www.boswachtersblog.nl/ Utrecht

Werkzaamheden verbetering waterhuishouding Overlangbroek

25 september 2018 Boswachter Corien Koreman in Utrecht

In het natuurgebied Overlangbroek dat beheerd wordt door Staatsbosbeheer zijn werkzaamheden gestart om de waterhuishouding in dit natuurgebied te verbeteren. De Stichtse Rijnlanden voert dit werk uit in opdracht van de Provincie Utrecht. Het terrein is tot en met maart 2019 afgesloten voor publiek.

Wat gaan we doen?

Overlangbroek is aangewezen als Natura 2000-gebied. Een groot gedeelte van het bos bestaat uit essen- en elzenhakhout. Er komt in het project een scheiding tussen waardevolle natuur en agrarische percelen. De doelstelling is om de waterbeheersing binnen de begrensde natuurgebieden optimaal af te stemmen op het behoud van het essenhakhout. Deze natuur is gebaat bij een natuurlijk waterpeil (in de winter hoog en de zomer lager), meer invloed van kwel en een goede afvoer van een overschot aan regenwater.

Om de gevolgen voor de aangrenzende percelen met een andere functie (wonen en agrarisch) zo beperkt mogelijk te laten zijn, wordt een hydrologische scheiding aangebracht tussen de natuurpercelen en de percelen met een andere functie. Er worden stuwen geplaatst om in de natuurgebieden de vereiste waterpeilen te kunnen instellen. Daarnaast wordt er een watergang gegraven, watergangen opgeschoond en duikers aangebracht om overtollig water te kunnen afvoeren. Tevens worden onderhoudspaden verbeterd en onderhoudspaden aangebracht.

 

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog