www.boswachtersblog.nl/ Veluwe

Altijd al willen weten wat een houtskoolmeiler is?

13 april 2012 in Veluwe

Op de Achterste Steenberg vlakbij Radio Kootwijk hebben de vrijwilligers van de Archeologische Werkgroep Apeldoorn (AWA)  enkele tientallen kuilen met houtskoolresten gevonden. Bijzonder, want deze kuilen kunnen stammen uit de Middeleeuwen of Romeinse tijd!

Het lijkt er op dat hier destijds op structurele basis houtskool ‘gemaakt’ is, in zogenaamde houtskoolmeilers. Dit houtskool kan heel goed gebruikt zijn bij de ijzerindustrie die wij in Apeldoorn kennen uit de vroege middeleeuwen (8e tot 11e eeuw) en ook uit de Romeinse tijd (1e-3e eeuw). Van de ijzerindustrie zijn op de Veluwe sporen van ijzerwinkuilen bekend en sporen van ijzerslakken (het afvalproduct bij het ijzer maken), ook zijn er enkele ijzerovens bekend. Voor het produceren van ijzer in de ovens was ontzettend veel houtskool nodig. De plek waar dit houtskool vandaan kwam, is tot op heden nog niet bekend. Als de kuilen op de Achterste Steenberg inderdaad een groep houtskoolmeilers uit de periode is waarop hier ijzer is geproduceerd (middeleeuwen of Romeinse tijd), is het een belangwekkende vondst!
De gemeentelijk archeoloog en de vrijwilligers van AWA  starten dit weekend met verder onderzoek om de herkomst van de kuilen vast te stellen.

De Achterste Steenberg was een oude boerenakker die al 25 jaar niet meer als zodanig in gebruik was. In de verwachting dat er weer droge heide en schrale grassen terugkeren, is de grond schraal gemaakt door de bovenlaag af te plaggen. Tijdens deze werkzaamheden zijn de brandplekken gevonden en  hebben wij de gemeentelijk archeoloog ingeschakeld.

Boswachter Marike Vissers

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog