www.boswachtersblog.nl/ Veluwe

Na het Wilderniscafé een eerste initiatief om de wisent op de Veluwe te verkennen

11 februari 2014 in Veluwe

‘Mag het iets wilder op de Veluwe, met de wisent, de Europese bizon? En zo ja doet u mee?’ Met deze vraag gingen vertegenwoordigers van dorpsraden Hoenderloo, Radio Kootwijk en Kootwijk, ondernemers en bestuurders op de Veluwe 7 februari aan de slag. Veel bezoekers komen naar de Veluwe om wild te zien. Een imposant dier als de wisent kan aan deze beleving een extra dimensie geven.

wisenten kraansvlakteHet idee om wisenten een plekje op de Veluwe te geven, is niet nieuw en al vele malen geopperd. Een stap verder kwam het echter niet. Uit het Wilderniscafé in Apeldoorn in november jl. klonk een heldere roep om samenwerking op de Veluwe en een duidelijke impuls voor de recreant. Mede uit die oproep is deze werkconferentie voortgekomen. Er is deelgenomen door vertegenwoordigers van alle partijen die direct betrokken zijn of een bijdrage kunnen leveren, met uiteraard een stevige inbreng van Staatsbosbeheer. Vragen die tijdens de conferentie aan de orde kwamen waren onder meer:

 • kan de wisent op de Veluwe een impuls van betekenis zijn voor recreant en natuur?
 • als er een aantal wisenten komen, wat zijn dan uw noodzakelijke voorwaarden of criteria?
 • en wat zou uw bijdrage kunnen zijn in financiële of materiële zin (bijvoorbeeld beheer of gidsdiensten)?

Onder leiding van dr. J.W. A. van Dijk, burgemeester van de gemeente Barneveld, zijn de deelnemers in de werkconferentie gezamenlijk op zoek gegaan naar antwoorden. Risico’s zijn besproken en voldoende beantwoord. Door verschillende partijen is de intentie uitgesproken om de komst van de wisent mogelijk te maken, financieel en materieel. Als doel is genoemd om tot een bedrijfsplan of convenant te komen waar de initiatiefgroep van bewonersplatforms, ondernemers en overheden en andere betrokkenen zich concreet aan kan verbinden. Staatsbosbeheer zelf is een van hen en faciliteert met het bieden van terrein voor de eerste 6 jaar.

Achterban
De volgende stap is dat de aanwezigen ieder bij hun achterban nagaan wat hun bijdrage aan het bedrijfsplan kan zijn. Als daar meer informatie van de zijde van Staatsbosbeheer voor nodig is, wordt die geleverd. Eind maart komen de betrokken partijen weer bij elkaar. In de tussentijd worden achterbannen geraadpleegd. Daardoor komt het draagvlak en  de bijdrage die partijen bereid zijn te leveren in beeld. Afhankelijk daarvan wordt pas duidelijk of de wisent er ook echt komt.
Partijen die niet aanwezig konden zijn of alsnog betrokken willen zijn kunnen zich melden.

Het resultaat van de verkenning samenvattend: verschillende partijen op de Veluwe staan in de kern positief tegenover de komst van de wisent naar de Veluwe. De eerste  toezeggingen voor een vervolg op de werkconferentie zijn er. De partijen willen nu doorpakken, maar zijn er tegelijk van doordrongen dat dit niet zonder draagvlak kan en dat het zorgvuldigheid vereist.

Wat is een wisent?
De wisent is de Europese Bizon (www.wisenten.nl). Hij eet bessen, boomvruchten, maar ook struikheide, varens, gras, jonge boompjes en in de winter ook boombast. De wisentstier wordt tot 2 ½ m lang en maximaal 1.90 hoog. De koe blijft kleiner.  Ze leven in kuddeverband in kleine sociale groepen. Deze Europese bizon is een bedreigde diersoort die internationaal wordt beschermd. Het aantal is vergelijkbaar met de tijger. Een al aanwezige kleine kudde wisenten op het Kraansvlak in Noord-Holland doet het gelukkig goed.

Zou de wisent op de Veluwe kunnen leven?
De wisent is een grote grazer die zich thuis voelt in robuuste natuurgebieden, ook op de Veluwe. Het  is een imposant dier – een van de ‘Big Five’ van het Europese continent – met uniek gedrag en voegt daarmee iets toe op de vele verschillende wilde dieren die de Veluwe rijk is. Doordat de wisent zandbaden neemt, creëert hij open plekken waar vele insecten en reptielen zoals de zandhagedis dankbaar gebruik van maken. Het zien van een wisent is een bijzondere wilderniservaring voor een bezoeker. De wisent is schuw. Tot op ongeveer 50 meter kan een dier benaderd worden, kom je dichterbij dan zal de wisent er voor kiezen om weg te lopen. Ook in andere gebieden in Europa is gebleken dat de wisent een rustig en verdraagzaam dier is.

Waar zou de wisent op de Veluwe kunnen komen?
De wisent kan allereerst op een terrein van Staatsbosbeheer kunnen lopen. De eerste 6 jaar in een gebied van 400 hectare. Hier kunnen de dieren wennen aan elkaar, aan de plek en kan gemonitord worden  hoe  de dieren zich gedragen en welke effecten ze op het gebied hebben. Een groot deel van dit startgebied ligt in de niet toegankelijke veiligheidszone van militair oefenterrein Harskamp, en is omgeven door natuurgebied.Bezoekers kunnen na de eerste gewenningsfase voor de dieren  met begeleide excursies het gebied in  en de dieren bezoeken.

Na uiterlijk 6 jaar wordt geëvalueerd of verbreding  mogelijk is. Het uiteindelijke idee is dat de wisenten op een groot deel van de zuidelijke Veluwe hun leefgebied hebben.

Mee doen?
U kunt uw interesse aangeven bij:
Peter Noordhoek          – M 06 53488078
De Beleidscoöperatie   – E info@beleidscoöperatie.nl

Meer weten?
Voor vragen over de werkconferentie kunt u terecht:
Eerste woordvoeder:
Burgemeester dr. J.W. A. van Dijk , via persvoorlichter Bertil Rebel te bellen 0342-495281 of 0622565914.

Tweede woordvoerder:
Peter Noordhoek          – M 06 53488078
De Beleidscoöperatie   – E info@beleidscoöperatie.nl

 

 

reageren

geef een reactie

 • Kees Almekinders
  2 januari 2015 om 12:50

  Ik ben het ongetwijfeld eens dat de wisent een indrukwekkend dier is. Alleen moeten voor een introductie wel weer allerlei maatregelen getroffen worden zoals het plaatsen van hekken en rasters. Hiervoor reserveert Staatsbosbeheer dan een gebied van 400 hectare! Ik dacht dat wij allemaal streven naar verdere ontsnippering en ontrastering van de Veluwe? Ik vraag me meer en meer af wat de prioriteit heeft bij de beleidmakers: behoud van natuurwaarden of het promoten van de Veluwe als recreatiegebied No.1 van Nederland! De diversiteit aan tamme en halftamme dieren is nog nauwelijks te overzien. Behalve paarden in diverse soorten en maten zien we ook schapen en runderen en vele andere viervoeters. Allemaal binnen hun eigen hekje(s). De wisent vind ik ook een verrijking, maar dan wel al die andere tamme en halftamme dieren “exit” en zonder nieuwe rasters.

  • veluwe
   10 januari 2015 om 08:47

   Beste Kees,
   De rasters die om het gebied voor de wisent komen te staan, zijn geen hindernis voor dieren. Herten kunnen er over heen, zwijnen er onder door. Het grootste deel van de 400 hectare ligt in het schietterrein van defensie. Dat is voor mensen überhaupt niet toegankelijk.
   De enige tamme dieren die wij in dat gebied houden, zijn de Veluwse heideschapen op Hoog Buurlo. Neem eens een kijkje: prachtige cultuurhistorisch Veluws erfgoed. Het beschermen waard in mijn ogen.
   Boswachter Marike Vissers

  • Kees Almekinders
   13 januari 2015 om 17:50

   Marike dank voor je reactie. Een hekje is en blijft in mijn ogen een irritant fenomeen. Het is een belemmering voor het trekgedrag van wilde dieren. Overigens ken ik het gebied en deel jouw visie dat het een prachtig stukje cultuurhistorisch erfgoed is. Toch stikt het nog van de rasters op de Veluwe hetgeen bij mij beklemmend overkomt. De weg van Otterlo naar Schaarsbergen is aan beide zijden afgezet met twee metershoge hekken, links dat van de Hoge Veluwe en rechts dat van het Planken Wambuis. een “ijzeren gordijn” voor onze wilde fauna, alle prachtige excuses ten spijt. Mijn vraag is dan: had hier geen andere, allicht betere oplossing voor gevonden kunnen worden. Ik denk dat jij het antwoord ook wel weet.
   Vr.gr. Kees Almekinders

  • veluwe
   16 januari 2015 om 15:24

   Beste Kees,
   Helemaal eens, minder hekken is ook ons streven. En als er dan rasters of hekken moeten komen, het liefst zo dat trekgedrag er zo min mogelijk belemmering van heeft. De rasters voor de wisent zijn ook niet voor de eeuwigheid bedoeld. Ik ben het ook met je eens dat de hoge hekken op de door jouw genoemde weg een doorn in het oog zijn. Helaas zijn wij daar geen terreineigenaar en zijn wij dus ook niet betrokken geweest in de keuzes. Er hadden zeker andere keuzes gemaakt kunnen worden, maar ik weet niet welke redenen er zijn geweest om voor deze oplossing te kiezen.
   Groet,
   Boswachter Marike Vissers

 • Kris
  10 maart 2014 om 13:44

  Eigenlijk zou de.vraag moeten zijn WIE er wisenten mag houden in zijn/haar natuurgebied -vermits er niet veel wisenten ter beschikking zijn – i.p.v. WAAR mogen we de wisenten huisvesten. Ik sta altijd versteld van de terughoudendheid om “iets” anders/beters te doen in
  een natuurgebied…… Al minstens 20 jaar wordt er geopperd om wisenten uit te zetten op de
  veluwe terwijl we ook al jaren weten dat meer verscheidenheid aan grazers de natuur ten
  goede komt..
  Ik zelf hoop dat de wisenten eerder in Noord Brabant of Drenthe zullen zijn dan op de Veluwe of nog beter:in de drie gebieden die wisenten plaatsen. Kwestie om elk landsdeel te kunnen laten genieten van die geweldige beesten in een schitterend landschap. met een versnelde verbetering van de natuur in het algemeen.

 • Alexander Nijman
  3 maart 2014 om 07:31

  Wisenten zouden misschien ook nog in meerdere duingebieden kunnen worden uitgezet. Zeker omdat ze een positieve invloed hebben op de vegetatie en bijvoorbeeld open zandplekken maken geschikt voor de duinhagedis. En misschien ook in andere natuurgebieden in bijvoorbeeld het Drents-Friese Wold zoals in Drenthe.

 • Rienk Slings
  14 februari 2014 om 16:49

  Met onder andere dit doel zijn we (PWN) onze pilot in het Kraansvlak ooit begonnen.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog