www.boswachtersblog.nl/ Veluwe

Hoogwater, een watersnoodramp voor kleine dieren

12 februari 2020 Boswachter Jody Bennink in Veluwe

Door de storm ‘Ciara’ en de verhoogde rivierafvoer staat er nog steeds behoorlijk hoog water in sloten, rivieren en poldergebieden rondom de Veluwe. Het watergeweld is een prachtig gezicht en veel mensen genieten dan ook van lange einden lopen met de wind door de haren. Voor kleinere dieren die in het gebied leven is het echter niet zo’n feest. Zij proberen te overleven op de laatste paar nog droge en hoger gelegen plekjes.

Ondergelopen gebieden

Ondergelopen uiterwaarden

Langs de IJssel, in de uiterwaarden en in de polders zijn grote delen van het gebied ondergelopen. Er zijn nog weinig plekken over waar dieren hun toevlucht kunnen zoeken nu huis en haard onder water staan. Op die paar droge plekken is het overleven geblazen. Grotere dieren zoals reeën overleven dat vaak wel, maar voor de kleine dieren zoals muizen, hazen, mollen en egels is het een stuk lastiger.

Vluchten of verdrinken

Runderen en paarden zijn waar nodig verplaatst door beheerders uit de ondergelopen gebieden. Maar de kleine dieren moeten zichzelf zien te redden. Bevers gaan boven op hun burcht zitten. Dieren zoals hazen en muizen, ‘rennen’ voor hun leven, maar vluchten levert nieuwe gevaren op. Bij iedere nieuwe golfslag aan water kun je alsnog verdrinken, of het lukt toch nog om verder vluchten.

Er zijn dieren die door de stress en uitputting zichzelf de dood in jagen, en overleef je het, dan loop je een reële kans als makkelijk hapje te eindigen voor tal van roofvogels, kraaien en reigers. Wellicht nog erger, dat je door loslopende honden achterna wordt gezeten en alsnog de dood in wordt gejaagd.

Een loslopende hond jaagt makkelijk dieren de dood in.

Tijden van stress

Zo mooi als wij die ondergelopen uiterwaarden vinden, al wandelend langs zeeën van rivieren, zo stressvol is deze tijd voor die kleine bewoners van deze gebieden. En precies op de nog droge plekken waar wij het liefst lopen, denk aan schiereilandjes, pal langs de rivieren en op strekdammen, proberen zij te overleven.

Je begrijpt dat de aanwezigheid van nietsvermoedende hoogwater-bewonderaars extra stress oplevert. Ongewild verstoor je de dieren op een moment dat ze proberen deze ‘watersnoodramp’ te overleven en de paniek en stress al hoog zijn. En helaas betekent stress vaak het einde van hun leven.

Wat kan je doen?

Niet overal zijn gebieden afgesloten, maar vragen we wel begrip, respect en ruimte voor vluchtende dieren. Geef ze de kans om te overleven. Lijn de hond aan, blijf op afstand en laat vluchtende dieren met rust. Zo wordt voorkomen dat ze alsnog het water ingejaagd worden en geen uitvlucht meer kunnen vinden.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog