www.boswachtersblog.nl/ Veluwe

Het proces – Zandenbosvennen

23 augustus 2022 Boswachter Alex Plantinga in Veluwe

Samenkomst van de klankbordgroep bij de Zandenbosvennen.

Dinsdagavond 7 juni is er weer een klankbordgroep sessie geweest. Dit keer werd de sessie niet in een zaal gehouden maar ter plaatse in het bos bij de Zandenbosvennen.

Terugblik proces

Begin van dit jaar is er een klankbordgroep samengesteld, om mee te denken welke maatregelen getroffen kunnen worden om de Zandenbosvennen te herstellen. De klankbordgroep bestaat uit leden die de bewoners van Nunspeet vertegenwoordigen. Denk hierbij aan iemand van de gemeente, Nunspeet uit de kunst, bewoners van Nunspeet en het Zandenbos. Nadat er eerst individuele gesprekken gevoerd zijn, is er een gezamenlijke klankbordgroep sessie (zie blog: Aftrap van de klankbordgroep Zandenbosvennen) georganiseerd, waarin de leden kennis met elkaar konden maken. Ook is er uitleg gegeven over welke (Europese) doelen behaald moeten worden en heeft een eco-hydroloog de werking en de risico’s van het vensysteem toegelicht (zie blog: Een ven op de droge Veluwe. Hoe werkt dat? De hydrologie van de vennen. En blog: De Zandenbosvennen en de risico’s)

Tijdens de tweede gezamenlijk klankbordgroep sessie (zie blog: De schetssessie Zandenbosvennen) zijn de wensen, ideeën en mogelijke oplossingen van de leden opgehaald. Vertrekkend vanuit de eerdere plannen, zijn ideeën gepresenteerd en ingetekend op grote A0-vellen. Hierop zijn verschillende wensen zoals bijvoorbeeld, nieuwe wandelroutes en te behouden bijzondere of cultuurhistorische bomen getekend.

Samenkomst van de klankbordgroep bij de Zandenbosvennen.

Nieuw schetsontwerp

Met de informatie die tijdens die sessie opgehaald is, heeft een specialistenteam een nieuw voorstel gemaakt, een schetsontwerp. In dit specialistenteam zitten ecologen van de provincie en Staatsbosbeheer, een eco-hydroloog, een tuinhistoricus (cultuurhistorie), de boswachter publiek (recreatie), de omgevingsmanager en de projectleider van Staatsbosbeheer. Dit team heeft nieuwe afwegingen gemaakt, waarbij er gekeken is welke wensen, ideeën en maatregelen van de klankbordgroep (gedeeltelijk) meegenomen kunnen worden in het nieuwe schetsontwerp. Hierbij is wel altijd rekening gehouden met de gestelde (Europese, N2000) natuurdoelen die behaald moeten worden. Dit nieuwe schetsontwerp is tijdens de buitensessie van 7 juni besproken met de klankbordgroep. Hierbij is toegelicht en onderbouwd waarom bepaalde wensen en ideeën wel, gedeeltelijk of niet meegenomen kunnen worden.

Buitensessie (7 Juni)

Rond half 7 waren alle leden van de klankbordgroep (incl. specialistenteam) aanwezig en kon de wandeling beginnen. Het doel van de avond was om het nieuwe schetsontwerp voor te leggen aan de leden van de klankbordgroep en bepaalde keuzes toe te lichten. Tijdens de wandeling zijn we op verschillende punten langs de vennen gestopt. Bij deze punten werd het nieuwe conceptontwerp eerst toegelicht, waarna er ruimte was om deze te bespreken. Het was een goede interactieve sessie waarbij veel leden kritische vragen stelde en input leverde voor bepaalde aanpassingen. We zijn begonnen bij het noordwestelijke (eenden) ven. Vanuit hier liepen we naar het zuidwestelijke (slangen) ven en we eindigde bij het oostelijke ven. Op sommige punten werden discussies gevoerd over bijvoorbeeld de ligging van de paden of de uitvoering van bepaalde werkzaamheden. Tijdens de sessie zijn er nog een aantal laatste voorstellen en aanvullingen gedaan. Deze zullen opnieuw afgewogen worden door het specialisten team, waarnaar er een definitief ontwerp gemaakt wordt.

Aankomend proces

Na de zomervakantie zal er nog een klankbordgroep sessie gehouden worden. Tijdens die sessie zal het uiteindelijke ontwerp gepresenteerd worden aan de leden. Nadat dit gedaan is zal er een publieksexcursie gehouden worden waarbij we gezamenlijk het nieuwe plan zullen toelichten aan alle geïnteresseerde bewoners van Nunspeet. Er zal ook nog een inhoudelijke blog volgen met informatie over welke maatregelen opgenomen zijn in het plan. Na de publieksexcursie zal de vergunningaanvraag bij de gemeente gedaan worden. Als de vergunning binnen is zal in het najaar van 2023 de werkzaamheden rondom de vennen uitgevoerd worden.

 

reageren

geef een reactie

 • Bart Verburgt
  4 september 2022 om 10:02

  Dag Alex,

  Interessant om te lezen dat jullie de omgeving betrekken in de vorm van meerdere klankboardsessies bij het venherstel. Ik denk dat op deze manier de omgeving zich meer betrokken voelt bij het proces.

  Met vriendelijke groet,
  Bart Verburgt

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog