www.boswachtersblog.nl/ Utrecht

Reservaat Demmerik klaar voor het broedseizoen

14 maart 2019 Boswachter Paul Suurmond in Utrecht

De uitbreiding en herinrichting van reservaat Demmerik bij Vinkenveen is na ruim drie jaar voltooid. Het gebied is optimaal ingericht voor weide- en waadvogels. De officiële opening op 13 maart werd gevierd met alle betrokkenen, omwonenden en gedeputeerde Mirjam Maasdam. Een mooie timing want het broedseizoen start op 15 maart. Dit betekent rust voor de vogels om zich er te nestelen en te broeden. Ik weet zeker dat reservaat Demmerik nu nog meer vogels aantrekt om hier neer te strijken. De eerste wulpen zijn al gesignaleerd.

Belangrijke schakel in de natuurnetwerk

Reservaat Demmerik is een belangrijke verbindingszone in het Natuur Netwerk Nederland (NNN). Het werk dat is uitgevoerd is gericht op het handhaven en versterken van het weidevogelgebied. En op het functioneren als kwalitatief goede drasland- en wetlandverbinding binnen het NNN. De kroon op het werk is de inrichting van een wetland dat zich onder andere als voedselgebied voor weide- en waadvogels kan ontwikkelen. Het peil in dit wetland wordt gereguleerd met behulp van een watermolentje. Om ervoor te zorgen dat het gebied goed beheerd kan worden zijn paden dammen, bruggen en hekken opgeknapt.

 

Vogelparadijs

Reservaat Demmerik kent nu meer graslandtypes om het vogels naar hun zin te maken. Ook zijn er ‘natuurvriendelijke oevers’ gerealiseerd die een beschutte leefomgeving vormen voor bijvoorbeeld insecten, kikkers, padden, vissen en vogels. En, er zijn tientallen kilometers sloot uitgebaggerd zodat de doorstroming en de kwaliteit van het water in het gebied sterk verbeterd is. Om het open karakter van de polder te behouden zijn bomen gekapt. Dit draagt eveneens bij om predatie van roofvogels te voorkomen, die graag hoog en verscholen op hun prooi azen. Ik ben ook als boswachter betrokken geweest bij deze ontwikkelingen en zie ernaar uit dat reservaat Demmerik zich meer en meer ontpopt als een vogelparadijs voor onder andere grutto, kievit, watersnip, kemphaan, tureluur en waadvogels waaronder reiger en kluut. De resultaten kunnen wandelaars en vogelliefhebbers na het broedseizoen bekijken want er is een fraai wandelrondje aangelegd en een vogelscherm geplaatst.

 

Samenwerking

In dit project is natuurlijk nauw samengewerkt met andere partijen. Programmabureau Utrecht West heeft in opdracht van Provincie Utrecht in samenwerking met gemeente Ronde Venen, Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht en Staatsbosbeheer en veel andere partijen voor dit mooie resultaat gezorgd.

 

Meer informatie: kijk op onze website

Reservaat Demmerik in bloei

 

reageren

geef een reactie

 • papernow org
  3 oktober 2019 om 11:00

  The writer followed directions and was able to help me understand the topic subject matter better; also, the inclusion of an article to this topic, proved to be very helpful. Thank this good service – papernow org</a.)

 • Niko Kovac
  13 april 2019 om 12:08

  The beautifull Denmark! Been there couple of years ago. The natural beauty grasslands are beautiful sight of this country. Copenhagen has it’s old tradtion which gives this country more importance for historians. I am a blogger at Cheap-Essay-Writer and i would love to write a whole article on this country and it’s natural topography.

  • Irynadreamer
   23 april 2019 om 18:26

   I really loved the article. Our guys from http://essaylab.co.uk/ also write lots of stuff about different countries and nature.

 • Boswachter Claudia
  15 maart 2019 om 13:02
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog