www.boswachtersblog.nl/ Veluwe

Herstel rietvelden in Elburg en Hulshorst

13 november 2018 Boswachter Jael Bergwerff in Veluwe

Paaiplaats in Huslhorst

Onlangs zijn er twee rietvelden ontdaan van bosopslag. Eén bij de vogelkijkhut in Elburg en één bij de paaiplaats vlakbij de Randmeerweg en de Varelseweg in Hulshorst. Dit was al langere tijd een klus die we wilden aanpakken maar wat vanwege weersomstandigheden en de moeilijke bereikbaarheid steeds een lastig project bleek. Het voordeel dat het de laatste tijd droog is geweest werkte mee om nu eindelijk de werkzaamheden gereed te krijgen. Staatsbosbeheer heeft in samenwerking met de firma Ploegam deze dubbele klus opgepakt.

Zorgvuldig werken

Het rietveld bij Elburg heeft een oorsprong in de zuivering van water en was eerder in bezit bij het waterschap. Vanuit de mooie nieuwe vogelkijkhut aan de Kamperdijk zijn veel vogels te zien die zich thuis voelen in moerasachtig waterrijk gebied waaronder rietvogels. De paaiplaats in Hulshorst is aangelegd om allerlei vissoorten plek te geven om hun eieren af te zetten. Ook hier zijn rietkragen ontwikkeld. Vissen zetten graag hun eieren af tussen het riet in het stilstaande ondiepe water, waar de temperatuur hoger is dan in het randmeer. De rietvogels bouwen hun nesten in het riet. Met name de karekiet bouwt zijn nest graag in ouder riet dat met de voeten in het water staat. In het riet van de paaiplaats hebben we met een grote kraan op rupsbanden alle, voornamelijk Elzen, boompjes verwijderd met wortel en al. Deze zijn op hoopjes gelegd en afgevoerd. Een trekker met klepel heeft de oude duinen en de nieuw aangelegde duinen ontbost en daarnaast wat van de braam struwelen in proportie teruggebracht. Hier hebben we heel zorgvuldig en voorzichtig moeten werken omdat er vele konijnenholen en zelfs een dassenburcht zit.

Pistenbully voor herstelwerkzaamheden

In het rietveld van Elburg is met een soort pistenbully van de firma Ploegam de begroeiing afgezet en de bodem licht gefreesd en fijngemalen. We moesten met grote draglineschotten bruggen bouwen om op de eilandjes te kunnen komen met de machine. Voorop de machine zit een druk mechanisme om de jonge bomen om te drukken. Aan de onderkant van de machine zit een frees die meer of minder druk kan uitoefenen om de bomen kapot te frezen en de bodem om te woelen en de overgebleven stobben kapot te frezen zodat ze niet weer uitlopen. Hierna is de bodem klaar om weer vol te groeien met riet.

Omgebouwde Pistenbully van de firma Ploegam aan het werk in Elburg

Rietvogels

Baardmannetje

Allerlei rietvogels hebben in deze rietvelden hun habitat zoals de roerdomp, blauwborst, rietgors, baardman, zilverreigers, bruine kiekendief etc. Ook de prachtige ijsvogel laat zich in beide gebiedjes geregeld zien. Doordat het gebied af en toe toch wat droog valt krijgen kiemen van bomen als berk en wilg meer kans om op te groeien. We zien dat rietvelden die net tien cm meer water hebben en daardoor altijd onder water staan, deze opslag veel minder ontwikkelen. Als we niets aan de opslag van bomen doen wordt het bos en raken we de habitat waar de rietvogels zich thuis voelen kwijt.

Het riet zal in het voorjaar weer volop uitgroeien en zo weer voorzien in schuil- en nestelgelegenheid. De openheid en het riet zijn kenmerkend voor deze gebiedjes en met deze werkzaamheden weer hersteld. Breng vooral eens een bezoek aan de kijkhut aan de Kamperdijk in Elburg om de vele rietvogels te bewonderen!

Kijkhut Kamperdijk Elburg Foto: Stichting Landschapselementen Elburg
reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog