www.boswachtersblog.nl/ Veluwe

Venherstel Zandenbos in voorbereiding

27 augustus 2021 boswachters in Veluwe

Een ringslang

In het Zandenbos in Nunspeet werken we aan een plan om de natuurwaarden in en bij de vennen te behouden. Dit plan heeft veel reacties opgeleverd. Dat begrijpen we, want het is een zeer geliefde plek in Nunspeet. Daarom gaan we komende tijd – binnen geldende coronamaatregelen - met betrokken burgers hierover in gesprek en onderzoeken we op welke manier we de zeldzame natuur in en rond de vennen het beste kunnen behouden.

In dit traject houden we alle aspecten tegen het licht, met als doel tot keuzes te komen die goed zijn voor de natuur én zo veel mogelijk acceptatie en draagvlak hebben bij de inwoners van Nunspeet en andere betrokkenen. We hebben de aanvraag voor de vergunning stilgezet en de uitvoering schuift een jaar op. In september organiseren we een rondwandeling om onder andere te vertellen over de noodzaak en de overwegingen tot nu toe voor het verwijderen van rododendrons rond de vennen. Provincie Gelderland en Staatsbosbeheer werken de komende tijd het overlegtraject verder uit.

Zeldzame hoogveenvegetatie

Provincie Gelderland en Staatsbosbeheer werken samen aan het herstel van de natuur op de Veluwe. Zo ook aan bijzondere vennen. In het verleden is in deze vennen door natuurlijke omstandigheden een ondoorlatende laag in de bodem ontstaan. Vergelijk het met een soepbord. Dit ‘bord’ is gaandeweg gevuld met regenwater. Daardoor is een heel specifiek milieu ontstaan, waarin hoogveen tot ontwikkeling kwam en karakteristieke planten en dieren zich hier vestigden. Dit soort leefgebied is op de Veluwe zeldzaam en bedreigd en moeten we in stand houden. Het is namelijk de plek is waar zeldzame hoogveenvegetaties voorkomen. Er leven dieren die houden van het zure en voedselarme natte milieu. Zonder maatregelen verliezen we de vennen met hun bedreigde plant- en diersoorten. Die variatie (biodiversiteit) is belangrijk voor een sterke natuur. Dat is aan de orde in deze vennen in het Zandenbos.

Stand van zaken

De oevers van de vennen zijn dichtgegroeid. De begroeiing rond de vennen dreigt de bodem van de vennen lek te maken, waardoor ze leeglopen. De begroeiing leidt ook tot teveel voedingsstoffen in het water door bladinval en tot schaduw. Maar de bijzondere soorten van de vennen zijn juist gebaat bij voedselarm water. Ook verdampt er veel water via (naald)bomen en struiken. Maatregelen als kap van bomen en struiken rond de vennen is nodig voor het behoud van zeldzame hoogveenvegetaties en diersoorten. Soorten die afhankelijk zijn van een natte omgeving en de speciale kwaliteit van het water. Door het verwijderen van bomen langs de vennen ontstaat ook ruimte voor ontwikkeling van betere venoevers. De maatregelen hebben een natuurdoel. Maar er zijn ook cultuurhistorische belangen en daarom is hier sprake van een complexe situatie met afwegingen tussen natuur en cultuur. Afwegingen die we tot dusver met specialisten van met name provincie en Staatsbosbeheer hebben gemaakt op basis van veel onderzoeken en vanuit zorg voor ons gebied en de planten en dieren die hier leven.

Veenpluis
veenpluis

Bijzondere flora en fauna redden

Ingrijpend herstelwerk is nodig voor behoud van de vele bijzondere planten en dieren die van water leven. Voorbeelden hiervan zijn een aantal libellensoorten, zoals gevlekte witsnuitlibel, maanwaterjuffer, venwitsnuitlibel, en venglazenmaker. De kwaliteit van het water is ook belangrijk voor de ringslang die rond het ven leeft. Hetzelfde geldt voor amfibieën, zoals de heikikker, vlinders en zeldzame planten als veenpluis, kleine veenbes en hoogveenmossen. Het water in het ven en de flora en de fauna zijn van elkaar afhankelijk. Niets doen in en rond de vennen is geen optie.

heikikker

Cultuurhistorie

In het oude landschapspark van het Ronde Huis staan veel bijzondere bomen en rododendrons. We moeten moeilijke keuzes maken welke bomen en struiken weg moeten om het ecologische doel te halen en welke echt moeten blijven vanuit cultuurhistorisch oogpunt. Het weghalen van rododendrons is ingrijpend voor de beleving en kan om die reden verspreid over 3 jaar plaatsvinden. We willen ook nieuwe rododendrons terug planten, maar wel iets verder van het van ven af.

Spartelvijver voor honden

Enkele wandelpaden worden verder van de vennen gelegd om de vennen meer rust te geven en te voorkomen dat ze bezoek krijgen van zwemmende honden. Het betreden van de oever is niet goed voor het venmilieu. Voor de honden maken we een nieuwe spartelvijver elders in Zandenbos.

Rondleiding

In september organiseren we een rondleiding over de plannen rond het venherstel Zandenbos. Een wandeling om ter plekke uit te leggen wat de keuzes en afwegingen zijn. De exacte datum van de rondleiding volgt nog, maar die is waarschijnlijk in de 2e helft september. Aanmelden hiervoor is nodig in verband met de COVID19-regels. U kunt uw belangstelling nu al doorgeven via veluwe@staatsbosbeheer.nl. We hebben al veel aanmeldingen binnen, maar er is nog plek.

Participatie

Staatsbosbeheer start komende tijd een traject om in gesprek te gaan met betrokken burgers en te onderzoeken op welke manier de zeldzame natuur in het Zandbos het beste behouden kan worden. In dit traject worden alle aspecten tegen het licht gehouden met als doel tot keuzes te komen die én goed zijn voor de natuur én acceptatie en draagvlak hebben bij de inwoners van Nunspeet en andere betrokkenen. Dit vervolgtraject wordt uitgewerkt samen met de provincie. Zodra hierover meer bekend is, leest u dat op dit boswachtersblog.

reageren

geef een reactie

 • Gre Nagel
  27 augustus 2021 om 22:00

  Staatsbosbeheer begrijpt niets van de natuurbeleving van de burgers en stelt de natuur boven de mens. Zie de kap in het Leuvenumse bos.Daar laten ze na de kap, een ravage achter. Nu zijn de rododendrons aan de beurt. Een geliefd plekje van de inwoners maar daar houden ze geen rekening mee !

 • Gert Wentzel
  27 augustus 2021 om 08:26

  Beste heer L. Vandenbos, je hebt het over roeptoeteren. Je mag mij niet verwijten dat ik me er niet in heb verdiept. Ik heb de relevante rapporten gelezen en me door deskundigen laten bij staan. Jouw conclusie dat de rododendrons ooit weer gaan bloeien geeft aan dat jij ook niet op de hoogte bent . Ik ben en blijf van mening dat de huidige plannen gelukkig worden in getrokken. Ze zijn domweg slecht voor de vijvers, voor de cultuurhistorie en voor de bezoekers

  • L. Vandenbos
   20 augustus 2021 om 17:01

   Beste lezers, lees alstublieft eert het rapport Venherstelprogramma
   Veluwse vennen van de WUR : https://edepot.wur.nl/413125

   Als er niet word ingegrepen heb je voor onze volgende generatie geen (werkend) ven meer over. het verzuurt en groeit vol met pijpenstrootje en pitrus, wat tevens duidt op vermesting. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door voeren van eenden, uitlaten van honden ( het wordt daar nogal uitgegraven door honden etc) en door het rodondendronstruweel die de bodem aantast. Er staat vochtige heide wat profiteert van mogelijk herstelmaatregelen.

   in plaats van roeptoeteren eerst nadenken en vragen naar juiste documentatie.
   en ja, het zal vervelend zijn als er wordt ingegrepen, want als er machines het bos in gaan is nooit leuk, maar voor op lange termijn levert dit alleen maar goede dingen op en zullen de op lange termijn de rododendrons allemaal weer staan stralen. Denk daar eens over na. Cultuurhistorie blijft gewoon bewaard, het wordt zelfs herstelt. Wat wil je nou nog meer?

   Succes met je petitie tegen Staatsbosbeheer welke een maatregel moet uitvoeren in opdracht van de provincie.

  • G Nagel
   27 augustus 2021 om 14:35

   Onder het mom van Natuur en beheer drijven Natuurmonumenten , Staatsbosbeheer, hun eigen plannen door. Kaalkap Leuvenumse bos, beperkingen Hulshorsterzand en nu zijn de Rododendrons aan de beurt. Geliefde plekjes van de mensen die hier wonen. Maar de burgers kunnen aanhoren en toekijken!

 • boswachters
  4 augustus 2021 om 12:48

  We begrijpen de reacties op de voorgenomen maatregelen heel goed en geven het liefste ter plaatse tekst en uitleg over het hoe en waarom. Vanwege de zomervakantieperiode is er in september daarom een rondwandeling gepland. Dan heeft iedereen de kans om aan te haken bij de uitleg. De wandelrondleiding staat ook in het boswachtersblog aangekondigd. We delen tijdens rondleiding graag de overwegingen, onder andere bij het verwijderen van rododendrons rond het voormalige Ronde Huis.

  Om daar kort op vooruit te lopen: het is ook voor Staatsbosbeheer en Provincie Gelderland een lastige afweging geweest, namelijk tussen cultuurhistorie en natuurwaarden. Zonder maatregelen gaan we de vennen met hun bedreigde plant- en diersoorten echter verliezen. De begroeiing rond de vennen dreigt de bodem van de vennen lek te maken waardoor ze zullen leeglopen en zorgt daarnaast voor teveel voedingsstoffen in het water, terwijl de bijzondere soorten van de vennen juist gebaat zijn bij voedselarm water. Daarom zijn de maatregelen gepland. Tegelijkertijd komen er vanwege de cultuurhistorie ook weer nieuwe rododendrons op plekken waar ze minder bedreigend zijn voor de vennen.

  • Gert
   4 augustus 2021 om 14:10

   Hoe kun je nou uit oogpunt van cultuurhistorie ergens anders planten terugplaatsen die daar niet eerder stonden. Dan heb je toch echt niets begrepen van het begrip cultuurhistorie, of heb ik het mis?

  • Rj. te Flierhaar
   6 augustus 2021 om 19:48

   Boswachters,

   Als jullie zoveel reacties krijgen, gaat er dan niet ergens een lichtje branden?
   Iets zoals “Oei misschien moeten we onze plannen nog eens goed doornemen”.
   Waarom vast blijven houden en niet willen luisteren naar de vele goede argumenten. Een wandeling plannen voor september lijkt geen zin te hebben als jullie nu al aangeven, zelfs met de provincie het al op een akkoord te hebben gegooid.
   Denk nog eens na over goede alternatieven en laat de haag aub staan! In het midden misschien onderhoud of herplant.
   Laat het open karakter van het betreffende bos open. Mijn indruk is meer en meer dat SBB land, bos beheert om dit vervolgens af te sluiten en vrijheden van burgers (door wie SBB betaald wordt) in te perken.
   Paden omleggen, honden weren etc. Beloftes niet nakomen (“spartelvijver” nee een grote zwemvijver!
   Kortom ik ben zeer ontevreden over jullie werkwijze. En ik vermoed dat het laatste hier nog niet over is geschreven. Dit gaat landelijke aandacht krijgen!
   Het moet eens afgelopen zijn met jullie zogenaamde beheer. Kom met een beter plan! Dan wandel ik in september ook mee.

   RJtF

  • Jan de Koning
   13 augustus 2021 om 14:11

   Als beheerder leg je bij ingrijpende maatregelen eerst je oor te luisteren bij de bezoekers van het gebied. Als je dat nalaat ontbeer je elk draagvlak. En dat terwijl er binnen het kader van de recreatiezonering gesprekken gaande zijn. Wees verstandig: trek de vergunningsaanvraag in en doe het proces opnieuw.

 • Diny
  3 augustus 2021 om 19:15

  Het ronde huis moet blijven bestaan

 • Albert Ponsteen
  3 augustus 2021 om 15:35

  Wie verzint dit? Die rododendrons rond de vennetjes zijn prachtig. Mooi laten staan en laat ons ervan genieten.

 • M meuleman
  3 augustus 2021 om 12:10

  Spartelvijver is ongeveer 3 of 4 jaar geleden al beloofd , toen het deel van de waskolk afgesloten werd voor loslopende honden , ook zou er dan een honden wandel route gerealiseerd worden ! Tot nu toe NIKS GEDAAN. En nu het mooiste deel van het bos ruïneren ?? Ze lijken wel een groot hek om ons kleine stukje natuur te willen zetten zodat niemand meer kan genieten van het bos !

  • kees Almekinders
   21 maart 2022 om 11:48

   Heel terecht dat de waskolk afgesloten wordt voor loslopende honden. Ik ben zelf een groot liefhebber van honden maar weet ook welke schade en onrust deze geliefde viervoeters kunnen aanrichten aan de kwetsbare natuur. En de natuur van de waschkolk is kwetsbaar. Het zou prettig zijn als mensen zelf eens de discipline kunnen opbrengen om aanwijzingen die gegeven worden te volgen. Het plaatsen van hekken lijkt mij geen optie en draagt zeker niet bij aan een grotere natuurbeleving

 • Jan van der weide
  3 augustus 2021 om 10:42

  De rododendron hagen van meer dan 100 jaar oud kunnen niet zonder pardon plaats moeten maken voor een onderhoud! Verzin een nadere poel voor de kikkers en slangen maar laat deze prachtige zeldzame haag staan!

 • A. F. Friesen
  3 augustus 2021 om 05:43

  In de zestig jaar dat ik in hier rondwandel heb ik het gebied alleen maar in kwaliteit achteruit zien gaan. Beginnende met de afbraak met het unieke landhuis!
  Nu worden dus de laatste resten van dit prachtige landgoed vernietigd begrijp ik.
  De rhododendron hagen moeten weg! Waar al decennia lang de Nunspeetse bevolking van komt genieten tijdens de bloeitijd!
  Een gebied honderd jaar geleden aangelegd met een lange termijn visie die “staatsbosbeheer” ontbreekt
  Het bezoek wordt steeds meer ingeperkt onder het mom van rust en natuur herstel, aan de andere kant wordt er de kwetsbare bodem structuur gesloopt door het ongelimiteerd gebruik van zware houtprocessors voor de productie van biomassa,
  Als je dan de kwaliteit wilt verbeteren begin dan het Japans knoopkruid te bestrijden dat overal in het gebeid welig tiert!

  • M. J. Hartkamp
   4 augustus 2021 om 22:22

   Geheel mee eens!

 • Hanneke
  2 augustus 2021 om 22:21

  Er is al weinig draagvlak voor bomenkap. Het verwijderen van de rododendrons zal draagvlak voor akties van Staatsbosbeheer ook niet ten goede komen. Waarom moeten ze weg?

 • AvDijk
  2 augustus 2021 om 22:12

  Dit kan niet waar zijn. De rododendrons bij het ronde huis weghalen, zo verschrikkelijk zonde! Ik kan me niet voorstellen dat iemand in Nunspeet het daarmee eens is

  • Wilma Dekker
   11 augustus 2021 om 09:48

   Het lijkt wel of jullie steeds gekker worden! Ik word hier zo boos van.
   Wie verzint het om deze prachtige rododendrons te vernietigen?
   Blijf weg uit het mooiste stukje bos van Nunspeet en ga in jullie eigen achtertuin hobby-en. Leg daar maar een vijver aan en plant daar leuk een rododendron.
   Gemeente Nunspeet help!!!

 • Gert
  2 augustus 2021 om 19:52

  Het lijkt wel of jullie helemaal gek zijn geworden. De plannen deugen niet en zijn onzinnig. Onder het mom van Natura2000 wordt hier een kostbare hobby uitgevoerd door SBB

 • Ab Neutel
  21 juli 2021 om 19:57
 • Ab Neutel
  21 juli 2021 om 19:54

  MTB parcours moet niet door een boswachterij.

 • JanB
  21 juli 2021 om 16:45

  Als ik het goed begrijp wilt u achterstallig onderhoud uitvoeren om de natuurkwaliteit van de vennen te behouden, maar u heeft nog geen vergunning. Succes met de aanvraag!

  • Monique
   3 augustus 2021 om 07:13

   Dit is zo verdrietig. Prachtige begroeiing , nu nog een geweldig gebied en straks een kaal watertje. Laat de natuur met rust, deze is slimmer dan de mens.

  • A.F. Friesen
   3 augustus 2021 om 09:29

   Schandalig gebrek aan inzicht!
   Vernietiging van een prachtig wandelgebied!

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog