www.boswachtersblog.nl/ Utrecht

Beheer recreatieschapsgebieden Stichtse Groenlanden naar Staatsbosbeheer

8 december 2022 Boswachter Corien Koreman in Utrecht
Nieuwe en huidige medewerkers in Utrecht en betrokken collega’s en bestuurders bij de samenwerking

Nieuwe en huidige medewerkers in Utrecht en betrokken collega’s en bestuurders bij de samenwerking

Staatsbosbeheer gaat vanaf 1 januari 2023 de gebieden van Recreatieschap Stichtse Groenlanden beheren, ontwikkelen én exploiteren. Voor deze taak neemt Staatsbosbeheer ook een deel van het personeel van Recreatie Midden Nederland over. Op 7 december is de samenwerkingsovereenkomst getekend. Wij als team Utrecht heten onze nieuwe collega's welkom!

De aanleiding voor deze samenwerking is het opheffen van Recreatie Midden Nederland (RMN) als uitvoeringsorganisatie voor onder meer Recreatieschap Stichtse Groenlanden. Staatsbosbeheer heeft veel ervaring met het beheren van natuur- en recreatiegebieden in Nederland. Zo ook in Utrecht die pal naast de gebieden van het recreatieschap liggen, zoals het Gagelbos in Noorderpark Ruigenhoek en Salmsteke langs de Lek. Wij hebben elkaar dan ook opgezocht omdat het bundelen van krachten een meerwaarde biedt voor een betere toegankelijkheid en kwaliteit van de gebieden.

Uitbreiding van de teams

In totaal komen er 20 medewerkers van RMN over naar onze provinciale eenheid Utrecht. Het merendeel wordt geplaatst in het team van Utrecht-West omdat daar het meeste werk plaatsvindt. Voorafgaand aan de samenwerkingsovereenkomst is er al kennisgemaakt met de teams. Ook is een kijkje in de keuken genomen bij onze collega’s in Zuid-Holland, waar in 2018 een soortgelijke samenwerking is gestart tussen Staatsbosbeheer en de recreatiedienst Groenservice Zuid-Holland. Dit alles draagt bij aan  een warme start van onze samenwerking in januari.

Niets veranderd voor bezoekers

De samenwerkingsovereenkomst is gericht op een langjarige samenwerking dat ieder zes jaar weer voor een zelfde periode kan worden verlengd. De eerste twee jaar staat in het teken van een soepele overstap van de medewerkers van RMN naar Staatsbosbeheer en het professionaliseren van processen. Daarnaast wordt gewerkt aan een gezamenlijke visie op natuur en recreatie in onze Utrechtse gebieden en die van Recreatieschap Stichtse Groenlanden. Voor bezoekers en exploitanten verandert er vrijwel niets. De medewerkers die in dienst bij ons komen, behouden hun werk en blijven de taken en lopende opdrachten voor het recreatieschap uitvoeren; van beheer, exploitatie, vergunningaanvragen tot toezicht en handhaving. Enige verschil is dat ze onze bedrijfskleding dragen. Ook het Recreatieschap Stichtse Groenlanden blijft bestaan met een eigen bestuur van vertegenwoordigers uit verschillende gemeenten en provincie Utrecht.

Groene Metropool

De samenwerking sluit naadloos aan bij de ambitie van ons programma Groene Metropool dat pleit voor een groene infrastructuur en betere aansluiting met de stad. Groen dichtbij, waar mensen kunnen recreëren en die we koppelen aan maatschappelijke thema’s zoals gezondheid, (leef)klimaat en sociale cohesie. In de verstedelijkte provincie Utrecht met behoefte aan recreatief groen, bundelen we graag onze kennis en expertise van natuur en recreatie om hier gezamenlijk een bijdrage aan te leveren.

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog