www.boswachtersblog.nl/ Veluwe

De schetssessie Zandenbosvennen

2 mei 2022 Boswachter Alex Plantinga in Veluwe

Dinsdag 29 maart is de tweede klankbordgroep sessie geweest. Iedereen heeft individueel toegelicht wat hij of zij belangrijk vindt en waarom. Er is een presentatie gegeven die door de bewoners gezamenlijk is opgesteld en tijdens de schetssessie zijn alle wensen, ideeën en oplossingsrichtingen besproken en op gebiedskaarten ingetekend.

Start

Om half 7 ’s avonds begon deze tweede sessie. Als eerste punt op de agenda stond er een ronde gepland waarin de leden individueel hebben toegelicht wat hij of zij belangrijk vindt en waarom. Hieruit is gekomen dat men voornamelijk natuur beleving (recreatie), cultuurhistorie en natuur behoud belangrijk vindt. De hele klankbordgroep is het erover eens dat de Zandenbosvennen toekomstbestendig moeten worden. Hiervoor moet de natuur zeker beschermd worden maar in proportie, zodat de mensen ervan kunnen blijven genieten. Het is een druk bezocht gebied waar veel mensen graag naartoe gaan, de belevingswaarde is dus van groot belang. Deze belevingswaarde zal dus goed meegenomen moeten worden in de nieuwe plannen rondom het venherstel.

Na de individuele ronde is er een presentatie gegeven door een bewoner waarin de kijk op het gebied en de wensen vanuit meerdere leden naar voren zijn gekomen. Hiermee is een verhelderend beeld gedeeld met de gehele klankbordgroep.

Schetssessie

Nadat iedereen aan het woord is geweest zijn de tafels tegen elkaar geschoven en werden de grote gebiedskaarten uitgerold. Er was een projectkaart waarop de eerder voorgestelde maatregelen van Staatsbosbeheer op stonden en een actuele hoogte kaart waarop de huidige bomen, vennen en de paden op afgebeeld waren. De klankbordgroep leden en een deskundige (Karel Hanhart) van het bedrijf Eelerwoude hebben de stift in handen genomen en schetsen gemaakt over hoe de leden graag bepaalde paden zagen lopen, welke bomen weg konden en welke zouden moeten blijven staan. Met de gemaakte schetsen zal Staatsbosbeheer intern met provincie gaan kijken welke wensen meegenomen kunnen worden in het nieuwe ontwerp. Wanneer er bepaalde wensen niet meegenomen kunnen worden, zal de onderbouwing hiervan tijdens de volgende sessie toegelicht worden.

Vervolg

De drie uur die gepland stond voor de sessie vloog wederom voorbij. Het is een zeer productieve sessie geweest. De vervolgsessie zal buiten in het gebied gehouden worden. Waarschijnlijk is dit rond begin juni. Staatsbosbeheer gaat in de tussentijd uitzoeken welke wensen meegenomen kunnen worden in de plannen en zal een met een nieuw voorstel ontwerp komen. Dit nieuwe ontwerpvoorstel wordt tijdens deze derde sessie voorgelegd aan de leden.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog