www.boswachtersblog.nl/ Texel

Berichten met de tag:
Texel

Texel

Boomsingel onderhoud aan het Waalenburgerdijkje

Staatsbosbeheer gaat volgende week verder met onderhoudswerk aan de boomsingel langs het Waalenburgerdijkje. Aannemers Mark Kooiman en Hans Zuidema zullen het werk de komende weken in opdracht van Staatsbosbeheer uitvoeren. Tijdens de werkzaamheden wordt het fietspad tussen de Pijpersdijk en het Oude Dijkje tijdelijk afgesloten.

lees meer
Texel

De seizoenen van de boswachter

Het lijkt nog maar zo kort geleden dat we genoten van de lente en de zomer, voor flora en fauna een tijd van topactiviteit. Voor de boswachters óók, maar tegelijk is het een periode waarin we genoodzaakt zijn wat betreft bepaalde werkzaamheden pas op de plaats te maken.

lees meer
Texel

Natuurontwikkeling op het Alloo

De Koog krijgt er een stukje natuur bij. Nu de pacht van de landbouwgronden tussen de Pelikaanweg, Ruijslaan en het Maartenhuis is afgelopen worden deze gronden van Staatsbosbeheer weer omgezet naar natuur. Deze gronden maken onderdeel uit van het Alloo. Omdat ze in de binnenduinrand liggen lenen ze zich goed om te ontwikkelen tot bijzondere natuur (habitat).

lees meer
Texel

Gi-ga goed bezig

De Kinderboekenweek heeft dit jaar als thema Gi-ga-groen! Een thema waar Staatsbosbeheer super blij mee is. In heel Nederland duiken kinderen met hun docenten en gastgidsen in het onderwerp natuur. Onze boswachter Jeroen ging in het kader van het project Gi-ga groen met alle kinderen van basisschool het Durperhonk op pad. Enthousiast doet hij verslag van zijn gigantisch leuke ontdekkingstochten met de kinderen.

lees meer
Texel

Missie Bijenhotel op Texel

Skarrelaars Fiene en Minck spelen vrijdag een hoofdrol in een aflevering van de Beestenbrigade over nestplekken voor bijen, Missie Bijenhotel!

lees meer
Texel

Op avontuur langs de groene routes

Goed nieuws voor de avontuurlijke wandelaar: er valt weer extra veel te wandelen op Texel. Het broedseizoen zit er op en dat betekent dat na 1 september alle groene wandelroutes, die in het broedseizoen niet toegankelijk zijn, weer zijn opengesteld.

lees meer
Texel

Nieuwe grote stern kolonie op Texel is succesvol!

De enige succesvolle broedkolonie grote sterns van Nederland ligt in 2022 op de Prins Hendrikzanddijk op Texel. Het is een dramatisch jaar voor de grote sterns, waarbij dramatische sterften in kolonies rond de Noordzee hebben plaats gevonden door de vogelgriep. Het is opmerkelijk en bijzonder dat juist dit jaar er zo laat in het seizoen toch nog een groep ‘frisse’ grote sterns succes heeft gehad. Naast een locatie in Zeebrugge is dit de enige andere plek in onze contreien waar dit gebeurde.

lees meer
Texel

Een heel klein beestje……..

Misschien is het je al opgevallen, in het Texelse bos staan nu veel bruine sparrenbomen. Het ziet er uit alsof ze verdroogd zijn, maar dat is niet het geval en ze zijn ook niet ziek. En toch zijn bijna alle sparren in het Texelse bos bruin of zelfs bijna kaal. Dit komt door een heel klein insectje, de groene sparrenluis.

lees meer
Texel

Overbezorgde buizerd bij de Boodtlaan op Texel

Een broedende buizerd in de omgeving van het Uilenbos [aan de Boodtlaan bij De Koog] neemt zijn taak om het nest te beschermen wel erg serieus. We hebben melding gekregen dat mensen belaagd werden door deze voor zijn kroost wat al te overbezorgde roofvogel.

lees meer
Texel

Informatiebijeenkomst over bestrijding van watercrassula op Dorpzicht op Texel

Op woensdagavond 13 juli a.s. organiseert provincie Noord-Holland een informatiebijeenkomst over watercrassula bestrijding op Dorpzicht. Alle geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen.

lees meer
Texel

Ouderschap, een eitje?

Als mens zijn we heel wat jaren zoet om ons kroost op te voeden. De meeste diersoorten doen dat een stuk sneller, maar er zijn er ook die zich er wel heel makkelijker van af lijken te maken. Ze leggen stiekem een ei in andermans nest en maken zich snel uit de voeten.

lees meer
Texel

Nieuwe libellensoort voor Texel!

Vandaag is er een nieuwe soort voor Texel ontdekt: de zuidelijke glazenmaker. Een libellensoort die in opmars is.

lees meer
Texel

Vogelgriep in kolonie grote sterns op Texel?

Sinds deze week worden er op Texel opvallende aantallen ernstig verzwakte en dode grote sterns gesignaleerd. Op het zuidelijke deel van het eiland zijn reeds meer dan 100 dode sterns aangetroffen. Mogelijk is er sprake van een uitbraak van vogelgriep in de kolonie bij de Petten. Rondom de kolonie van de grote sterns bij het Wagejot zijn er gelukkig nog geen signalen van ongewone sterfte. Voor de op Texel gevonden dode sterns is er nog geen bevestiging dat vogelgriep de oorzaak is van de sterfte. Afgelopen maandag [30-05] is een aantal vogels ingestuurd voor onderzoek, De uitslag hiervan is nog niet bekend. Of de gevonden grote sterns getroffen zijn door vogelgriep is tot op heden speculatie.

lees meer
Texel

De passie voor de natuur blijft!

Deze week neemt boswachter Erik van der Spek afscheid van Staatsbosbeheer. Vierenveertig dienstjaren, dat vraagt om een kijkje in de tijd!

lees meer
Texel

Hoe gaat het met de strandbroeders?

Een paar weken geleden zijn de bontbekplevieren uit Zuidwest Europa en Noord Afrika gearriveerd. Ze hebben er letterlijk en figuurlijk geen gras over laten groeien om een geschikte broedplaats te vinden.

lees meer
Texel

Een drukte van jewelste in de kraamkamer van de natuur

In het voorjaar is het een drukte van belang in de Texelse natuur. Tapuiten keren terug uit Afrika en vogelkolonies puilen uit. Geniet van het voorjaar, maar met respect voor de kwetsbare keerzijde van de natuur in deze periode.

lees meer
Texel

De perfecte performance in het duin!

De prachtige blauwborst is weer terug in het duin. Een genot voor het oor en voor het oog.

lees meer
Texel

Een bijzondere wintergast

Speurende ogen, bij een boswachter is dat een tweede natuur. Tijdens het ophalen van materialen uit een van onze opslagloodsen viel het oog van een van onze collega’s op een vlekje in een donker hoekje hoog aan de muur. Bij nadere inspectie bleek er een vleermuis te hangen, diep in rust. Even snel een foto gemaakt, de benodigde spullen bij elkaar gepakt en zo snel mogelijk wegwezen om het dier niet te verstoren.

lees meer
Texel

Unieke groene routes op Texel nog twee weken open!

Had je al een tijdje het voornemen om één van de groene routes te verkennen en kwam het er niet van? Doe het nu, tot 1 maart kun je nog even heerlijk van deze unieke routes door de duinen genieten.

lees meer
Texel

Stem nu op de leukste hond van Noord-Holland!

De afgelopen week hebben de boswachters van Noord-Holland hun handen vol gehad aan het samenstellen van een top 10 van de leukste honden van Noord-Holland. Nu is het jouw beurt. Stem op ‘De leukste hond van Noord-Holland’!

lees meer
Texel

Nieuwe loten aan de stam van Staatsbosbeheer Texel

Er is volop beweging in de natuur, zo ook bij Staatsbosbeheer Texel. We nemen afscheid van vertrouwde gezichten en drie nieuwe mensen staan klaar om het stokje over te nemen.

lees meer
Texel

Texel verder met diervriendelijke vangacties om zwerfkattenprobleem op te lossen

Vanaf December gaan Stichting Zwerfkatten Nederland en Staatsbosbeheer samen weer aan de slag om de zwerfkatten op Texel uit natuurgebieden te halen en deze gechipt en gecastreerd te herplaatsen in een geschikte leefomgeving. Dit is noodzakelijk omdat katten een bedreiging kunnen zijn voor beschermde soorten zoals de noordse woelmuis, tapuit en grutto. Tijdens de vangacties van afgelopen jaar werden in totaal 139 katten gevangen. Daarvan zijn 47 katten op het eiland gebleven. Dit waren voornamelijk schuurkatten die in overleg met eigenaar na castratie/sterilisatie terug konden naar de boerderij. 

lees meer
Texel

Terugkoppeling beheerplan Duinen van Texel

Bij Staatsbosbeheer werken we met beheerplannen, deze plannen bevatten de uitwerking van onze ambities en doelen. Een beheerplan is niet het einddoel maar eerder het startpunt van een nieuwe periode van beheer. Op Texel hebben we twee beheerplannen: het beheerplan Duinen van Texel en het beheerplan Oude & Nieuwe Land. Belangrijke input voor onze beheerplannen zijn o.a. provinciaal natuurbeleid en diverse inventarisaties (die laten zien hoe het met de natuur gaat). Daarnaast vinden we de inbreng vanuit de Texelse samenleving van groot belang. Bij Staatsbosbeheer werken we met beheerplannen, deze plannen bevatten de uitwerking van onze ambities en doelen. Een beheerplan is niet het einddoel maar eerder het startpunt van een nieuwe periode van beheer. Op Texel hebben we twee beheerplannen: het beheerplan Duinen van Texel en het beheerplan Oude & Nieuwe Land. Belangrijke input voor onze beheerplannen zijn o.a. provinciaal natuurbeleid en diverse inventarisaties (die laten zien hoe het met de natuur gaat). Daarnaast vinden we de inbreng vanuit de Texelse samenleving van groot belang.

lees meer
Texel

Vogeltellingen met drones

Op verschillende plaatsen in Nederland worden nu diverse kolonievogels geteld met een drone. Dit doen we om betere gegevens te krijgen over de hoeveelheid vogels die in een kolonie nestelen. Bijkomend voordeel is dat de verstoring op deze manier veel minder is dan als alle nesten met de hand gezocht moeten worden. Dit komt doordat het veel sneller gaat en de drones met het juiste vlieggedrag niet als vijandig worden beschouwd.

lees meer
Texel

Waddenviltbij na 30 jaar teruggevonden op Texel

Waddenviltbij Epeolus alpinus, koekoeksbij van de zeldzame ijszijdebij Colletes impunctatus is na 30 jaar teruggevonden in de Duinen van Texel

lees meer
Texel

Missie geslaagd!

Rond deze tijd worden bij Ecomare, zeker na stormachtig weer, regelmatig pulletjes (eendenkuikentjes) binnengebracht. Dat was ook vorige week het geval. Vier eiderjongen werden gevonden op het strand bij de vuurtoren. Het waaide hard en in de woeste branding konden de kleintjes de rest van de groep niet bijhouden.
Na een weekend aansterken waren ze afgelopen dinsdag gezond genoeg om weer uitgezet te worden. Doordat vrouwtjeseiders voor elkaars kroost zorgen, worden de pulletjes vaak moeiteloos opgenomen in een willekeurige groep.

lees meer
Texel

Op avontuur in het Texelse bos

Laaghangende takken, modderige laarzen, manoeuvreren tussen de bomen: wie houdt niet van een avontuurlijke boswandeling? Voor zo’n spannende wandeltocht hoef je in het Texelse bos niet lang te zoeken, want er zijn veel mooie wandelpaden te vinden. Ik deel de leukste met je! Kom je in het bos langs een pad dat geblokkeerd is met bomen of takken? Dan is het zeker geen officieel pad, deze sluiten we af om verstoring aan kwetsbare soorten te voorkomen. Door de afsluiting te respecteren draag je bij aan het behoud van de biodiversiteit in de Texelse natuur.

lees meer
Texel

Vogelwachtseizoen in Nationaal Park Duinen van Texel van start

Ook op Texel is bijna alles dicht, maar de natuur is en blijft gelukkig open. We verwachten dat het dit seizoen extra druk zal zijn in onze gebieden. Daarom is Staatsbosbeheer blij dat vrijwillige vogelwachters ons team weer komen versterken de komende maanden. Ze zijn onze extra ogen in het veld nu de natuur op haar mooist, maar ook op haar kwetsbaarst is.

lees meer
Texel

Dode konijnen in de Texelse duinen

Het is allesbehalve een vrolijk paastafereel: in de Eierlandse Duinen liggen veel dode konijnen. Dat is geen prettig gezicht maar toch kiezen we ervoor de dode dieren te laten liggen. De kadavers van de konijnen zijn voor andere soorten namelijk weer een belangrijke bron van voedsel. Een natuurlijk proces waarmee de levenskringloop weer rond is.

lees meer
Texel

Start broedseizoen op Texel

De dagen worden langer, vogels kwetteren er vrolijk op los en kleurrijke krokussen zijn overal te vinden. De lente is in aantocht en het broedseizoen gaat beginnen. De eerste vogels keren terug uit hun overwinteringsgebieden. Na een lange reis zoeken ze op Texel een plekje om rustig en veilig te kunnen broeden en hun kroost groot te brengen, en daar kunnen we allemaal bij helpen.

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog