www.boswachtersblog.nl/ Utrecht

Staatsbosbeheer start met boswerkzaamheden in Boswachterij De Vuursche

16 november 2021 Boswachter Corien Koreman in Utrecht

In de eerste week van december 2021 start Staatsbosbeheer met werkzaamheden in het Roosterbos, het Paardenbosch en het Baarnse Bos, allemaal deelgebieden in boswachterij De Vuursche. Op een aantal plekken krijgen bomen, struiken en planten meer ruimte. Het dunnen van het bos is noodzakelijk om het bos gevarieerd, gezond en aantrekkelijk te houden. De opbrengst van het hout komt weer ten goede aan het beheer van het bos. De paden in het werkgebied blijven toegankelijk maar kunnen tijdelijk minder goed begaanbaar zijn. Zeker bij nat weer kunnen sommige paden slecht zijn. Als het werk klaar is worden deze paden weer netjes opgeknapt.

Waarom houtoogst?
Duurzame houtproductie is naast natuur, recreatie, landschap en cultuurhistorie een van de functies van de boswachterij De Vuursche. De boswerkzaamheden combineren het oogsten van hout met het stimuleren van de natuurlijke ontwikkeling van nieuwe bomen. Een deel van het bos wordt gedund: er worden bomen weggehaald om de anderen meer ruimte en licht te geven om goed verder te groeien.

Wat je straks ook ziet in het bos, is dat we naast het dunnen van bomen, op beperkte schaal een paar open plekken maken. Deze plekken worden gemaakt om de groei van nieuwe bomen te stimuleren en de variatie in het bos te vergroten. Hier groeit zaad dat van de bomen zelf valt of zaden die nog in de grond zitten uit tot een nieuwe generatie bomen. Afhankelijk van de bodem en de boomsoorten kan het nodig zijn om de bodem te bewerken zodat de zaden goed kunnen ontkiemen. Soms komen er onvoldoende jonge bomen of niet van de gewenste soort en dan gaan we aanplanten. Na verloop van tijd is deze nieuwe generatie ook weer toe aan dunnen, zo is bosbeheer een continu proces in een doorgaande cyclus. Bos blijft dus bos. Door regelmatig te dunnen en verjongen zorgen we ervoor dat ook toekomstige generaties kwaliteitshout uit het bos kunnen blijven oogsten. En er ontstaat bovendien een bos met verschillende leeftijden dat voor mens, plant en dier aantrekkelijk is.

Hollands Hout
Iedere Nederlander verbruikt gemiddeld 1 kuub hout per jaar. Dit wordt bijvoorbeeld gebruikt voor kozijnen, schuttingen voor tuinen, vloeren of tuinmeubelen. Hout is een van de meest milieuvriendelijke bouwmaterialen ter wereld. Bomen nemen namelijk CO2 op, dat ook na het oogsten en verwerken in het hout blijft vastgelegd. Hollands hout komt bovendien van dichtbij. Alle inkomsten uit de houtoogst gaan terug naar de natuurgebieden. Meer informatie over Hollands Hout vind je hier.

Planten en dieren
Staatsbosbeheer weegt steeds zorgvuldig af welke bomen geoogst worden. Daarbij wordt natuurlijk rekening gehouden met de dieren en planten die er leven. We werken volgens de Gedragscode Bosbeheer. Deze Gedragscode schrijft voor dat boseigenaren voor de start van boswerkzaamheden inventariseren of er bijzondere planten of dieren voorkomen die ze moeten ontzien. Dat inventariseren doen we vaak samen met vrijwilligers en natuurwerkgroepen. De roofvogelnesten, mierenhopen, dassenburchten en andere belangrijke natuurwaarden brengen zij in kaart zodat we er met de houtoogst omheen werken of we gaan in bepaalde bosdelen niet aan de slag. Toch kan niet ieder individu van iedere soort op elke plek worden ontzien en kunnen we helaas niet uitsluiten dat soms een dier wordt verontrust. We letten goed op de ontwikkeling van populaties van dieren in een gebied en passen als het nodig is ons bosbeheer aan.

Werkverkeer
Bomen vellen gebeurt met een oogstmachine, een ‘harvester’. Deze geavanceerde houtoogstmachine kan nauwkeurig en precies werken. Hij velt en onttakt de bomen en zaagt de stam in stukken van de gewenste lengte. De stammen worden opgestapeld langs de bospaden in afwachting van transport naar de zagerijen. De paden in het werkgebied blijven toegankelijk, maar kunnen tijdelijk minder goed begaanbaar zijn doordat ze stuk gereden worden door het werkverkeer. De paden worden zo snel mogelijk hersteld, maar dit herstelwerk kan pas uitgevoerd worden als het werk afgerond is en in een periode dat de paden goed droog zijn.

Meer weten?
Lees hier meer over de achtergrond van houtoogst bij Staatsbosbeheer

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog