www.boswachtersblog.nl/ Veluwe

Maaien in Wageningen

2 juni 2017 Boswachter Jael Bergwerff in Veluwe
Mozaiek maaien in de Bovenpolder

Een aantal Wageningers maken zich terecht zorgen over de verstoring van broedvogels in het broedseizoen vanwege het maaien in de Bovenstepolder in Wageningen. Het is bij Staatsbosbeheer geen beleid en het heeft niet de voorkeur om te gaan maaien in het broedseizoen. Ik zal hier toelichten waarom we toch voor dit ingrijpen gekozen hebben.

De natuuropgave die ligt op de Bovenstepolder is ‘Kruiden en faunarijk grasland’. Dit is een vegetatietype die in principe wordt beheerd met begrazing. Hierdoor ontstaat er een gevarieerde structuur in de begroeiing wat ten goede komt aan de insecten en vogels. Verder horen er doelsoorten bij op het gebied van flora zoals bochtige klaver, echte koekoeksbloem, gewone brunel, gewone margriet, grote ratelaar, kamgras, karwijvarkenskervel, klavervreter, klein vogelpootje, knolvossenstaart, knoopkruid, moerasstruisgras, muizenoor, polei, spits havikskruid, waterkruiskruid, witte munt en zwarte zegge.

Eenzijdigheid

Wanneer de vegetatie te eenzijdig dreigt te worden met bijvoorbeeld veel vossenstaart, wat hier het geval was, gaan we ingrijpen om de benodigde variatie weer opgang te krijgen. De rijkere delen werden in dit geval een keer extra gemaaid en dat is dan nodig in het broedseizoen omdat anders de vegetatie te ver door groeit en er niet voldoende verschraald kan worden. Afname van de soortenrijkdom van de kruiden, of het niet voldoende ontwikkelen ervan, leidt uiteindelijk ook tot afname van het aantal soorten vogels, vlinders, amfibieën etc.

Zorgvuldige afweging

In overleg met de ecoloog wordt gekeken naar het gebied en bepaald wat nodig is om het doel te bereiken. Dit ingrijpen voeren we op zorgvuldige wijze uit met gebruikmaking van de gedragscode. Dus niet klakkeloos gaan maaien maar er wordt eerst een fauna check gedaan. Welke soorten zitten er nu te broeden? Zit er een kwetsbare soort, dan gaat het maaien niet door.

De mozaïek structuur is hier goed te zien. De ongemaaide delen blijven ongemaaid.

En nu…?

Er is nu een mozaïek zichtbaar van gemaaide en ongemaaide delen. De rest wordt niet gemaaid want in de ongemaaide delen zitten juist de nesten. Kuikens die het nest al verlaten hebben, de zogenaamde nestvlieders, zijn naar deze delen gevlucht en kunnen zich daar verder ontwikkelen. Het is wel zo dat wanneer er nu vogels eten zoeken op de gemaaide delen, ze extra goed zichtbaar zijn. Daardoor lijkt het soms dat ze een verloren indruk maken.

Hierna wordt de jaarondbegrazing met koeien en paarden weer gewoon voortgezet. Het is de bedoeling dat de druk van het vee moet zorgen voor de juiste balans in de vegetatie en een mooie variatie gaat geven in structuur (kruiden en bosjes) en in soortenrijkdom.

Groet Boswachter Jaël Bergwerff

 

reageren

geef een reactie

 • Nomi Havelaar
  21 juni 2017 om 13:35

  Hallo Jaël, via collega Freek Aalbers kreeg ik informatie over het maaien van de Bovenste Polder. Zojuist gaf ik intern een presentatie over ‘sinusbeheer’, dat fauna- en botanisch beheer mooi combineert. Ik kwam hiermee in aanraking via de Vlinderstichting. SLG wil dit verder uitdragen naar vrijwilligersgroepen, de eerste zijn er al mee bezig. Misschien ook iets voor de Bovenste Polder? Hebben jullie al ervaring met sinusbeheer op andere locaties? groet, Nomi

  • Boswachter Jael Bergwerff
   22 juni 2017 om 08:57

   Hallo Nomi,

   Mooi dat SLG hier mee bezig is! Er zijn meer plekken waar we delen uitmaaien naast begrazing. Bijvoorbeeld in Cortenoever en in de Renkumse benedenwaard. Vaak gaat het hier meer om het verschralen van de hogere koppen, de rivierduintjes of oeverwallen om daar de vegetatie opgang te helpen.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog