www.boswachtersblog.nl/ Veluwe

Aftrap van de klankbordgroep Zandenbosvennen

16 maart 2022 Boswachter Alex Plantinga in Veluwe

In samenwerking met de klankbordgroep 'Zandenbosvennen' in Nunspeet is deze blog opgesteld. Om het proces en de uitkomsten van de klankbordgroep sessie te volgen lees dan verder.

Plannen Zandenbosvennen weer op de tekentafel

Afgelopen zomer heeft Staatsbosbeheer besloten haar plannen rondom de vennen in Nunspeet, de Zandenbosvennen, opnieuw vorm te geven. Dit nadat de bewoners het niet eens waren met de eerdere plannen. Om de bewoners van Nunspeet er meer bij te betrekken is er een ‘klankbordgroep’ ingesteld, dinsdag 8 maart is de eerste sessie geweest. De vennen vormen een uniek gebied met hoge natuurwaarde, maar ook veel bewoners en toeristen komen graag naar dit gebied.

Er zullen beschermende maatregelen moeten worden genomen om het gebied te behouden, liefst met aandacht voor belangen van zowel de natuur als de mens.

Samenstelling Klankbordgroep

De klankbordgroep bestaat uit 8 leden, waaronder een aantal inwoners van Nunspeet. In de klankbordgroep zijn belangen van hondenbezitters, fotografen, fietsers en wandelaars, natuur en cultuurhistorie vertegenwoordigt. Ook Gemeente Nunspeet, Heemkundige Vereniging Nuwenspete en Nunspeet Uit de Kunst zijn vertegenwoordigd. Vanuit Staatsbosbeheer maken ecoloog Florian Bijmold, projectleider Marc Doppenberg en boswachter Alex Plantinga deel uit van de klankbordgroep. Staatsbosbeheer krijgt ondersteuning van de externe procesbegeleider Fleurine Peletier en van de ecohydroloog Karel Hanhart van Eelerwoude. Ook Provincie Gelderland maakt deel uit van de groep in persoon van John Lenssen.

De leden van de klankbordgroep hebben vooraf een individueel gesprek met Fleurine en Alex gehad om kennis te maken. Hierin hebben de leden hun belangen en zorgen kunnen delen zodat er een helder beeld verkregen werd waar de pijnpunten liggen rond het vennenherstel.

Eerste sessie

Tijdens de eerste gezamenlijke klankbordgroep sessie zijn het doel, het proces en de kaders door Staatsbosbeheer toegelicht. Na de kennismakingsronde is er veel achtergrondinformatie uitgewisseld en er werd door alle aanwezigen dankbaar gebruik gemaakt van de mogelijkheid kritische vragen te stellen. Helaas vloog de tijd voorbij en werd een deel van de opgestelde agenda punten niet behandeld. De volgende sessie zal worden gestart met de onderwerpen die de leden belangrijk vinden en nog niet aan de orde zijn geweest. De maatregelen om de Nature 2000 doelen te behalen zijn niet besproken. Dit zal in de tweede klankbordgroep sessie nadrukkelijk worden behandeld. Het plan is dan ook om in deze tweede sessie de wensen, ideeën, maatregelen en oplossingen vanuit de klankbordgroep op te halen en zo een eerste stap te zetten naar een gezamenlijke uitkomst wat betreft de noodzakelijke en gedragen maatregelen. Tijdens de schetssessie zal een deskundige van Eelerwoude aanwezig zijn om de opgehaalde informatie op kaart te zetten. Staatsbosbeheer zal vervolgens een voorzet maken voor een nieuw plan wat in een derde sessie besproken wordt.

Het plan is om eind maart de tweede sessie te houden en ons te richten op de maatregelen en de uitvoering hiervan. Met de klankbordgroep zullen de nieuwe plannen vorm krijgen. De bewoners en geïnteresseerde worden op de hoogte gehouden door middel van blogs, die net zoals deze gezamenlijk worden opgesteld. Later dit jaar zullen er excursies georganiseerd worden waarbij geïnteresseerde meegenomen worden in de uitkomst van de klankbordgroep en vragen kunnen stellen.

Kijk voor meer achtergrond informatie over de vennen en het proces op:

https://www.boswachtersblog.nl/veluwe/2021/11/23/meedenken-over-herstel-vennen-in-zandenbos/

https://www.staatsbosbeheer.nl/wat-we-doen/werk-in-uitvoering/veluwe-natuurherstel-vennen

reageren

geef een reactie

 • Gerrit ponsteen
  22 maart 2022 om 18:24

  Ik ben 15 december aanwezig geweest bij de excursie bij de vennen.
  Er was toen sprake van een toekomstige klankbordgroep die mee zou denken.
  Wat schets mijn verbazing leest ik in de nunspeterkrant van 22 maart dat de eerste sessie van deze groep er al is geweest !!
  Mijn vraag nu wie zit hier in ?
  Wie heeft dat samen gesteld ?
  Wat heb ik gemist ?

  Vr groet
  Gerrit ponsteen

  • Boswachter Alex Plantinga
   23 maart 2022 om 07:13

   Goedemorgen meneer Ponsteen,
   Het klopt dat de eerste sessie al is geweest. De klankbordgroep is samengesteld door Staatsbosbeheer in samenspraak met de heer Wentzel. In de klankbordgroep zitten mensen vanuit de gemeente Nunspeet, bezorgde bewoners die verschillende achtergronden/belangen hebben en vertegenwoordigen (ecologie, cultuurhistorie, hondenbezitters etc), Nunspeet uit de kunst, mensen van Staatsbosbeheer (ecoloog, boswachter publiek, omgevingsmanager), iemand van Eelerwoude en ook vanuit de provincie zit er iemand bij.
   Door middel van deze blogs en het huis aan huis blad worden overige geïnteresseerden op de hoogte gehouden van de uitkomsten van de groep.
   Met vriendelijke groet,
   Alex Plantinga

 • JanB
  17 maart 2022 om 12:46

  Die acht (8) klankbordgroepsleden hebben wel heel erg veel belangen te vertegenwoordigen….

  • Gerrit ponsteen
   23 maart 2022 om 20:06

   Communicatie blijft moelijk bij staatsbosbeheer .

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog