www.boswachtersblog.nl/ Texel

Berichten met de tag:
stuifkuil

Texel

Meer leven in het duin door stuifkuilen aanleg in de duinen van Texel

Komende winter wil Staatsbosbeheer in de Bleekersvallei nabij het parkeerterrein aan het Westerslag starten met de aanleg van drie stuifkuilen. Stuifkuilen zorgen ervoor dat plaatselijk met regen uitgespoelde mineralen zoals kalk weer aan de oppervlakte komen. Dit heeft een gunstig effect op planten en dieren die kenmerkend zijn voor onze duinen.

lees meer
Texel

Stuifkuilen laten de oude duinen leven op Texel

Voor de wat oudere Texelaars en zeker degenen die in de duinen gewerkt hebben is het even wennen, de toename van stuifkuilen in de duinen en het besef dat dit een goede ontwikkeling is. Nog niet zo heel lang geleden waren er elke winter grote aantallen mensen in het duin aan het werk om verstuiving […]

lees meer
Texel

Rollebollen in de duinen; zilveren zandbij Andrena argentata in @NPTexel

Het leven in het duin blijft bestaan dankzij continue voortplanting. Sommige soorten rollebollen daarbij letterlijk door het duin. Op zandige plekken zoals stuifkuilen en onverharde paden is nu de landelijk zeldzame, maar op Texel talrijke zilveren zandbij actief met de eerste fase van de voortplanting. Bij de wilde bijen komen de mannetjes eerder uit dan […]

lees meer
Ameland

Gluren bij de buren (Deel 2)

Een vervolg op ons blog “Gluren bij de buren”. De werkzaamheden in en rondom het Hagedoornveld zijn nog in volle gang. Nu zijn ze druk bezig met de kerven in de duinen. Maar voordat het zo ver was, hebben we wel eerst op Terschelling gekeken, zowel met de aannemer als met ons team. Het maken van kerven zorgt dat er meer zand naar binnen komt en de duinenrij meer massa krijgt en daar kan de natuur van profiteren. Ook op Ameland zijn het maken van kerven in de duinenrij niet nieuw en zijn er meerdere plekken aan te wijzen waar het al is uitgevoerd.

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog