www.boswachtersblog.nl/ Vlieland

En van je Hoempa Hoempa Teterreeeh!

13 april 2013 Boswachter Anke Bruin-Kommerij in Vlieland

Onze collega Carl Zuhorn is onze “Vogelman”; hij weet echt veel van vogels en is deze week weer begonnen met het inventariseren van Kroon’s Polders. (Welke vogel zit waar te broeden.) Vraag het Carl en hij weet het!
Als u dit weekend de Roerdomp wilt horen “hoempen”, dan moet u echt even naar Kroon’s Polders.( nabij het militaire kamp)
Van zijn hand is deze bijdrage:

De Roerdomp is één van Nederlands meest karakteristieke moerasvogels. Zijn geheimzinnige roep of hoemp verraad hem dan wel in het voorjaar, maar met zijn verborgen leefstijl is het een vogel die nog niet door veel mensen is gezien. Een Roerdomp is zowel binnen als buiten het broedseizoen afhankelijk van overjarige vegetaties van riet of lisdodde, die permanent of periodiek onder water staat.
Het nest wordt gemaakt in dichte vegetatie, op de onderlaag van afgestorven plantenmateriaal.
Het voedsel, bestaat vooral uit vissen en amfibieën maar ook een eitje, vogeltje muis of rat lust hij wel. Dit wordt hoofdzakelijk gevonden in de dekking van oevervegetaties. De Nederlandse broedvogels zijn merendeels standvogel, maar een onbekend aantal trekt weg naar het zuiden.
Vooral in strenge winters sterven veel Nederlandse Roerdompen.
De populatie Roerdompen in Nederland staat onder druk en de soort staat daarom op de ‘Rode
Lijst van karakteristieke en bedreigde vogels’.
Op Vlieland broed de Roerdomp sinds 1989 bijna jaarlijks met 1-2 paartjes in Kroon’s Polders.
Net als veel andere rietvogels hebben Roerdompen te kampen met de gevolgen van, verdroging en een kunstmatig stabiel of omgekeerd peilbeheer en het intensieve rietbeheer. Op Vlieland is dit in mindere mate gaande. Maar successie daar in tegen is wel een bedreiging. Verruigd landriet, structuurloze eenjarige rietpercelen of zelfs moerasbos zijn milieus waar een Roerdomp niet van houdt.
Desondanks is de Nederlandse populatie in internationale context niet zonder betekenis.
In West-Europa herbergt alleen Nederland al zo’n 200-250 broedparen. De Vlielandse roerdomp draagt daar aan bij.
De foto os van J. Schwiebbe.
[slideshow]

reageren

geef een reactie

 • Yellow-browed warbler and spoonbills on Vlieland | Dear Kitty. Some blog
  14 oktober 2015 om 10:58

  […] This video is about a bittern on Vlieland island, on 13 June 2015. This species nests regularly in the Kroon’s polders. […]

 • Loes
  13 april 2013 om 13:44
 • Dutch bittern video | Dear Kitty. Some blog
  13 april 2013 om 09:40

  […] Vlieland bitterns: here. […]

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog