www.boswachtersblog.nl/ Veluwe

Finally! 350 grutto’s geteld

15 april 2014 in Veluwe

Het Engelse woord finally voelt het meest toepasselijk in dit geval. Om met goede resultaten de finale te halen, moet men doorgaans een prestatie leveren. Daarvoor is vaak doorzettingsvermogen en een lange adem nodig. Nou, dat Staatsbosbeheer een lange adem en doorzettingsvermogen heeft mag blijken, want na een gesteggel van zeker 30 jaar hebben we het eindelijk voor elkaar!

In Arkemheen (en ook Putterpolder) is het gelukt om het waterpeil te verhogen. (voorheen -65 cm N.A.P, nu tussen de -55 cm N.A.P. en – 35 cm N.A.P. in Arkemheen. In de Putterpolder -40 N.A.P -20 N.A.P). In samenwerking met Waterschap Vallei en Veluwe, Dienst Landelijk Gebied en Staatsbosbeheer is het gebied zo ingericht dat er een apart peilbesluit is gekomen voor een groot deel van Arkemheen.

KievitsjongenArkemheen is een schitterend weidevogelreservaat aan het Veluwe Randmeer, ter hoogte van Nijkerk, waar onder andere de kievit, scholekster, tureluur, watersnip, veldleeuwerik, wulp en grutto broedt. Vooral de grutto heeft het landelijk heel zwaar. Zo is hij afhankelijk van een zachte bodem, om met zijn snavel in de grond te kunnen om zijn voedsel te vinden.

Door het waterpeil in de maanden februari en maart hoog te zetten (-35 cm), wordt het bodemleven richting het maaiveld gedwongen en staan sommige stukken deels blank. Zo’n verandering geeft veel reactie. Veel boeren bellen met de melding dat het land blank staat. Wij stellen ze gerust dat ze begin mei gewoon met het vee het gebied weer kunnen beweiden.

Vogelaars bellen en mailen enthousiast de grote aantallen vogels door, want meteen vanaf het moment dat het water hoger staat, hebben we meer dan 350 grutto’s bij elkaar geteld op 1 nat stuk, zelfs met de zeer zeldzame kemphanen in de kijker. Een daverend succes, waar wij als beheerders trots op zijn.

Natalie van Dijk
medewerker beheer Veluwe Rand

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog