www.boswachtersblog.nl/ Utrecht

Het IJsselsteinse bos wordt een flink stuk groter

20 november 2015 staatsbosbeheerutrecht in Utrecht

Begin november zijn de werkzaamheden gestart voor de uitbreiding van het IJsselsteinse bos. Met de uitbreiding van 24 hectare wordt het IJsselsteinse bos in totaal 50 hectare groot en zal een grote variatie aan boomsoorten met een plukboomgaard en wandelpaden kennen. De werkzaamheden worden gefaseerd aangepakt en eindigen vooralsnog in maart 2016.

Samen
In dit project werkt Staatsbosbeheer nauw samen met provincie Utrecht en gemeente IJsselstein. Staatsbosbeheer wordt na inrichting eigenaar en beheerder van dit nieuwe bos dat net als het bestaande bos wordt opengesteld voor wandelaars .

Werk in uitvoering
Het werk is uitbesteed aan een aannemer. De komende weken wordt als eerste het grondwerk aangepakt. Dit werk bestaat voornamelijk uit het graven van een waterplas en een nieuwe sloot. Daarnaast wordt in het gebied een begin gemaakt met de aanleg van lanen, een vlonderpad en wandelpaden. Een extra parkeerplaats voor ongeveer 10 auto’s wordt pas aangelegd als de vergunning hiervoor verleend is.

49.700 Bomen
Afhankelijk van de weersomstandigheden worden in de periode november tot eind maart bomen aangeplant. In totaal circa 49.700 bomen met een grote variatie aan soorten zoals eik, beuk, wilg en populieren. Langs de lanen komen lindebomen en iepen te staan. Om het bos voor vogels aantrekkelijk te maken worden eveneens bes-dragende struiken geplant zoals meidoorn, sleedoorn, lijsterbes en hazelaar. Daarnaast wordt er een plukboomgaard met verschillende fruit- en notenbomen aangelegd.

Ontwikkelingen Hollandse IJsselgebied
De uitbreiding van het IJsselsteinse bos maakt deel uit van het programma ‘Recreatie om de Stad’ om het Hollandse IJsselgebied te ontwikkelen tot een aantrekkelijk, gevarieerd en toegankelijk recreatiegebied voor inwoners van IJsselstein en de regio. Tijdens een inloopbijeenkomst in april 2015 zijn de plannen toegelicht.

Boswachter Paul Suurmond

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog