www.boswachtersblog.nl/ Utrecht

Boswerkzaamheden Boswachterij Amerongen

15 juni 2020 Boswachter Corien Koreman in Utrecht

Binnenkort begint Staatsbosbeheer met werkzaamheden in Boswachterij Amerongen. In het deel tussen Amerongen en Overberg wordt gestart met het verwijderen van fijnsparren. Deze bomen zijn aangetast door een kever, ook wel ‘letterzetter’ genoemd en bezwijken daardoor. Als dit werk klaar is start het werk in het Zuilensteynse Bos. Hier krijgen bomen op een aantal plekken meer ruimte. Het dunnen van het bos is noodzakelijk om het bos gevarieerd en toekomstbestendig te houden.

Letterzetter

De letterzetter is een kleine kever die eitjes legt in de bast van bomen, voornamelijk van fijnsparren. De larven vreten gangen in een symmetrisch patroon onder de bast. Daar komt de naam letterzetter vandaan. De larven vliegen uit als kever en gaan op zoek naar nieuwe bomen. Door de afgelopen twee droge zomers zijn de fijnsparren in Amerongen verzwakt, waardoor de letterzetter zich flink uit heeft kunnen breiden. Als we deze bomen laten staan kan dit o.a. onveilige situaties veroorzaken langs wegen en paden. Op de open plekken die ontstaan geven we de ruimte aan natuurlijke verjonging.

Dunnen en jong, nieuw bos

In het Zuilensteynse Bos wordt een deel van het bos gedund: er worden bomen weggehaald om de anderen meer ruimte en licht te geven om goed verder te groeien. Wat je straks ook ziet in het bos, is dat we naast het dunnen, ook een paar grotere open plekken maken. Deze plekken worden gemaakt om de groei van nieuwe, jonge bomen te stimuleren en de variatie in het bos te vergroten.

Hollands Hout

Iedere Nederlander verbruikt gemiddeld 1 kuub hout per jaar. Een deel daarvan is afkomstig van hout van eigen bodem en heeft het FSC keurmerk. Hout wordt bijvoorbeeld gebruikt voor kozijnen, tuinafscheidingen, vloeren of tuinmeubelen. Hout is een van de meest milieuvriendelijke bouwmaterialen ter wereld. Bomen nemen namelijk CO2 op, dat ook na het oogsten en verwerken in het hout blijft vastgelegd. Hollands hout komt bovendien van dichtbij. Alle inkomsten uit de verkoop van het hout gaan terug naar de natuurgebieden.

Planten en dieren

Staatsbosbeheer weegt zeer zorgvuldig af welke bomen geoogst worden. Daarbij wordt natuurlijk rekening gehouden met de dieren en planten die in het bos leven. Roofvogelnesten, mierenhopen, dassenburchten en andere belangrijke natuurwaarden bijvoorbeeld worden in kaart gebracht zodat we er met de houtoogst omheen werken of we gaan in bepaalde bosdelen niet aan de slag.

 Vanaf 22 juni 2020 starten de werkzaamheden. De paden in het werkgebied blijven toegankelijk maar kunnen tijdelijk minder goed begaanbaar zijn. Als het werk klaar is worden deze paden weer opgeknapt.

Staatsbosbeheer zorgt voor planten en dieren door bossen te beschermen, laat recreanten het bos beleven en produceert hout voor de Nederlandse markt. Meer hierover leest u op de website van Staatsbosbeheer of  lees de 12 boslessen om meer inzicht te krijgen in bosbeheer of bekijk hier het animatiefilmpje over bosbeheer bij Staatsbosbeheer.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog