www.boswachtersblog.nl/ Utrecht

Start kleiwinning in de Schalkwijker Buitenwaard

4 mei 2023 Boswachter Corien Koreman in Utrecht

Bas Dröge (K3) en Rein Zwaan (SBB) scheppen symbolisch de eerste klei

Na een zorgvuldige voorbereiding van vijf jaar, is op 1 mei 2023 de eerste klei afgegraven in de Schalkwijker Buitenwaard. Hier wordt door de winning van klei een goede basis gelegd voor de ontwikkeling van riviernatuur.

De Schalkwijker Buitenwaard is onderdeel van het Utrechtse natuurnetwerk en bestaat nu vooral uit graslanden. Dit gebied kan veel opleveren voor de natuur als de invloed van het rivierwater een kans krijgt. Hiervoor wordt het westelijk deel van de Buitenwaard anders ingericht zodat er meer gevarieerde (rivier) natuur ontstaat. Dit gebied is in eigendom van Staatsbosbeheer en zo’n 67 hectare groot. Voor dit project hebben Staatsbosbeheer en K3 de handen ineengeslagen. Het werk zal zeven tot tien jaar duren en wordt gefaseerd aangepakt. Delgromij, een dochteronderneming van K3, voert het werk uit.

Natuurlijke geul
Door een deel van de kleilaag af te graven, maken we een geul langs de rivier. Langs en in die geul kan de natuur zich gaan ontwikkelen. De geul wordt ook aangesloten op de rivier, zodat rivierprocessen zoals stroming, erosie en sedimentatie plaats kunnen vinden. En het rivierwater krijgt meer de ruimte doordat het bij hoogwater de geul in kan stromen. Daarmee wordt ook bijgedragen aan de hoogwaterveiligheid.

Duurzame grondstof voor de bouwsector
Bas Dröge (directeur Delgromij):  “De winning van de klei is de drager van de natuurontwikkeling in de Schalkwijker Buitenwaard. De klei die we afgraven, gebruiken steenfabrieken voor het maken van bakstenen. Met de klei die we hier de komende jaren afgraven, kunnen we 322.000.000 bakstenen maken. Zo kunnen we een flinke bijdrage leveren aan de bouwopgave. Én we leggen een goede basis voor de natuurontwikkeling in dit gebied. Het is mooi om dit soort projecten in gezamenlijkheid te kunnen realiseren.”

Meer informatie
Voor meer informatie over de natuurontwikkeling in dit gebied klik hier en voor meer informatie over het project klik hier

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog