www.boswachtersblog.nl/ Utrecht

Fort aan de Buursteeg helemaal hersteld en toegankelijk

21 februari 2020 Boswachter Corien Koreman in Utrecht

Fort aan de Buursteeg is het grootste fort op de Grebbelinie en wordt beheerd door Staatsbosbeheer. In 2017 is herstel van het noordelijk deel met het imposante Grebbelinie Bezoekerscentrum gerealiseerd. Daarna is gestart met het werk om het zuidelijk deel van het fort toegankelijk en beleefbaar te maken voor publiek. Op 20 februari 2020 heeft gedeputeerde Rob van Muilekom van de provincie Utrecht dit deel van het fort officieel overgedragen aan Staatsbosbeheer en de weg die langs het fort loopt aan de gemeente Veenendaal. Rob van Muilekom: ”Fort aan de Buursteeg is een prachtig voorbeeld hoe wij het als provincie graag zien; recreatie, natuur en cultuurhistorie samen hand in hand en toegankelijk voor iedereen.”

De provincie Utrecht heeft, in samenwerking met gemeente Veenendaal en Staatsbosbeheer het hele terrein opgeknapt. Er zijn wandel- en fietspaden aangelegd, de gracht is uitgebaggerd, oude structuren zijn hersteld en twee oude bunkers uit de Tweede Wereldoorlog zijn gerestaureerd. Het gaat hier om de Hollandse Kazemat met loopgraaf en de Duitse bunker R703. Om de bezoekers goed te begeleiden zijn er informatieborden aangebracht en is de toegang sterk verbeterd en zichtbaar gemaakt.

Natuur en cultuur nauw verstrengeld

De Grebbelinie is een ruim twee eeuwen oude verdedigingslinie en goed zichtbaar in het landschap. In 2011 kreeg de Grebbelinie de status van Rijksmonument. Ook de uitbundige natuur in heeft hier een bijzondere plek ingenomen. In de beschutting van de dijken bewegen vogels, vlinders en amfibieën zich makkelijk van het ene leefgebied naar het andere. De Grebbelinie is dan ook van groot belang als ecologische verbindingszone. De combinatie van cultuur en natuur die nauw in elkaar verstrengeld zijn, maakt de Grebbelinie een aantrekkelijk gebied om te bezoeken. Een mooie start van een bezoek is het Grebbelinie Bezoekerscentrum waar het verhaal van de Grebbelinie tot leven komt.

Erfgoed en Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer beheert niet alleen natuur maar ook veel monumenten zijn aan onze zorg toevertrouwd. Zo zijn we op de Grebbelinie eigenaar van Fort aan de Buursteeg en een aantal werken en posten met de tussenliggende natuur. Deze monumenten willen we in hun landschappelijke context beheren, benutten en beleefbaar maken voor het publiek. Als boswachter van onder meer de Grebbelinie ben ik erg blij en trots op de samenwerking met overheden, ondernemers en vrijwilligers, en het eindresultaat van fort aan de Buursteeg. Ik hoop dat nog meer mensen deze mooie linie gaan ontdekken en in hun hart sluiten. Daarvoor heb ik een mooie boswachtersroute uitgezet dat je onder andere langs Fort aan de Buursteeg voert.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog