www.boswachtersblog.nl/ Veluwe

Stapt jouw paard op het juiste pad? Help mee! Staatsbosbeheer start campagne voor ruiters op de routes

12 april 2023 Boswachter Laurens Jansen in Veluwe

Op zaterdag 8 april zijn we samen met Stichting Paardenvrienden Veluwe en Van de Valk de Cantharel gestart met de campagne Stapt jouw paard op het juiste pad? De aftrap was afgelopen zaterdag bij ruiterknooppunt 51 op de Hoog Buurloseheide. Paarden die netjes op de route reden werden uitgenodigd voor een paarden diner.
Op de Midden Veluwe ligt een prachtig aanbod van 140 km aan speciale ruiterroutes. Daarbuiten zijn ruiters en menners niet toegestaan. De campagne heeft als doel aandacht te vragen voor het aanbod en de regels voor ruiters en menners in de natuurgebieden. We treffen steeds vaker ruiters en menners aan buiten de voor hen bestemde routes. Dat is niet toegestaan vooral omdat paarden de gewone bospaden kapot rijden. Met publieksvriendelijke acties en extra handhaving wijzen we de komend maanden ruiters en menners op de regels op de Midden Veluwe.

 

Ruiter- en mennetwerk Veluwe Midden

Op de Midden-Veluwe ligt een groot netwerk van ruiter- en menroutes van meer dan 140 km. De afgelopen jaren is er veel tijd, energie en geld geïnvesteerd in de kwaliteit van dit netwerk. Door het Routebureau Veluwe zijn de afgelopen jaar in het hele gebied nieuwe routepalen geplaatst. De vrijwilligers van Stichting Paardenvrienden Veluwe hebben daarbij geholpen. Dezelfde vrijwilligers hebben de afgelopen jaren opstaphulpen geplaatst, gesnoeid, paden gesleept en nog veel meer werk verzet. Ook zijn er rustpunten aangelegd met geld van gemeente Barneveld en Toeristisch platform Apeldoorn. Een netwerk om trost op te zijn.

Waarom alleen op de ruiter- en menroutes?

Doel van de ruiter- en menroutes is het scheiden van gebruikersgroepen in de natuur voor ieders rust en het sturen van gebruikers in verband met kwetsbare flora en fauna. Zo is een aantal jaar geleden een ruiterpad gewijzigd omwille van de beschermde plant klokjesgentiaan en de vlinder gentiaanblauwtje dat eitjes afzet op deze plant.

De hoeven van paarden hebben ook effect op de kwaliteit van het pad. De hoeven maken het pad los en zorgen voor hobbels en gaten in het pad. Op een ruiter- of een menpad is dat geen probleem maar dit is wel hinderlijk voor wandelaars, fietsers en overige gebruikers van het bospad. Ook moeten bospaden gebruikt kunnen worden voor bijvoorbeeld hulpdiensten, calamiteiten voor groene toezicht, en houttransport. Aan het onderhoud van deze paden in het bos is Staatsbosbeheer veel geld kwijt. Dit zijn allemaal redenen voor speciale ruiter- en menroutes. En daarom willen we de paarden op hun eigen juiste pad zien stappen.

Publieksvriendelijke acties en controle

De komende tijd zullen er verschillende publieksvriendelijke acties worden gehouden. We spreken ruiters en menners aan, om aandacht te vragen voor de regels  in ons gebied. Naast deze acties zal er ook extra toezicht zijn op de regels. We vragen om je als een waardig ambassadeur van de paardensport te gedragen en alleen gebruik te maken van de ruiter en menroutes.

Ik als boswachter zie bijna elke dag afdrukken van paardenhoeven op plekken waar geen ruiterpad is. Regels zijn er niet voor niets. Laten we ons er vooral aan houden. Samen zorgen we zo voor een goede balans. Hierdoor kunnen we de natuur beter beschermen, maar ook beleven. Ruiters en menners buiten de route riskeren een boete voor het niet naleven van de openstellingsregels van het gebied. Dus:  Stapt jouw paard wel op het juiste pad? Help mee!

Buitencode

Staatsbosbeheer vraagt bezoekers van natuurgebieden om anderen de ruimte te geven, de natuur te beschermen en de Buitencode in acht te nemen. De Buitencode bestaat uit vijf regels:

* Wees vriendelijk, geef elkaar de ruimte en minder je vaart

* Voel je verantwoordelijk voor je eigen gedrag richting natuur en haar gebruikers

* Durf een ander aan te spreken op zijn gedrag

* Sportief bewegen in de natuur doe je veilig, draag bescherming

* Blijf op de paden en geef natuur de ruimte

Deze Buitencode is een samenwerking tussen de NTFU, KNHS, Atletiekunie, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Landschappen, en mede mogelijk gemaakt door het actieplan Naar een Veiliger Sportklimaat

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog