www.boswachtersblog.nl/ Texel

Berichten met de tag:
Texel

Texel

Over groen door het groen!

Nu het broedseizoen grotendeels ten einde is, kunnen de groene wandelpaden op de meeste plaatsen weer open.

lees meer
Texel

Verleggen fietspad Tureluur meerwaarde voor natuur én recreant

Staatsbosbeheer wil de kwetsbare natuur in Schettersweid en Tureluur versterken en zeldzame soorten betere kansen bieden. Daarnaast gaan we waterlopen aanpassen om zoet water langer in het gebied te kunnen vasthouden.

lees meer
Texel

Een dun lijntje

De lijn tussen wat kan en wat mag is soms best dun. Ook is er een dun lijntje tussen wat mag en wat wenselijk is. Daar lopen wij als natuurbeheerders nogal eens tegenaan. Vooral als het weer drukker wordt op Texel en meer mensen eropuit trekken in de natuur. En zeker in het broedseizoen. Regelmatig komen er bij Staatsbosbeheer meldingen binnen over mensen die toch de afgesloten groene routes bewandelen of die hun hond loslaten op plekken waar dat niet mag. Waarom dat niet mag, leggen we graag uit. In het belang van de broedvogels en de hond zelf!

lees meer
Texel

Volg jij mij op als boswachter publiek voor Staatsbosbeheer Texel?

Word jij ons nieuwe gezicht op Texel? Ben je communicatief vaardig en maak je makkelijk verbinding met bewoners en bezoekers van het eiland? Solliciteer dan als boswachter met specialisatie publiek.

lees meer
Texel

Texel als toevluchtsoord voor bedreigde bijen, deel 2

Een beheeradvies voor vier bedreigde bijensoorten op Texel, dat stelde de Provincie Noord-Holland zich ten doel in de afgelopen twee jaar. Van deze vier soorten vertoeft een groot deel van de totale Nederlandse populatie op dit Waddeneiland. Lopende het onderzoek kwam er onverwacht een vijfde bijzondere soort bij.

lees meer
Texel

De Slufter, een prachtige mislukte polder 5, kwispelen

Een kenmerkend element van De Slufter is dat de loop van de hoofdkreek, vooral bij de monding, steeds verplaatst. Het effect van dit kwispelen van noord naar zuid en weer om is dicht bij zee het sterkste. Daar beslaat het een gebied van ruim twee kilometer, verder het gebied in neemt dit snel af. Tussen de Hoge Dam en de Lange Dam is het nog ruim 800m.

lees meer
Texel

De Slufter, een prachtige mislukte polder 4

De Slufter op Texel is een bekend en bijzonder natuurgebied. Bijna iedereen die Texel bezoekt gaat ook naar De Slufter. De één brengt er uren door, de ander bekijkt het gebied vanaf het uitkijkpunt. Dit jonge gebied had een nieuwe polder moeten worden, maar de natuurkrachten dachten er anders over. In deel 2 gaat het over de periode van de poging tot inpoldering.

lees meer
Texel

De Slufter op Texel, een prachtige mislukte polder 3 Veldnamen

De twee eerdere blogs riepen vragen op over de plekken waar bepaalde genoemde locaties te vinden zijn. Vandaar in dit blog informatie over de veldnamen in De Slufter. Het gebied westelijk van de Zanddijk tussen het Mienterglop (bij De Koog) en de Eierlandse Duinen is opgedeeld in tweeën. De Slufter ookwel de Sluftervlakte is het noordelijke deel, dat onder invloed staat van de zee. Het heeft de Krimweg als noordgrens, de zuidelijke grens ligt ter hoogte van het Slufterdijkje. Oorspronkelijk werd de term ‘slufter’ gebruikt voor doorbraakgeulen vanuit de Noordzee.

lees meer
Texel

De Slufter op Texel, een prachtige mislukte polder 2

De Slufter op Texel is een bekend en bijzonder natuurgebied. Bijna iedereen die Texel bezoekt gaat ook naar De Slufter. De één brengt er uren door, de ander bekijkt het gebied vanaf het uitkijkpunt. Dit jonge gebied had een nieuwe polder moeten worden, maar de natuurkrachten dachten er anders over. In deel 2 gaat het over de periode van de poging tot inpoldering.

lees meer
Texel

De Slufter op Texel, prachtige mislukte polder 1

De Slufter op Texel is een bekend en bijzonder natuurgebied. Bijna iedereen die Texel bezoekt gaat ook naar De Slufter. De één brengt er uren door, de ander bekijkt het gebied vanaf het uitkijkpunt. Dit jonge gebied had een nieuwe polder moeten worden, maar de natuurkrachten dachten er anders over. In deel 1 gaat het over de periode voor de poging tot inpoldering.

lees meer
Texel

Het zit in de natuur……

Jachtgedrag zit in het natuurlijk instinct van katten, we kunnen het ze niet kwalijk nemen. Dat ze daarmee flinke schade aanrichten aan diersoorten die we in Nederland proberen te beschermen is een treurige zaak. Sámen kunnen we ons inspannen om deze schade zoveel mogelijk te beperken.

lees meer
Texel

Schelpen om waterplant watercrassula in te dammen

In natuurgebied Dorpzicht, in de buurt van De Cocksdorp op Texel, is afgelopen zomer opnieuw de waterplant watercrassula gevonden. Deze keer in de kreek voor het vogelkijkscherm aan de Hoofdweg. Daar werd op dat moment een andere kreek gedempt, die volledig begroeid was met deze woekerplant. Om verspreiding van de watercrassula te voorkomen, wordt de komende weken een dik schelpenpakket aangebracht op de oeverstrook waardoor de plant niet verder kan groeien. De oever blijft met deze maatregel aantrekkelijk voor (broed)vogels en natuurliefhebbers kunnen daarvan blijven genieten.

lees meer
Texel

Boomsingel onderhoud aan het Waalenburgerdijkje

Staatsbosbeheer gaat volgende week verder met onderhoudswerk aan de boomsingel langs het Waalenburgerdijkje. Aannemers Mark Kooiman en Hans Zuidema zullen het werk de komende weken in opdracht van Staatsbosbeheer uitvoeren. Tijdens de werkzaamheden wordt het fietspad tussen de Pijpersdijk en het Oude Dijkje tijdelijk afgesloten.

lees meer
Texel

De seizoenen van de boswachter

Het lijkt nog maar zo kort geleden dat we genoten van de lente en de zomer, voor flora en fauna een tijd van topactiviteit. Voor de boswachters óók, maar tegelijk is het een periode waarin we genoodzaakt zijn wat betreft bepaalde werkzaamheden pas op de plaats te maken.

lees meer
Texel

Natuurontwikkeling op het Alloo

De Koog krijgt er een stukje natuur bij. Nu de pacht van de landbouwgronden tussen de Pelikaanweg, Ruijslaan en het Maartenhuis is afgelopen worden deze gronden van Staatsbosbeheer weer omgezet naar natuur. Deze gronden maken onderdeel uit van het Alloo. Omdat ze in de binnenduinrand liggen lenen ze zich goed om te ontwikkelen tot bijzondere natuur (habitat).

lees meer
Texel

Gi-ga goed bezig

De Kinderboekenweek heeft dit jaar als thema Gi-ga-groen! Een thema waar Staatsbosbeheer super blij mee is. In heel Nederland duiken kinderen met hun docenten en gastgidsen in het onderwerp natuur. Onze boswachter Jeroen ging in het kader van het project Gi-ga groen met alle kinderen van basisschool het Durperhonk op pad. Enthousiast doet hij verslag van zijn gigantisch leuke ontdekkingstochten met de kinderen.

lees meer
Texel

Missie Bijenhotel op Texel

Skarrelaars Fiene en Minck spelen vrijdag een hoofdrol in een aflevering van de Beestenbrigade over nestplekken voor bijen, Missie Bijenhotel!

lees meer
Texel

Op avontuur langs de groene routes

Goed nieuws voor de avontuurlijke wandelaar: er valt weer extra veel te wandelen op Texel. Het broedseizoen zit er op en dat betekent dat na 1 september alle groene wandelroutes, die in het broedseizoen niet toegankelijk zijn, weer zijn opengesteld.

lees meer
Texel

Nieuwe grote stern kolonie op Texel is succesvol!

De enige succesvolle broedkolonie grote sterns van Nederland ligt in 2022 op de Prins Hendrikzanddijk op Texel. Het is een dramatisch jaar voor de grote sterns, waarbij dramatische sterften in kolonies rond de Noordzee hebben plaats gevonden door de vogelgriep. Het is opmerkelijk en bijzonder dat juist dit jaar er zo laat in het seizoen toch nog een groep ‘frisse’ grote sterns succes heeft gehad. Naast een locatie in Zeebrugge is dit de enige andere plek in onze contreien waar dit gebeurde.

lees meer
Texel

Een heel klein beestje……..

Misschien is het je al opgevallen, in het Texelse bos staan nu veel bruine sparrenbomen. Het ziet er uit alsof ze verdroogd zijn, maar dat is niet het geval en ze zijn ook niet ziek. En toch zijn bijna alle sparren in het Texelse bos bruin of zelfs bijna kaal. Dit komt door een heel klein insectje, de groene sparrenluis.

lees meer
Texel

Overbezorgde buizerd bij de Boodtlaan op Texel

Een broedende buizerd in de omgeving van het Uilenbos [aan de Boodtlaan bij De Koog] neemt zijn taak om het nest te beschermen wel erg serieus. We hebben melding gekregen dat mensen belaagd werden door deze voor zijn kroost wat al te overbezorgde roofvogel.

lees meer
Texel

Informatiebijeenkomst over bestrijding van watercrassula op Dorpzicht op Texel

Op woensdagavond 13 juli a.s. organiseert provincie Noord-Holland een informatiebijeenkomst over watercrassula bestrijding op Dorpzicht. Alle geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen.

lees meer
Texel

Ouderschap, een eitje?

Als mens zijn we heel wat jaren zoet om ons kroost op te voeden. De meeste diersoorten doen dat een stuk sneller, maar er zijn er ook die zich er wel heel makkelijker van af lijken te maken. Ze leggen stiekem een ei in andermans nest en maken zich snel uit de voeten.

lees meer
Texel

Nieuwe libellensoort voor Texel!

Vandaag is er een nieuwe soort voor Texel ontdekt: de zuidelijke glazenmaker. Een libellensoort die in opmars is.

lees meer
Texel

Vogelgriep in kolonie grote sterns op Texel?

Sinds deze week worden er op Texel opvallende aantallen ernstig verzwakte en dode grote sterns gesignaleerd. Op het zuidelijke deel van het eiland zijn reeds meer dan 100 dode sterns aangetroffen. Mogelijk is er sprake van een uitbraak van vogelgriep in de kolonie bij de Petten. Rondom de kolonie van de grote sterns bij het Wagejot zijn er gelukkig nog geen signalen van ongewone sterfte. Voor de op Texel gevonden dode sterns is er nog geen bevestiging dat vogelgriep de oorzaak is van de sterfte. Afgelopen maandag [30-05] is een aantal vogels ingestuurd voor onderzoek, De uitslag hiervan is nog niet bekend. Of de gevonden grote sterns getroffen zijn door vogelgriep is tot op heden speculatie.

lees meer
Texel

De passie voor de natuur blijft!

Deze week neemt boswachter Erik van der Spek afscheid van Staatsbosbeheer. Vierenveertig dienstjaren, dat vraagt om een kijkje in de tijd!

lees meer
Texel

Hoe gaat het met de strandbroeders?

Een paar weken geleden zijn de bontbekplevieren uit Zuidwest Europa en Noord Afrika gearriveerd. Ze hebben er letterlijk en figuurlijk geen gras over laten groeien om een geschikte broedplaats te vinden.

lees meer
Texel

Een drukte van jewelste in de kraamkamer van de natuur

In het voorjaar is het een drukte van belang in de Texelse natuur. Tapuiten keren terug uit Afrika en vogelkolonies puilen uit. Geniet van het voorjaar, maar met respect voor de kwetsbare keerzijde van de natuur in deze periode.

lees meer
Texel

De perfecte performance in het duin!

De prachtige blauwborst is weer terug in het duin. Een genot voor het oor en voor het oog.

lees meer
Texel

Een bijzondere wintergast

Speurende ogen, bij een boswachter is dat een tweede natuur. Tijdens het ophalen van materialen uit een van onze opslagloodsen viel het oog van een van onze collega’s op een vlekje in een donker hoekje hoog aan de muur. Bij nadere inspectie bleek er een vleermuis te hangen, diep in rust. Even snel een foto gemaakt, de benodigde spullen bij elkaar gepakt en zo snel mogelijk wegwezen om het dier niet te verstoren.

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog