www.boswachtersblog.nl/ Veluwe

Waardevolle kronkelwaarden bij Cortenoever

2 juli 2018 Boswachter Jael Bergwerff in Veluwe
bloemrijk grasland

Bloemrijk grasland

Cortenoever bij Brummen is een pareltje op het gebied van vegetatie. Er groeien soorten van het glanshaverhooiland en stroomdalgrasland. Vroeg in het voorjaar ben ik al wezen kijken naar de weidegeelsterren die er massaal bloeien, gewoon langs de weg naar het Ganzenei.

We hebben het hier over zogenaamde kronkelwaarden. Cortenoever ligt in een oksel van de IJssel. Doordat de rivier in de loop der eeuwen zijn kronkelende loop regelmatig heeft verlegd, is er een landschap ontstaan van rivierafzettingen met heuvels en dalen. We noemen dit kronkelwaarden en bij Cortenoever zijn die nog heel mooi bewaard gebleven. Denk maar eens aan de ribbeltjes die je ziet op de bodem in het water langs de rivier of op het strand maar dan in het groot.

veldsalie in een kruidig grasland
Veldsalie

Hoge, zanderige koppen

Omdat er in de dalen de lichtere kleideeltjes achterbleven en op de heuveltjes de grotere zanddeeltjes, heb je in dit gebied een wisselende bodem. Juist op de hogere koppen waar het zanderig is, zijn de glanshaverhooilanden en het stroomdalgrasland. Dit zijn typische dijkvegetaties die bestaan uit diverse grassoorten en kruiden. Hier groeien soorten als karwijvarkenskervel en de gele morgenster, maar ook sikkelklaver, cipreswolfsmelk en veldsalie. Om deze soorten te bevorderen, worden deze hoge koppen al vroeg gemaaid in mei. Door alleen de hoge, zanderige koppen vroeg in het jaar te maaien en het maaisel af te voeren, verschralen we deze plekken om een optimale situatie voor deze soorten te creëren.

maaien in Cortenoever
Maaien in Cortenoever

Veel variatie, grote biodiversiteit

De laaggelegen delen zijn door de kleiafzetting anders in de voorkomende vegetatie waardoor er grotere biodiversiteit is in het gebied.
Na 15 juni, als het broedseizoen voorbij is, worden de alle delen gemaaid. Op sommige percelen loopt vee die het gebied begraast. Op deze delen ontstaat er meer ruigte omdat het vee selectief graast. Er blijven vaker meidoorns en dergelijke staan. Deze afwisseling in structuur is juist weer gunstig voor allerlei dieren. Allerlei zangvogeltjes vinden een plek, maar ook vlinders en andere insecten.

Zelf een kijkje nemen? Met de Voetenwegwijzer vind je 10 mooie locaties langs de IJssel, waaronder Cortenoever.
Veel plezier!

reageren

geef een reactie

  • stuffie
    2 juli 2018 om 18:55

    Als het gebied net zo mooi is als al die mooie woorden in dit artikel, dan gaan we zeker een keertje kijken!

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog