
Texel

Grote schoonmaak kooiplas Korverskooi Texel. Instandhouding cultureel erfgoed.

Staatsbosbeheer laat de kooiplas van eendenkooi de Korverskooi op Texel opknappen. De plas is zo dicht gegroeid en ondiep geworden door waterplanten dat een grote schoonmaak nodig is. Het werk kan nu worden uitgevoerd omdat er nu geen eenden van de kooi gebruik maken. Na de werkzaamheden is de Korverskooi weer klaar om komende winter […]

lees meer
Texel

Bruin zandoogje kleuriger dan verwacht. Ook op Texel de talrijkste dagvlinder.

De meest talrijke dagvlinder is het bruinzandoogje. Deze graslandvlinder komt plaatselijk in hoge aantallen voor en zorgt dan voor veel vrolijke beweging boven gras en rond bloemen. De rupsen eten gras, de vlinders drinken nectar op een grote variatie aan bloemen. Zandoogjes op Texel Zandoogjes vormen een groep van dagvlinders die één of meer kleine […]

lees meer
Texel

Eendenkooien zelfs op Texel oases van rust.

Op Texel liggen vier eendenkooien: de oudsten zijn Spangerkooi, Kooi van Westergeest en Kooi van Hin, de jongste is de Korverskooi (1842). Eendenkooien zijn een bijzonder onderdeel van ons cultureel erfgoed. Het is een in Nederland ontwikkelde manier om eenden te vangen die past bij ons water- en eenden rijke land. de Kooi van Spang […]

lees meer
Texel

Loopkeverinventarisatie ‘t Grietje op Texel 2012

Groene zandloopkever (foto Erik van der Spek) Door Hannie van Noort en Eline Reydon, insectenwerkgroep IVN Texel  In 2012 zijn de loopkevers geinventariseerd in ‘t Grietje door de insectenwerkgroep van het IVN-Texel. ’t Grietje is onderdeel van de Korverskooi, de nog functionerende eendenkooi van Staatsbosbeheer, ten noorden van De Koog. In 1998 is aan de […]

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog