www.boswachtersblog.nl/ Utrecht

Jaarlijkse houtoogst van start op de Amerongse Berg

16 december 2016 Boswachter Corien Koreman in Utrecht

Begin januari 2017 start Staatsbosbeheer met de jaarlijkse houtoogst. Dan wordt gewerkt in het zuidoostelijke deel van de Amerongse Berg. De paden kunnen tijdelijk slecht begaanbaar zijn door de werkzaamheden maar worden zo snel mogelijk weer hersteld.

Duurzaam bos, voor nu én de toekomst!

Wat u straks ziet in het bos, is dat we naast het dunnen van bomen, ook een aantal verjongingsplekken in het bos maken. Op deze plekken komt een nieuwe generatie bos, en dus bomen voor de toekomst. Bos blijft bos!

Dunnen en verjongen

Duurzame houtproductie  is naast natuur, recreatie, landschap en cultuurhistorie een van de functies van het bosgebied. De boswerkzaamheden combineren het oogsten van hout met het stimuleren van de natuurlijke ontwikkeling van nieuwe bomen. Een deel van het bos wordt gedund: er worden bomen weggehaald om de anderen meer ruimte te geven om goed verder te groeien. Bij verjonging worden open plekken gemaakt. We gaan op deze plekken de groei van nieuwe bomen te stimuleren. Op deze open plekken in het bos gaan dus nieuwe jonge bomen groeien. Door regelmatig te dunnen en verjongen zorgen we ervoor dat ook toekomstige generaties kwaliteitshout uit het bos kunnen blijven oogsten. En er ontstaat bovendien een bos met verschillende leeftijden, dat voor mens, plant en dier aantrekkelijk is. De opbrengst van de houtverkoop gebruikt Staatsbosbeheer voor het beheer. Hollands Hout: een prachtige milieuvriendelijke, hernieuwbare grondstof. Dáár zijn we trots op!

Planten en dieren

Staatsbosbeheer weegt steeds zorgvuldig af welke bomen geoogst worden. Daarbij wordt rekening gehouden met de dieren en planten die er leven. Voor aanvang van de werkzaamheden is nauwkeurig bekeken of er bijvoorbeeld dassenburchten of broedbomen van roofvogels aanwezig zijn in het werkgebied. En als die er zijn, worden er maatregelen genomen om deze te beschermen.

Ook wordt er niet méér geoogst, dan er bijgroeit. Het hout uit de bossen van Staatsbosbeheer is FSC® gecertificeerd en komt dus uit duurzaam beheerd bos. Bomen krijgen eerst een markering (gekleurde stippen of strepen), het zogenaamde blessen. Bomen vellen gebeurt met een oogstmachine, een ‘harvester’. Deze geavanceerde houtoogstmachine kan nauwkeurig en precies werken. Hij velt en onttakt de bomen en zaagt de stam in stukken  van de gewenste lengte. De stammen worden opgestapeld in afwachting van transport naar de zagerijen. De paden in het werkgebied blijven toegankelijk, maar kunnen tijdelijk minder goed begaanbaar zijn doordat ze stuk gereden worden door het werkverkeer.

Meer weten over Hollands Hout? Bekijk onderstaand filmpje eens of ga naar de website!

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog