www.boswachtersblog.nl/ Veluwe

Natuur beschermen én beleven; Recreatiezoneringsplan Veluwe

20 oktober 2021 Boswachter Laurens Jansen in Veluwe

Foto: Provincie Gelderland

Onze Veluwe is een groot en drukbezocht natuurgebied. Bewoners, toeristen, wandelaars, fietsers, , ruiters, en dagjesmensen genieten er volop van. Logisch, het is er prachtig, uitgestrekt en gevarieerd. Voor de natuur en specifiek voor bepaalde vogels, dieren en planten, is het op sommige plekken te druk. De balans tussen natuur en recreatie op de hele Veluwe is daarom onder regie van de provincie tegen het licht gehouden. Dit heeft een Recreatiezoneringsplan opgeleverd, waarin de balans is gezocht tussen natuur en recreatie: beschermen én beleven. Het plan, de samenvatting en een kort filmpje staan op www.recreatiezoneringopdeveluwe.nl. Een digitale bijeenkomst over het plan en de maatregelen vindt plaats op 23 november.

Wij boswachters zijn trots op de Veluwe, net als veel bewoners dat zijn. Het is een van de grootste aaneengesloten natuurgebieden van Nederland en onderdeel van het Europese netwerk van beschermde natuur: Natura 2000. Het gaat helaas niet goed met onze prachtige Gelderse natuur. Door verdroging, verzuring, vermesting en verstoring gaan bomen dood en verdwijnen planten en dieren. Daarom werken we op de Veluwe met heel veel partijen samen om de Veluwse natuur weer sterker te maken. Er worden herstelprogramma’s gemaakt voor bossen, vennen en venen, heide en stuifzanden en beken. Er is werk aan de winkel om de natuur in stand te houden.

aankondiging werkzaamhedenFoto: Annemarie Bergfeld

Balans zoeken

Het recreatiezoneringsplan is bedoeld om de verstoring van de natuur te beperken. De Veluwe blijft toegankelijk.  Op de meest kwetsbare plekken, bijvoorbeeld de stuifzanden en heidevelden, moeten we planten en dieren beschermen door ze meer rust te bieden. Daarom gaat tijdens het broedseizoen een deel van het Kootwijkerzand ‘dicht’ om de kans op broedsucces van vogels te vergroten. Over het hoe en wat  blijven we hier in gesprek met de omgeving. Voor de hele Veluwe geldt dat waar nodig voor de bescherming van de natuur er paden en routes worden verlegd en soms ook verminderd. Op andere plekken waar de natuur minder kwetsbaar is worden de recreatiemogelijkheden juist verbeterd en worden extra voorzieningen aangelegd, bijvoorbeeld het realiseren van uitzichtpunten..

Het Recreatiezoneringsplan is een eerste, maar belangrijke stap, om de komende 10 jaar richting te geven aan het recreatief gebruik van de Veluwe. De Veluwe blijft toegankelijk, maar niet alles kan overal en altijd. Bij de praktische uitwerking van de zones wordt gewerkt met twee hoofdprincipes: de maaswijdte van de wegen en paden; en de verschillende vormen van  recreatie en daarbij horende faciliteiten. Uitgangspunten zijn: stiller waar dat nodig is en drukker waar dat kan. Het plan gaat bijdragen aan de balans tussen natuur en recreatie. Het helpt de natuurkwaliteit te verbeteren.

Digitale informatiebijeenkomst op 23 november

Op dinsdag 23 november organiseert provincie Gelderland een digitale informatiebijeenkomst voor bewoners, ondernemers en gebruikersgroepen over het Recreatiezoneringsplan. Gedeputeerde Peter van ‘t Hoog is daarbij aanwezig, net als wij boswachters, en een aantal belanghebbenden. Tijdens de bijeenkomst geeft de provincie informatie, is er een aantal gesprekken én worden vragen beantwoord die u in de chat kunt stellen. De bijeenkomst is van 19.30 tot uiterlijk 21.00 uur. U kunt deelnemen via deze link: https://vimeo.com/event/1350918

Aanmelden is niet nodig. Wel wil de provincie de deelnemers een aantal vragen stellen, daarvoor is het handig uw mobiele telefoon bij de hand te houden.

 

 

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog