www.boswachtersblog.nl/ Veluwe

Maaien voor de weidevogels

26 september 2016 Boswachter Jael Bergwerff in Veluwe

In het weidevogelgebied Arkemheen is het laatste maaiseizoen van dit jaar aangebroken. Van 26 september tot 7 oktober zorgen mijn collega’s van beheer dat er gemaaid wordt zowel in Arkemheen als in de gebieden in Oosterwolde. De gemaaide gewassen worden afgevoerd voor een optimale kruidlaag voor de weidevogels. Het maaien en beheer van dit weidevogelgebied is een precies werk. Het gebeurt in fases en volgens mozaiekpartronen. Bij deze laatste maaironde wordt de kruidlaag helemaal kort gemaaid. Sinds de 70-er jaren voeren we dit beheer uit in Arkemheen. Het beheer is succesvol want we zien dat de weidevogels het hier goed doen ten opzichte van de rest van Nederland.

Stapsgewijs
Het maaien in Arkemheen mag niet te vroeg beginnen. Eerst moeten de jongen vliegvlug zijn zodat ze kunnen ontsnappen aan de maaimachines. Daarom is na 15 juni pas de eerste maaironde. Bovendien gaat dat maaien stapsgewijs in stroken of mozaiek vorm om de nog aanwezige vogels en al groot geworden kuikens de gelegenheid te geven weg te vluchten en schuilgelegenheid te bieden. Een deel van de kruidlaag wordt gemaaid en een deel blijft staan, 5 tot 10 % . Vanaf dat moment wordt er nog nabeweid met vee. Vaak zie je, wanneer er wel wordt gemaaid voor 15 juni, de ooievaars achter de trekkers aan zitten op het land. Zij zoeken de resten van kikkers en kuikens om op te eten. Na de eerste maaironde is er nog een tweede  na 1 juli. Dan worden net de andere delen gemaaid die eerder niet aan de beurt kwamen. De terreinen worden nu in de laatste maaironde eind september helemaal kort gemaaid zodat het kort de winter in kan.

Waterpeil en voedsel
Naast maaien speelt ook het waterpeil een belangrijke rol. Omdat het gebied grotendeels een eigen waterpeil heeft, kunnen we die zelf die zo beinvloeden dat voor de weidevogels de meest optimale situatie ontstaat; namelijk plas-dras. In de tweede week van januari wordt het waterpeil stapsgewijs 20 cm omhoog gebracht. Door in die periode het land natter te maken komt de vegetatie langzamer tot ontwikkeling en gaan de wormen en emelten in de bovenste laag van de bodem zitten. En dat is precies het voedsel van de weidevogels. Vanaf 1 april gaat de waterstand in stappen van 5 cm per week weer omlaag, afhankelijk van de weersomstandigheden.

Door alleen ruige stalmest te gebruiken als mest en geen gier, ontwikkelen zich veel meer insecten die ook voedsel zijn voor de vogels en hun jongen. Bovendien ontstaat er door beweiding met vee een structuurrijke vegetatie die precies die schuilgelegenheid biedt die de broedende vogels en hun kuikens nodig hebben. Vanaf 1 mei wordt het terrein beweid met koeien. Zij zorgen voor goede mest en een afwisselende vegetatie door hier en daar te grazen en andere kruiden te laten staan.

Weidevogels
De Grutto’s vertrekken eind mei met hun groot geworden jongen richting Afrika om daar in de warmte de winter te overleven. In het voorjaar komen deze weidevogels massaal terug om te nestelen. Kieviten trekken met de vorstgrens mee. Soms blijven ze dus ook gewoon hier, in een hele zachte winter. Nu kunnen we de wintergasten weer verwachten. Denk aan de kemphanen, tureluurs, ganzen en scholeksters die nu de weidevogel gebieden bevolken.

Dinsdag 27 september, aflevering 4, van Buitengewoon gaat helemaal over de Arkemheen en alle geheimen van de natuur in dit prachtige weidevogelgebied van Staatsbosbeheer. Dit is het natuurprogramma van omroep Gelderland. Kijken dus!

TV Buitengewoon, iedere dinsdag op Omroep Gelderland om 17.20 u (ieder uur herhaald)www.buitengewoon.nl

Groet,

Boswachter Jaël Bergwerff

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog