www.boswachtersblog.nl/ Veluwe

Spartelvijver Zandenbos

5 september 2022 Boswachter Alex Plantinga in Veluwe

In het Zandenbos gaat in het najaar van 2022 een Honden spartelvijver aangelegd worden. Hier kunnen de trouwe viervoeters lekker het hele jaar door spelen en afkoelen op warme dagen. De spartelvijver zal ter hoogte van Zandenplas / het tunneltje komen te liggen. In deze blog wordt de achtergrond toegelicht, waarom precies deze locatie gekozen is en wat er tijdens de uitvoering zal gebeuren.

 

 

Afbeelding 1. Locatie te realiseren spartelvijver (groene stip).

Hondenlosloopgebied en achtergrond

Het Zandenbos is een fantastisch bos waar de hond op bijna alle paden los mag lopen. De afwisseling van smalle en brede bospaden, de verschillende bostypen en de aanwezigheid van mooie vennen en recreatieveldjes resulteert in een heerlijk wandelgebied.

In het bos, voornamelijk rond de vennen, komen een aantal hele bijzondere en (Europees) beschermde dier- en plantensoorten voor. Om deze vennen met al zijn bijzondere soorten te behouden worden ven herstelmaatregelen uitgevoerd. In het verleden zijn er bij de Waschkolk (ven op het heideterrein nabij de Eperweg) al werkzaamheden uitgevoerd. Honden mochten vanaf die werkzaamheden niet meer in het water zwemmen om rust en ruimte te creëren voor de planten en dieren die afhankelijk zijn van dit ven.

Staatbosbeheer is op dit moment samen met een klankbordgroep bezig met het opstellen van een plan met maatregelen voor de Zandenvennen (voor meer informatie klink dan hier: https://www.boswachtersblog.nl/veluwe/). Naar verwachting zullen hier in het najaar van 2023 ven herstelwerkzaamheden uitgevoerd worden. Ook hier lijkt het erop dat voor het behalen van Europees gestelde natuurhersteldoelen het noodzakelijk zal zijn om een zwemverbod voor honden in te stellen.

Tijdens het proces rond de Waschkolk werd er al gesproken over een spartelvijver. Om de honden een alternatief te bieden voor de Waschkolk en de Zandenbosvennen wordt dit jaar nog een spartelvijver aangelegd. De spartelvijver kan zo voor de uitvoering van de werkzaamheden rond de Zandenbosvennen al in gebruik genomen worden.

Locatie

In samenspraak met onder andere de gemeente is de locatie van de spartelvijver bepaald en een vergunning verleend. Er zijn meerdere redenen waarom deze locatie ter hoogte van de Zandenplas / het tunneltje gekozen is. De belangrijkste reden is het natuurlijke systeem. De beoogde locatie ligt tussen stuifduinen waardoor de vijver naar alle waarschijnlijkheid op een natuurlijke manier gevuld blijft. Dit soort locaties komen nauwelijks voor in het bos. Daarnaast ligt deze locatie wat verder van de meest kwetsbare natuur in het bos, en ligt het dicht bij de Zandenplas. Wanneer de Zandenplas in de zomermaanden gesloten is kunnen de honden toch in de buurt verkoeling vinden in de spartelvijver. Ook ligt op deze locatie al een recreatie veldje, waardoor er relatief minder boomkap hoeft plaats te vinden om de spartelvijver aan te leggen.

Gedurende het proces om tot een geschikte locatie te komen, zijn er veel verschillende locaties besproken. Zo ook bijvoorbeeld de zandspeelplaats. Deze locatie is afgevallen omdat op deze locatie ook kleinschalige evenementen georganiseerd worden.

Maatregelen

Er zullen een aantal bomen en struiken weggehaald worden om het recreatieveld te vergroten. Vervolgens zal er een poel gegraven worden die geleidelijk afloopt naar het diepste punt (ongeveer 1 meter). Om ervoor te zorgen dat het water niet meteen in de zandgrond weglekt zal er een ondoorlatende bodem gecreëerd worden. Op de zandgrond zal in de poel een folie laag aangebracht worden. Deze laag zal vervolgens met natuurlijk materiaal, leem, afgedekt worden. Om de vijver heen zal een raster (1 meter hoog) worden geplaatst. Dit heeft als toegevoegde waarde dat de zwijnen de oevers niet kunnen aantasten en wanneer er iets met het water is, deze tijdelijk even afgesloten kan worden.

Afbeelding 2. Schetsimpressie te realiseren spartelvijver.

Periode werkzaamheden

Om rekening te houden met het vogelbroedseizoen zullen de werkzaamheden begin oktober 2022 beginnen. Naar verwachting is de spartelvijver eind oktober 2022 klaar. Tijdens de werkzaamheden zal het recreatieveldje niet toegankelijk zijn. Ook zullen er enkele machines gebruikt worden om bijvoorbeeld te graven en om bomen weg te zagen.

reageren

geef een reactie

 • Gerrit ponsteen
  5 september 2022 om 08:44

  Zijn dan de vennen bij het rondehuis dan vanaf 1 november verboden voor honden ?
  Anders heeft die spartelvijver nog geen effect

  • Boswachter Alex Plantinga
   5 september 2022 om 09:08

   Dag Gerrit,
   Het is eigenlijk altijd al verboden om de honden in de vennen te laten zwemmen.