www.boswachtersblog.nl/ Texel

Berichten met de tag:
schapenboet

Texel

Gefaseerd beweiden op Hoge Berg Texel

Op de Hoge Berg is de afgelopen jaren in samenwerking met agrariërs onderzocht hoe gefaseerd begrazen zou uitpakken voor dagvlinders en andere insecten. Het aantrekkelijke landschap van de Hoge Berg heeft hoge cultuurhistorische waarden, maar maakt ook onderdeel uit van de NNN ( Nationaal Natuur Netwerk) . Om de ecologische waarde te bevorderen lijkt gefaseerd begrazen een vorm van beheer die beter aansluit bij de natuurdoelen in het gebied.

lees meer
Texel

Staatsbosbeheer op de Hoge Berg Texel

De provincie en de gemeente Texel voeren op dit moment een gebiedsproces uit voor het reservaat De Hoge Berg. Doel van dit proces is om aan de hand van de bedrijfsvoering van de agrarische bedrijven, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten tot een advies te komen over de mogelijkheden voor duurzaam behoud van dit bijzonder gebied. Ook wordt […]

lees meer
Texel

Onderzoek beleving monumenten, op Texel schapenboeten op de Hoge Berg

Staatsbosbeheer heeft de Grontmij laten onderzoeken hoe recreanten de monumenten die wij beheren beleven. Op Texel is hiervoor gekeken naar de beleving van schapenboeten op de Hoge Berg. Niet verwonderlijk is dat op Texel het hoogste percentage (85%) recreanten door de onderzoekers zijn bevraagd. Wel opvallend is dat hier ook het laagste aantal (15%) mensen […]

lees meer
Texel

Opknappen Boet van Hopman op Texel gaat voorspoedig

[slideshow] Het opknappen van de Schapenboet de Boet van Hopman in De Muy op Texel verloopt voor spoedig. In opdracht van Staatsbosbeheer wordt de westelijke muur, die vergaan was, vervangen. De metselaar is de muur nu aan het voegen en doet dat op dezelfde manier als dit in het verleden ook is gebeurd. Zo blijft […]

lees meer
Texel

Boet van Hopman in de Duinen van Texel wordt opgeknapt

In opdracht van Staatsbosbeheer is Maurits Witte uit Den Burg bezig met het opknappen van de Boet van Hopman in De Nederlanden bij De Koog. De westelijke muur van deze schapenboet in de Duinen van Texel wordt vervangen. De stenen van deze wand waren verweerd en poreus, hierdoor werd de in stand houding van dit […]

lees meer
Texel

Onderzoek naar beleving monumenten

Vanmiddag is een onderzoeker van de Grontmij op Texel bezig om interviews af te nemen van mensen die recreëren in de omgeving van monumenten die Staatsbosbeheer op Texel beheert. Staatsbosbeheer beheert naast natuurgebieden ook veel monumenten, vaak gebouwen, die in deze gebieden liggen. We willen weten hoe onze bezoekers deze monumenten ervaren; wat vinden ze […]

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog