www.boswachtersblog.nl/ Veluwe

Staatsbosbeheer krijgt hulp van Veluwse heideschapen

10 juni 2020 Boswachter Laurens Jansen in Veluwe

Begin juni is Staatsbosbeheer gestart met schapenbegrazing op de Stroescheheide. Een kudde van 200 Veluwse heideschapen helpt de komende jaren bij het beheer van dit gebied. De begrazing wordt uitgevoerd in samenwerking met De Grazerie Landschapsbeheer uit Kootwijkerbroek.

Heidebeheer

De Stroescheheide is een belangrijk leefgebied voor veldleeuwerik, roodborsttapuit, insecten en reptielen zoals de adder en zandhagedis. Door stikstofdepositie (neerslag van stikstof) en successie neemt de vergrassing op de heide steeds verder toe. De schapen helpen Staatsbosbeheer om de vergrassing tegen te gaan. Waar gras verdwijnt krijgen jonge heideplanten een kans om te ontkiemen. Het resultaat is een heideterrein met veel variatie in de vegetatie en met een grote diversiteit aan diersoorten.

De schapen van De Grazerie uit Kootwijkerbroek

Heidekoeien

In het verleden is de heide bij Stroe vaker begraasd. Twee decennia geleden gebeurde dit met koeien. Deze koeien hebben een aantal jaar op de heide gelopen en hebben ook toen een bijdrage geleverd aan het beheer van dit gebied.

Koeien op de heide bij Stroe. Foto Gerrit de Graaff

Wilt u kennis komen maken met de schaapskudde van De Grazerie op de Stroescheheide? Vanaf de parkeerplaats aan de Houtbeekweg in Stroe is het mogelijk om per fiets of te voet het gebied te verkennen.

Laurens Jansen

Boswachter publiek Staatsbosbeheer

 

 

reageren

geef een reactie

 • Kees
  11 juni 2020 om 22:25

  Een goed initiatief om de heide te laten begrazen met schapen. Een mooi gevarieerde heide is een lust voor het oog. Waar ik wel ongerust en geschrokken over ben dat Staatsbosbeheer voornemens is verschrikkelijke grote windmolens te plaatsen in haar bosgebieden, dus ook de Veluwe. Ik vind dit onbegrijpelijk! Volstrekt belachelijk! Enerzijds doen jullie prima dingen maar anderzijds denken jullie ook aan het grote geld! Behalve horizonvervuiling maakt zo’n windmolen veel lawaai en zijn nadelig voor vogels. Geen windenergie in natura 2000 gebieden. Die paar stukjes natuur die nog redelijk ongerept zijn moeten niet verpest worden door eifeltorens in onze groene ruimte. Ook de ongebreidelde houtkap door staatsbosbeheer baart mij zorgen. Dat jullie steeds minder geld en middelen krijgen van de overheid is jammer, maar blijf groen!

  • l.jansen@staatsbosbeheer.nl
   17 juni 2020 om 09:33

   Beste Kees,

   Bedank voor je reactie.
   Of er windmolens in bosgebieden worden geplaatst op de Veluwe is niet aan Staatsbosbeheer maar aan de Provincie Gelderland.
   Als de politiek besluit dat dit mogelijk is en er aan Staatsbosbeheer gevraagd wordt hier aan mee te werken dan is het zeker mogelijk dat we hier over in gesprek gaan. Wat betreft ons bosbeheer zijn we van mening dat je bos kan beheren en hier ook duurzaam hout uit kan oogsten. We dragen daarmee bij aan de houtbehoefte die er is in ons land. Kijk maar eens in een willekeurige huiskamer. Iedereen heeft wel een houtenvloer, kast of tafel. Dat Mensen zich soms zorgen maken is begrijpelijk. Gelukkig komt er de komende jaren ook weer 5000 ha extra bos bij op grand van Staatsbosbeheer.

  • Boswachter Laurens Jansen
   17 juni 2020 om 09:33

   Beste Kees,

   Bedank voor je reactie.
   Of er windmolens in bosgebieden worden geplaatst op de Veluwe is niet aan Staatsbosbeheer maar aan de Provincie Gelderland.
   Als de politiek besluit dat dit mogelijk is en er aan Staatsbosbeheer gevraagd wordt hier aan mee te werken dan is het zeker mogelijk dat we hier over in gesprek gaan. Wat betreft ons bosbeheer zijn we van mening dat je bos kan beheren en hier ook duurzaam hout uit kan oogsten. We dragen daarmee bij aan de houtbehoefte die er is in ons land. Kijk maar eens in een willekeurige huiskamer. Iedereen heeft wel een houtenvloer, kast of tafel. Dat Mensen zich soms zorgen maken is begrijpelijk. Gelukkig komt er de komende jaren ook weer 5000 ha extra bos bij op grand van Staatsbosbeheer.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog